Analyse
Schijn kan vaak bedriegen 9 jaar geleden - donderdag 10 juli 2008
Niet de uitgiftemunt van uw fonds is belangrijk maar wel de munten waarin belegd wordt.

Het rendement van een fonds waarvan de inventariswaarde wordt uitgedrukt in Amerikaanse dollar is misschien niet afhankelijk van de evolutie van die munt. En fondsen uitgedrukt in euro zijn daarom niet minder risicovol dan andere. Wat telt, is de munt van de beleggingen in de portefeuille.

Hoewel de meeste fondsen op onze markt hun inventariswaarde uitdrukken in euro, doen sommige dat in een vreemde munt. Geloof het of niet, maar voor u heeft dat geen belang, omdat het uiteindelijk de rendementen na omzetting in euro zijn die echt tellen. En dan worden de knikkers verdeeld door de munt(en) van de activa in de portefeuille zelf.

MUNT IS VAAK FAÇADE
· Door een fonds te kopen in vreemde munt wordt de belegging in principe risicovoller. Het bedrag in euro dat u bij uw verkoop krijgt, zal immers afhangen van de evolutie van die vreemde munt ten opzichte van de euro. Dat is het wisselkoersrisco. Maar schijn kan bedriegen. Zelfs als u een fonds in euro koopt, loopt u misschien, zonder het te weten, muntrisico. Zo belegt Fortis L Equity Russia uitsluitend in Russische aandelen. Toch noteert het fonds in euro. Het wisselkoersrisico dat u hier loopt, is dan ook 100 % Russische roebel.
· Het omgekeerde geldt ook. Een lezer stelde zich de vraag of het misschien niet interessant is om NETS Bel 20 Index Fund, een nieuwe tracker op de Bel-20 te kopen. Die belegt immers in Belgische aandelen én noteert in Amerikaanse dollar. Twee vliegen in één klap dus voor iemand die onze strategie volgt.
De vlieger gaat helaas niet op. Een voorbeeld. Stel dat zowel de Belgische beurs als de Amerikaanse dollar 10 % zullen stijgen over de volgende twaalf maanden. Wat houdt u in beide gevallen over aan het einde van de rit?
– Noteert uw fonds in euro, dan zal uw winst 10 % bedragen. De koers van de USD speelt hier immers geen rol.
– Noteert uw fonds in dollar, dan zal uw winst ... 0 % bedragen in dollartermen. De winst op de Belgische beurs werd immers tenietgedaan door het verlies van de euro tegenover de dollar. Verkoopt u nu echter uw fonds, dan zult u uw duurder geworden dollars echter omzetten in euro en een winst boeken van … 10 %. U krijgt met andere woorden hetzelfde resultaat in beide gevallen, vóór kosten. Wel zult u wisselkosten, zowel bij aankoop als bij verkoop, betaald hebben.
· Soms beleggen fondsen in activa die in verschillende munten worden uitgedrukt. Dat is bijvoorbeeld het geval voor Latijns-Amerikaanse aandelen. De beheerder drukt de inventariswaarden van die fondsen echter vooral uit in USD en niet in Braziliaanse real of Mexicaanse peso. Loopt u dan een USD-wisselkoersrisico? Neen. Die munt zal enkel als tussenpaus worden gebruikt. De schommelingen van de dollar tegenover de Latijns-Amerikaanse munten en de euro zullen geen enkele impact hebben op uw uiteindelijke rendement in euro.

Tabelrendementen

Wat de fondsen uitgedrukt in vreemde munt betreft, worden de rendementen die wij vermelden altijd uitgedrukt in euro. Daarom verschillen ze ook met de returns die u terugvindt in de dag- en weekbladen, websites en technische fondsenfiches. Bijna geen enkele media getroost zich de moeite om de prestaties om te zetten in euro. De voordelen van onze aanpak? Het laat toe de fondsen beter met elkaar te vergelijken. Ook krijgt u zo het rendement in euro dat u zou behalen als u onmiddellijk uw fonds zou verkopen, vóór kosten.

BELANGRIJKE UITZONDERING
· Een uitzondering in dit verhaal is het fonds dat de portefeuille afdekt (‘hedged’) tegen wisselkoersrisico en in een andere munt noteert. Een strategie die we vooral terugvinden bij Angelsaksische beheerders zoals BlackRock en Janus. Zij brengen hun fondsen meestal uit in verschillende muntklassen (zoals EUR, GBP, USD) omdat ze ze verdelen in diverse landen. In sommige gevallen is het muntrisico van de portefeuille daarbij afgedekt ten opzichte van de munt van de inventariswaarde. Dat kan grote gevolgen hebben voor de belegger. Helaas is die informatie meestal uitsluitend terug te vinden in het fondsenprospectus.
· Zo zijn we koper van het fonds in Amerikaanse aandelen JWF US Strategic Value A USD (ISIN: IE0001256803). Datzelfde fonds bestaat op onze markt echter ook in een euro-hedged-versie, JWF US Strategic Value A EUR (IE0001257090).
De onderliggende portefeuille van beide fondsen is krek dezelfde, maar door de afdekking tegen het muntrisico had de val van de dollar geen enkele impact op het rendement van het EUR-compartiment. Een hemelsbreed verschil in rendement (zie grafiek). Zo boekte de EUR-versie over het afgelopen jaar een verlies van 8,1 %, terwijl de USD-versie een klap van 20,7 % te verwerken kreeg. De dollar zelf ging 14,3 % lager. Op vijf jaar is dat respectievelijk +11,6 %, +5,6 % en -6,1 %.
· Zaak is nu een keuze te maken uit de verschillende versies. Een afgedekte versie biedt u toegang tot een bepaalde beurs of markt zonder daarbij het muntrisico te lopen. Het nadeel is dat u ook het eventuele muntpotentieel mist. In het bovenstaande USD-geval is dat bijvoorbeeld een spijtige zaak. Daarom verkiezen we ook de niet-afgedekte versie, in dollars dus.

JWF US STRAT VALUE A USD (vet) EN JWF US STRAT. VALUE A EUR (basis 100, in EUR)

Eenzelfde portefeuille en toch een totaal verschillend rendement voor de belegger… na omzetting in euro. Door de wisselkoersafdekking torste de EUR-versie de langdurige dollarval immers niet.

Deel dit artikel