Analyse
De onomastiek van een fonds 8 jaar geleden - donderdag 12 maart 2009
Wat vertelt de naam van een fonds precies?

Fondsennamen komen in geuren en kleuren. Meestal bieden ze een schat aan informatie maar soms kunnen ze u op het verkeerde been zetten. Staar u daarom niet blind op de fondsennaam en ga op onderzoek.

Net als in het echte leven is een goede naamkeuze ook in de fondsenwereld belangrijk. In dit geval laat het de belegger toe om in een ogenblik te weten waar het fonds de mosterd haalt. Bij ons zijn fondsennamen zelden sexy maar o zo gedegen. Ze bevatten meestal de naam van de fondsenvennootschap zelf, bijvoorbeeld Dexia Equities L, gekoppeld aan een benaming die verwijst naar de specifieke strategie van het fonds. Driemaal raden waarin Fortis L Fund Equity World belegt. Simpel als u voldoende Engels begrijpt.
Moeilijker wordt het wanneer het fonds een ietwat specifiekere naam draagt. Zo kunt u uit de naam Contrarian Equities at Work afleiden dat de beheerder belegt in aandelen (= equities) vanuit een tegendraads (= contrarian) standpunt. Hij koopt met andere woorden aandelen die een ander zou verkopen. Toch is het hier niet duidelijk over welke aandelen het gaat. Europese, wereldwijde, enzovoort.
En al helemaal onmogelijk om iets uit de fondsennaam af te leiden, wordt het wanneer het fonds een generieke naam draagt. Zo kunt u vanuit de naam niet weten waarin Aphilion Q² Equities of Robeco beleggen.

REGELGEVING
In tegenstelling tot de Verenigde Staten bestaat er bij ons geen specifieke wetgeving rond de toekenning van een fondsennaam. In theorie, want de CBFA, de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen, zal eerst haar fiat moeten geven wat de naam betreft voor fondsen naar Belgisch recht. Dat gebeurt al bij de goedkeuring van het prospectus. Zo zal er geen probleem zijn als het fondsencompartiment de naam draagt van de beleggingsvennootschap zelf. Dat is het geval bij Aphilion Q² Equities bijvoorbeeld, genoemd naar de vennootschap Aphilion Q². Wordt er echter meer info gegeven in de fondsennaam, zoals de beleggingsstrategie, dan moet die overeenkomen met de portefeuilledoelstelling zoals vermeld in het prospectus. Hetzelfde pragmatisme vinden we ook terug in de buurlanden.

VERWARRING MOGELIJK
· Met de opgang van diverse beheersstijlen (zoals beleggen in kleine aandelen versus grote, groeiaandelen versus waardeaandelen) zien we echter steeds grotere verschillen op het vlak van rendement en risico tussen fondsen binnen eenzelfde categorie. Helaas zijn die specifieke stijlen niet altijd terug te vinden in de fondsennaam zelf.
· Met de komst van de Angelsaksische fondsen werd het namenspel nog ingewikkelder. Vaak komt eenzelfde fonds in varianten bij ons terecht, elk met eigen karakteristieken maar schuilend onder eenzelfde naam: in euro én in vreemde munt, vrij én niet vrij van wisselkoersrisico, enzovoort.
· Een klassiek voorbeeld is BGF Global Government Bond A van de Angelsaksische beheerder BlackRock (zie grafiek). Als u louter uitgaat van de benaming belegt de beheerder in wereldwijde (= global), overheidsobligaties (= government bond). Een logische redenering, op een detail na. Het fonds dekt alle muntrisico in tegenover … de dollar. Zo wordt er in obligaties in yen belegd maar profiteerde de aandeelhouder van het fonds niet van de yenremonte. Anderzijds deed de recente zwakte van de euro de belegger ook geen pijn. De dollarlink verklaart meteen ook waarom de rendementen van het fonds de laatste maanden hoger lagen dan gemiddeld.
Op zich is de muntindekking een strategie als een ander, maar de vergelijking met andere wereldwijde obligatiefondsen raakt daardoor kant noch wal. Integendeel, statistisch gezien is het fonds veeleer te vergelijken met een fonds in kortetermijnobligaties in dollar. Maar door de benaming zou een potentiële belegger op het verkeerde been gezet kunnen worden.

TE ONTHOUDEN
· Daarom blijft de slogan ‘Weet wat u koopt!’ gelden. Het is altijd verstandig om de technische fiche en het prospectus van een fonds te raadplegen vooraleer u tot een aankoop overgaat. Daarin zult u steeds de precieze strategie van het fonds terugvinden. Die is helaas soms technisch van aard. Zit u dan ook met twijfels of met vragen, contacteer gerust onze dienst Individuele Hulpverlening (02/ 542 33 51).
· Hoewel er in ons land geen specifieke regels bestaan in verband met de fondsenbenaming, dekken het gros van de namen gelukkig wel de lading en weet u meestal onmiddellijk wat u koopt. Enerzijds komt dat omdat de regelgevende instanties bij ons en in het buitenland misbruiken counteren. Anderzijds heeft elke beheerder er belang bij dat de naam niet te veel afwijkt van de feitelijke portefeuille. Kwestie van de aandeelhouders niet te veel in het harnas te jagen en klare wijn te scheppen in het eigen gamma.
· Het blijft vooral opletten geblazen met Angelsaksische fondsen omdat zij vaak in verschillende versies onder eenzelfde jasje op onze markt komen. Raden wij zo’n fonds aan, dan zal dat steeds gebeuren met de unieke ISIN-code zodat u zich niet kunt vergissen van compartiment. Maar ook bij niet-Angelsaksische fondsen zijn er steeds meer afwijkingen. Ook die zullen we altijd duiden in onze analyses.

BGF GLOBAL GVNMT BOND A (vet) EN WERELDWIJDE OBLIGATIEINDEX (Basis 100)

Hoewel het fonds van BlackRock (vet) wereldwijd in obligaties belegt, worden de winsten grotendeels bepaald door de sterkte en zwakte van de dollar. Elke vergelijking met een index van wereldwijde obligaties is dan ook van weinig nut.

Deel dit artikel