Analyse
Iedereen wint 8 jaar geleden - donderdag 11 december 2008
Deutsche Bank laat de instapkosten op 1.700 fondsen wegvallen. Waar schuilt het addertje ?

Klanten van Deutsche Bank kunnen voortaan zowat 1.700 fondsen kopen aan een instapkost van … 0 %. Een win-winsituatie voor zowel de belegger als de financiële instelling. We kunnen nu enkel maar hopen dat ook andere instellingen komaf maken met die onzinnige kostprijs voor de belegger.

· Goed nieuws voor de klanten van Deutsche Bank. Voortaan kunnen zij zowat 1.700 fondsen kopen aan … 0 % instapkosten. Fondsen die niet worden beheerd door de financiële instelling zelf, maar die komen van 21 verschillende beheerders zoals AXA Investment Managers, Carmignac Gestion, Robeco en tal van Angelsaksische huizen (BlackRock, Fidelity, Goldman Sachs, enzovoort).
· De actie is weliswaar geen primeur voor ons land, maar de grootschaligheid van het gratis aanbod is ongezien. De instelling volgt daarmee in de voetsporen van Argenta (0 % op eigen fondsen) en de internetbroker Fortuneo (0 % op een beperkt aanbod van zowat 50 fondsen).
· Deutsche Bank steekt met het 0 %-instapbeleid zelfs internetbrokers als BinckBank en Keytrade Bank de loef af. Die blijven immers een forfaitair, zij het laag handelstarief van respectievelijk 9,5 euro (bij aan- én verkoop) en 9,95 euro (uitsluitend bij aankoop) hanteren. In hun voordeel pleit wel dat het effectendossier er gratis is, terwijl Deutsche Bank 6 euro per fondsenlijn vraagt, met een maximum van 50 euro per jaar per effectendossier. Die kostprijs vermijdt u echter als u ingaat op het Private Investment Services-aanbod (50 euro).
· Het blijft echter een goede deal voor elke belegger. Hij of zij kan nu plots beleggingsfondsen kopen zonder daarvoor een instapkost te betalen. Een onmiddellijke, zij het eenmalige winst van 2 % tot 5 % naargelang het prospectus. Aardig meegenomen in om het even welke beurstijden.

WIN-WIN
Wakkere beleggers zullen zich misschien afvragen waar het addertje nu schuilt. Waarom wil de bank immers verzaken aan de instappremie?
Met de actie probeert de bank het totale vermogen onder beheer omhoog te krikken en nieuwe klanten te ronselen. Daarvoor offert ze maar al te graag enkele procenten op. In ruil voor dat verlies aan eenmalige instapkosten hoopt ze immers een groter volume aan jaarlijkse inkomsten te genereren. Deutsche Bank krijgt namelijk een groot deel van het beheerloon van elk verkocht fonds teruggestort. En zolang dat systeem van retrocessie niet leidt tot hogere beheerlonen wint zowel de klant als de bank. De eerste ziet elke belegde euro vloeien in het fonds en niet in de zakken van de tussenpersoon, de bank rekent op meer recurrente centen door een hoger volume. En zelfs de beheerder, die vaak niet over een distributienetwerk beschikt, is tevreden dat er in deze tijden überhaupt kopers voor zijn fonds te vinden zijn.

EVOLUTIE BLACKROCK GLOBAL GOVERNMENT BOND A (in euro)

Het uitstekende wereldwijde obligatiefonds van BlackRock is slechts één voorbeeld van een fonds dat voortaan gratis gekocht kan worden.

ONZINNIGE KOST
· Ook al is de keuze voor een beleggingsfonds meer dan een kostenvergelijking alleen, wij kunnen de manier van werken van instellingen zoals Deutsche Bank, Argenta en Fortuneo op het gebied van instapkosten alleen maar toejuichen. Jammer dat BinckBank en Keytrade Bank de stap naar de gratis fondsentransacties nog niet gezet hebben. Slechter vergaat het de belegger echter bij de grotere financiële instellingen. Die blijven de klassieke procentuele instapkosten vragen en rekenen daarbij op de inertie van de belegger. Hun eigen distributienetwerk en klantenbasis is immers groot en krachtig genoeg om de producten van eigen makelij aan de man te brengen tegen de kostprijs die ze vragen.
· Jammer want de instapkosten komen zelden ten goede aan de beleggers van het fonds. Ze verdwijnen vrijwel altijd in de zakken van de fondsenverdeler en hebben niets, maar dan ook niets te maken met de intrinsieke kwaliteiten van een fonds.

AANBOD NIET-BEURSGENOTEERDE BELEGGINGSFONDSEN
BIJ DEUTSCHE BANK EN BIJ BROKERS

Naam instelling

Type

# fondsen

# partners

Kostprijs

Instap

Uitstap (1)

Effectendossier

Deutsche Bank

financiële instelling

2.207

25

0 euro (2)

0 euro

6 euro/fonds (3)

BinckBank

internetbroker

262

10

9.5 euro

9.5 euro

gratis

Fortuneo

internetbroker

46

10

0 euro

0 euro

gratis

Keytrade Bank

internetbroker

394

28

9.9 euro

0 euro

gratis

(1) De beurstaks van 0,5% bij de verkoop van fondsen van het kapitalisatietype blijft verschuldigd. (2) Voor 1.673 fondsen zijn de instapkosten gratis. Dat is niet het geval voor de fondsen van ING (192 stuks, kosten volgens prospectus), Fortis (277, prospectus), Petercam (55, 1%) en Puilaetco (10, 2%) (3) Met een maximum van 50 euro per effectendossier. Gratis indien er wordt gebruik gemaakt van de dienst Private Investment Services (50 euro).

Onderhandelen?

In tegenstelling tot het beheerloon dat automatisch wordt verrekend in de inventariswaarde, is de instapkost een vrij te onderhandelen kost. Het fondsenprospectus vermeldt immers enkel plafonds voor de instapkosten. Tot zover de theorie. In de praktijk moet u veelal een groot bedrag beleggen of een goede band met uw lokale bankier hebben om te kunnen genieten van een korting op het instaptarief.

Deel dit artikel