Analyse
Handleiding bij de meerwaardebelasting 8 jaar geleden - donderdag 15 januari 2009
De belasting op obligatiefondsen blijft voor kopbrekens zorgen.

Sinds begin vorig jaar betaalt u bij de verkoop van uw obligatiefonds roerende voorheffing op de meerwaarde van uw fonds. Dat die belasting voor veel kwaad bloed blijft zorgen, blijkt uit talrijke brieven van onze lezers. De belasting blijft menig belegger verrassen en is moeilijk controleerbaar.

 

Begin 2008 kwam de regering op de proppen met een meerwaardebelasting van 15 % op de verkoop van fondsen met meer dan 40 % in vastrentende producten in portefeuille. Thesauriefondsen, obligatiefondsen en gemengde fondsen met defensieve en (in vele gevallen ook) neutrale leest vallen daardoor onder de belasting. De meerwaarde zelf bestaat uit de renteopbrengsten van het fonds plus de eventuele geboekte meerwaarden minus de eventuele minwaarden.
Bijkomende voorwaarde is dat het fonds de dividenden oppot (= kapitalisatietype). Distributiefondsen die al roerende voorheffing betalen op de uitgekeerde dividenden, staan buiten schot. In theorie. Want de distributiefondsen die in hun statuten niet expliciet vermelden dat ze minstens 90 % van hun roerende inkomsten aan de belegger uitkeren, vallen ook onder de belasting. En laat dat nu het geval zijn bij het merendeel van die fondsen.
Een laatste voorwaarde is dat het fonds over een Europees paspoort beschikt. Ook dat geldt voor de meeste fondsen in België. Vallen uit die boot: het gros van de fondsen met kapitaalbescherming die gewoonlijk geen paspoort bezitten. Ook al zijn er ook hier uitzonderingen.

 

DEXIA BONDS WORLD DIS (in euro)

Verrassing! Ook het distributiecompartiment van het uitstekende wereldwijd obligatiefonds van Dexia valt onder de meerwaardebelasting.

 

TRANSPARANTIE ZOEK
· We krijgen nog steeds heel wat lezersvragen over de meerwaardebelasting: is ze van toepassing op fonds X? Hoeveel bedraagt ze precies? Helaas moeten we onze lezers ontgoochelen met ons antwoord. In veel gevallen kunt u voor de exacte berekening van de meerwaardebelasting enkel terecht bij uw financiële tussenpersoon.

In het kader vindt u alvast een handleiding bij de meerwaardebelasting.
· Alleen al om te weten of uw obligatiefonds al dan niet onder de belasting valt, moet u op onderzoek. Geen sinecure want tot op vandaag vermelden bijzonder weinig financiële instellingen dat gegeven op de technische fondsenfiche. De informatie vinden we zelfs niet terug in de meeste prospectussen. Een schande. Gelukkig zijn er instellingen zoals ING (prospectus én technische fiche) en KBC (prospectus) waar die informatie wel geduid wordt. Het blijven helaas uitzonderingen.
· Valt uw fonds onder de belasting en wilt u op voorhand de impact van de belasting inschatten, dan zult u aan het rekenen moeten slaan:

– Hebt u uw fonds voor 1/1/2008 aangekocht, dan wordt de belasting forfaitair berekend. De voorheffing is dan gelijk aan het verschil tussen de inventariswaarde bij verkoop van het fonds en die bij aankoop (met uiterste terugloopdatum 1/7/2005), vermenigvuldigd met het percentage cash en obligaties in de portefeuille. Om een idee te hebben van dat percentage volstaat het te kijken op de laatste technische fiche of in het meest recente (half)jaarverslag.
Stel dat u het fonds hebt gekocht tegen 100 euro en u verkoopt tegen 150 euro, dan bedraagt de meerwaarde 50 euro. Indien het fonds bij verkoop 60 % in cash en obligaties belegde, dan zult u 15 % roerende voorheffing betalen op 30 euro (50 euro vermenigvuldigd met 60 %): 4,5 euro. Dat is een kost van 3 % op de verkoopprijs.

– Hebt u uw fonds na 1/1/2008 aangekocht, dan kan de berekening vallen onder twee systemen. Het forfaitaire systeem blijft van toepassing indien de precieze ‘taxable income per share’ (TIS) van het fonds niet bekend is. De TIS bestaat uit alle renteopbrengsten plus de meerwaarden minus de minwaarden van het fonds en wordt dagelijks berekend. In de praktijk komt het nog vaak voor dat de TIS niet bekend is. Is de TIS daarentegen wel geweten, dan betaalt u 15 % roerende voorheffing op het verschil tussen de TIS-waarde bij verkoop van uw fonds en de TIS-waarde bij aankoop. De TIS vindt u echter enkel terug bij uw financiële tussenpersoon.

 

Deel dit artikel