Analyse
Niet meer weg te branden 8 jaar geleden - donderdag 12 februari 2009
Het verkoopsucces van trackers staat in schril contrast met de toestand bij de fondsen.

Zowat acht jaar na hun intrede op Euronext lijken de beursgenoteerde trackers de harten van de beleggers te hebben veroverd. Terwijl de volumes en de omzet in trackers steeds hoger komen te liggen, boerde de interesse in klassieke beleggingsfondsen achteruit.

De zogenaamde exchange traded funds, kortweg ETF of trackers genoemd, kunnen zich verblijden in almaar meer beleggersinteresse. Niet alleen worden er steeds meer beursgenoteerde trackers verhandeld en dikken hun vermogens onder beheer gestaag aan, ook staan er honderden nieuwe producten op schap.
Dat is opmerkelijk, want net het tegenovergestelde van wat we vandaag zien in de wereld van de klassiek beheerde beleggingsfondsen. De beurskommer zorgde daar niet alleen voor een slachting in de gemiddelde portefeuillegrootte, de markt van klassieke beleggingsfondsen is een netto-verkopersmarkt geworden én op de markt van de fondsen zonder kapitaalbescherming komt bijzonder weinig nieuw bloed. Er worden op dit moment zelfs meer fondsen en verzekeringsproducten (tak 23) opgedoekt dan er bijkomen.

FONDSEN KRIJGEN SLAAG
· Hoewel het nog te vroeg is om een oordeel te vellen over de gezondheid van de Belgische fondsenmarkt, de fondsenvereniging BEAMA komt slechts in maart voor de dag met cijfers over het voorbije jaar, ogen de voortekenen slecht. In de periode juli-september van 2008 vloeide er al meer dan 10 miljard euro uit de beleggingsfondsen in ons land, dat is zowat 8 % van het totaal. Een deel van dat verlies werd veroorzaakt door de negatieve koersevolutie op de internationale beurzen. Schrijnender en een teken aan de wand was echter dat meer dan vier miljard euro verlies kwam door nettoterugbetalingen. Beleggers verkopen dus meer fondsen dan ze aankopen. Het geld vloeide vooral richting obligaties en cash.
· Maar niet alleen in België werd een mindere vorm van de fondsenindustrie genoteerd. Volgens cijfers van de Europese fondsenvereniging Efama verloren de Europese fondsenmarkten gemiddeld 6,4 % van hun activa in het derde kwartaal van 2008. Dat was nog nooit eerder gebeurd. De verwachting is dat het laatste kwartaal van vorig jaar nog schrijnender cijfers zal vertonen.

MAAR TRACKERS IN DE LIFT
· Wat een verschil met de wereld van de beursgenoteerde trackers. Daar worden historische records genoteerd op het vlak van aantal producten, transacties en totale omzet. Zo slaagden de ETF’s erin om vorig jaar zowat 150 miljard euro vers geld wereldwijd in te zamelen. De tien grootste aanbieders van trackers, met iShares en State Street Global Advisors op kop, zijn van plan om meer dan 600 nieuwe trackers te lanceren in 2009.
· NextTrack, het gespecialiseerde segment op NYSE Euronext, kent een ongezien succes. Vijftien uitgevers zijn op dit moment goed voor zowat 350 trackers, verdeeld over aandelen (302 stuks), obligaties (37) en grondstoffen (9). Hun aantal dikt daarbij stelselmatig aan. Zo werden er in december 2008 nog maar eens 10 nieuwe trackers gelanceerd. In de grafiek kunt u zien dat op NYSE Euronext zowel de totale omzet (lijn, in miljoen euro, rechterschaal), als de transacties (linkerschaal) een stijgend verloop kennen, met records in 2008. Meer handel en meer geld betekenen uiteraard ook een verhoogde liquiditeit van het product.

TRANSACTIES EN OMZET TRACKERS (bron: NYSE Euronext)

De handel in trackers zit in de lift. De verwachtingen zijn dat het succes nog groter zal worden.

VANWAAR HET SUCCES?
· Steeds meer (institutionele) beleggers maken de overstap van beleggingsfonds naar tracker wegens de lagere kosten, de transparantie en de dagelijkse liquiditeit van die laatste. Zo zien we onder de voornaamste gegadigden voor trackers … de klassieke beleggingsfondsen. Ook voor een beheerder van een fonds is de aankoop van een tracker een eenvoudige manier om een breed gespreide portefeuille te bezitten. Het feit dat die post daarbij snel verkocht kan worden, is een voordeel in het portefeuillebeheer.
· In het Verenigd Koninkrijk worden beleggingsproducten vooral verkocht door adviseurs en niet door bankagentschappen. Die adviseurs sturen hun klanten de laatste maanden vooral richting goedkopere producten zoals trackers. In dalende markten speelt kostprijsbeheersing immers een nog grotere rol dan anders.
· Het aanbod trackers is heel groot. Niet alleen is het vandaag de dag mogelijk om een breed gespreide portefeuille volledig op te zetten via trackers, ook bestaan er ETF’s die beleggen in activa die niet terug te vinden zijn bij de klassieke fondsen. Zo bestaan er bijvoorbeeld trackers in nucleaire energie en in in CO²-rechten.

OOK VOOR U INTERESSANT
· Trackers zijn eenvoudige, interessante no-nonsense producten voor iedereen die een breed gespreide portefeuille wenst op te bouwen. Door hun lage kosten zijn ze een te duchten concurrent voor het klassieke beleggingsfonds.
· Wij analyseren trackers op dezelfde manier als fondsen en kijken naar geleverde prestaties, genomen risico, totale kostprijs, fiscaliteit en – zeer belangrijk – toekomstpotentieel. Die visie moet dan worden gekoppeld aan uw eigen portefeuille en beleggingshorizon.

Deel dit artikel