Analyse
Beursgenoteerde fondsen 9 jaar geleden - donderdag 13 november 2008

MEI legt de beleggers geen ei.

OOST-EUROPESE SPECIALIST
· Middle Europe Investments, kortweg MEI, hield de poort naar vier van haar beursgenoteerde fondsen gedurende de hele maand oktober gesloten. De beheerder heeft enkele populaire fondsen op schap waaronder MEI-Tsjechië en Slowakijke Fonds, MEI-Roemenië en Bulgarije Fonds, MEI-Real Estate en – vooral –  MEI-Rusland Midcap Fonds. De fondsen konden in het verleden rekenen op heel wat succes bij de beleggers wegens hun hoge rendementen enerzijds en hun unieke karakter anderzijds. Enkel hier kon de belegger op een bepaald moment terecht voor beleggingen in specifieke Oost-Europese markten zonder daarbij de hele regio te moeten beslaan. Het beursgenoteerde karakter vergemakkelijkte daarbij de aan- en verkopen in de fondsen.

LIQUIDITEIT GEZOCHT
· Eind september besliste de beheerder echter de inkoop en de uitgifte van aandelen in de bovenstaande fondsen op te schorten. Ze berekenden wel nog een dagelijkse intrinsieke waarde, maar een koers kwam niet tot stand.
Eind oktober werd de handel opnieuw hervat … wat kooporders betreft. Vooralsnog is het niet mogelijk om aandelen van de fondsen van de hand te doen.
· De reden van de opschorting was het gebrek aan vlotte verhandelbaarheid van de aandelen op de lokale markten als gevolg van de financiële crisis. Vooral de kleine en middelgrote aandelen, de specialiteit van de betrokken fondsen, hadden daar last van.
· Maar waarom de sluiting? Als u een fonds verkoopt, moet de beheerder een navenant deel van zijn portefeuille te gelde maken. In een weinig liquide markt (= hoge spread) dient hij echter aandelen te verkopen tegen zeer lage prijzen, waardoor de aandeelhouders van het fonds geen goede zaak doen. Door het fonds te sluiten, vermijdt de beheerder die gedwongen verkoop.
· Eenmaal de liquiditeit is hersteld, zullen de fondsen weer volledig open gaan. Het blijft vooralsnog afwachten wanneer dat zal gebeuren.

Deel dit artikel