Analyse
ING (L) Renta Cash Euro Kapitalisatie 8 jaar geleden - donderdag 8 januari 2009
Beleggers op zoek naar een parkeerrekening voor hun geld kunnen nog steeds terecht bij dit thesauriefonds van ING.

IDENTITEITSKAART

Rechtsvorm

Luxemburgse SICAV kapitalisatie

Beleggingsbeleid

Kortetermijnfonds in euro

Lanceringsdatum

16/09/1991

Beheerder

ING Investment Management

Waar te koop ?

ING

ISIN-code

LU0042858240

Inventariswaarde

(op 31/12/2008)

4.840 euro

Prestatie-indicator

***

Advies

KOPEN

Aangewezen beleggingshorizon

Iets minder dan een jaar

Risico

Zeer laag

 

 

 

 

 

 

 

Beleggers op zoek naar een parkeerrekening voor hun geld kunnen nog steeds terecht bij dit thesauriefonds van ING. De opbrengst in 2008: 3.8 %. Het thesauriefonds, ook wel geldmarktfonds of kortetermijnfonds genoemd, belegt uitsluitend in kwalitatieve obligaties met een korte looptijd (vaak enkele maanden of dagen), andere geldmarktfondsen, termijndeposito’s en zichtrekeningen, alle in euro.
Wij zijn in deze tijden van beurskommer vooral gecharmeerd door de portefeuille, gespeend van de voornaamste risico’s waaraan sommige collegafondsen lijden, de gunstige fiscaliteit, de vlotte verhandelbaarheid en het kostenbeheer. Op dit moment bedraagt de totale jaarlijkse kostprijs voor dit fonds 0,66 %, wat lager is dan in het verleden. Die kostprijs is grotendeels verantwoordelijk voor het verschil in rendement behaald door de kostenloze index en het fonds.
Ook fiscaal gezien heeft ING Investment Management het slim gespeeld. Het fonds voldoen aan alle eisen om te vallen onder de meerwaardebelasting op fondsen die voor meer dan 40 % van de portefeuille in vastrentende waarden zoals obligaties en cash beleggen. Ware het niet dat het fonds zo slim is geweest om geen Europees paspoort aan te vragen. Daardoor valt noch het kapitalisatiedeelbewijs, noch het distributiedeelbewijs onder de meerwaardebelasting. Concreet betekent dit dat u voor het kapitalisatiedeelbewijs geen enkele roerende voorheffing betaalt. U ontvangt de gekapitaliseerde inkomsten dan ook netto bij de verkoop van uw fonds. Een onbetwist voordeel. De prijs die u daarvoor betaalt is 0,5 % aan beurstaksen. Blijft u iets meer dan een jaar belegd in dit fonds dan spaart u echter al meer geld uit door de uitgespaarde voorheffing dan de beurstaks die u ooit zult moeten betalen.
Voor het distributiedeelbewijs betaalt u de klassieke voorheffing van 25 % op het brutodividend. Laat de grootte van de inventariswaarde van het kapitalisatiedeelbewijs (4.840 euro) alvast geen probleem zijn voor een mogelijke aankoop. Bij ING is het immers mogelijk om via het ING Focus Plan delen van aandelen van het fonds te kopen. Zo kunt u bijvoorbeeld vanaf 25 euro instappen.
Een alternatief is te opteren voor het distributietype van het fonds.
ING (L) Renta Cash Euro Distributie (ISIN: LU0042858596) is net hetzelfde fonds als het kapitalisatiefonds, met die uitzondering dat het gros van de inkomsten uit de obligaties en termijnrekeningen uit de portefeuille jaarlijks richting belegger vloeien. Eind december kostte een deelbewijs van het distributie-compartiment 2.521,18 euro. Het dividend voor 2007 bedroeg 80 euro bruto. Daarvan dient u nog 25 % roerende voorheffing van af te trekken. Het fonds kan wel niet aangekocht worden via het ING Focus Plan.

RENDEMENT (1) VAN HET FONDS IN

VERGELIJKING MET DE SECTOR

(in %, gegevens op 31/12/2008)

Fonds

Index

Op 1 maand

0.3

0.3

Op 3 maand

0.9

1.1

Op 6 maand

2.0

2.4

Op 1 jaar

3.8

4.8

Op 3 jaar

3.2

4.1

Op 7 jaar

2.4

3.2

Op 10 jaar

2.7

3.4

(1) na aftrek van de beheerskosten

KOSTEN EN COMMISSIELONEN (in %)

Instap

0.1

Uitstap (1)

geen

Beheer (per jaar)

0.4

Beheer (gekoppeld aan de prestatie)

geen

Total expense ratio

0.66

(1) Beurstaks van 0,5 % verschuldigd

 

 

 

Evolutie van de netto inventariswaarde sinds 2003 (in EUR)

 

Deel dit artikel