Analyse
Aandelen boven obligaties 9 jaar geleden - donderdag 11 september 2008
Dynamisch gemengde fondsen bieden potentieel rendement met enkele airbags.

Kunt u uw geld een tiental jaren missen en bent u op zoek naar een belegging die de eieren over meerdere beleggingscategorieën spreidt, dan zijn de zogenaamd dynamisch gemengde fondsen wellicht iets voor u. Vergis u echter niet. Het wel en wee van de beurzen zal hier de dienst uitmaken.

In deze tijden van economische groeivertraging en renteschommelingen bewegen de financiële markten sterk op en neer. Een gemengd fonds beschermt u als het ware tegen de extreemste schommelingen. Ook al is dat soms relatief, wat zal blijken uit de analyse van de meest dynamische mixsoort.

AANDELENKAART
· De dynamische of agressief gemengde fondsen trekken de aandelenkaart. Gemiddeld gezien steken de beheerders zowat 70 % aandelen in de portefeuille en 20 % obligaties. Het restant vloeit richting vastgoed en cash. Vooral die laatste post wordt aangedikt, ten koste van obligaties veelal, als het mores is op de beurs.
· Met die portefeuilleverdelingen in het achterhoofd hoeft het niet te verbazen dat die categorie van mixfondsen het niet zo breed had de afgelopen twaalf maanden. Gemiddeld gingen ze 14 % achteruit. AXA World Fund Force 8 was de beste presteerder en verloor nog 8 %. BOOST Ethico (Ethias) kreeg een verlies van 18,5 % aangesmeerd. De portie cash en obligaties volstond dus niet om de verliezen opgelopen in het aandelengedeelte het hoofd te bieden.
· Toch is de huidige situatie eerder atypisch. Op langere termijn (meer dan vijf jaar) boeken die fondsen immers een gemiddeld jaarlijks rendement van zowat 8 %. Bij de minste beursopflakkering zullen ze er dan ook als de kippen bij zijn om daarvan te profiteren.

ONZE KEUZE
· We hoeven er geen tekening bij te maken. De verschillen tussen de zowat 70 fondsen binnen die categorie zijn groot. Een instelling zoals Fortis alleen al telt 13 agressief gemengde fondsen en verzekeringsproducten (tak 23) in haar rangen. Dat zegt genoeg.
Zaak wordt dus er de goede uit te pikken. Daarbij kijken we naar de kwaliteiten van het management, het genomen risico, de behaalde rendementen, de samenstelling van de portefeuille en de kostenstructuur. Laat u wat dat laatste betreft niet vangen aan de dakfondsen. Dat zijn fondsen die in andere beleggen en die op het eerste gezicht weinig kosten aanrekenen. Dat komt omdat ze de kosten van de onderliggende fondsen niet afficheren.
· De beste fondsen hebben we opgenomen in de tabel. Met uitzondering van Centea Fund Mix, dat vooral de Belgische kaart trekt, beleggen ze wereldwijd. De fondsen zijn ofwel *** ofwel leunen ze er dicht tegen aan.

UNIVERSAL INV. GLOBAL FL. B (vet) EN WERELDINDEX (basis 100)

Dynamische fondsen volgen de beursevolutie gedwee. Het obligatiegedeelte zwakt de extreme bewegingen wel af, zowel in plus als in min.

BEST BEHEERDE EN KOOPWAARDIGE DYNAMISCH GEMENGDE FONDSEN

Naam

Verdeeld door

Kosten (in %)

Portefeuille (in %)

Rendement (in %)

Instap

Beheer

TER (1)

Aand.

Obl.

Ander

1 jr

5 jr

Centea Fund Mix

KBC

35

0,8

1,1

65

25

10

-15,1

8,6

Fortis B Global Growth World

Fortis

2,5

1,5

1,8

60

20

20

-10,7

5,7

Maestro Strategy Aggressive

Fintro

2,5

1,5

1,5

60

25

15

-11,0

5,5

Piazza Carmignac Profil Réactif 100(2/3)

AXA

3

1

1

80

5

15

-11,2

8,0

Universal Invest Global Flexible B (2)

Fortis (Capfi)

2

0,5

0,8

70

15

15

-11,9

7,4

Gemiddelde categorie

 

2,3

1

1,4

70

20

10

-14,5

4,0

(1) Totale kostenratio; (2) Fonds dat belegt in andere fondsen. De onderliggende jaarlijkse kostprijs van die portefeuille komt niet steeds tot uiting in de TER; (3) Tak 23.

VOOR WIE BESTEMD?
· Dynamisch gemengde fondsen vinden we geschikt voor diegenen die de tijd en de zin ontberen om zelf een portefeuille samen te stellen en die hun spaargeld gedurende meerdere jaren wensen te beleggen.
· De focus ligt hier op kapitaalaanwas. De cash  en de obligaties in de portefeuille zorgen weliswaar voor een buffer, waardoor de extreme koersbewegingen worden afgezwakt (zie grafiek), maar het zijn de beurzen die de wet dicteren.
· De aanwezigheid van meerdere beleggingsactiva zorgt voor een extra spreiding in de portefeuille en vermijdt automatisch dat u alle eieren in dezelfde mand legt.
· Staar u niet blind op de ronduit slechte prestaties uit het recente verleden. Slabakkende beurzen en gestegen obligatierentes zorgden voor de mindere gang van zaken. Op termijn verwachten we echter beterschap en met die gemengde fondsen profiteert u daar als eerste van.

Pensioenspaarfondsen

Doet u jaarlijks aan pensioensparen via een bancair beleggingsfonds, dan bent u wellicht al in het bezit van een dynamisch gemengde portefeuille. De beheerder dient zich immers te houden aan enkele spreidingsregels waardoor de portefeuille van het fonds automatisch een gemengd karakter krijgt. Maar liefst 10 van de 16 beschikbare fondsen vertonen een dynamisch karakter.

Deel dit artikel