Analyse
De eeuwige outsider 9 jaar geleden - donderdag 10 juli 2008
Past beleggen in Zweden nog steeds in een goed gespreide portefeuille ?

De aantrekkelijkheid van een belegging in Zweden schuilt vooral in het opwaartse potentieel van de Zweedse kroon tegenover de euro en de extra spreiding die ze in portefeuilleverband biedt. Maar door de huidige volatiele omstandigheden is het wellicht beter om nieuwe aankopen tijdelijk uit te stellen.

Als portefeuillespreiding raden we u al jaren een belegging in obligaties in Zweedse kroon aan. Die bieden weliswaar ongeveer dezelfde rentevergoeding als gelijkaardige obligaties in euro, het is vooral het potentieel van de Zweedse kroon, zowat 20 % ondergewaardeerd tegenover de euro, waarop we zitten te azen. De laatste jaren boekte de belegger in obligaties in Zweedse kroon echter enkel koerswinst eigen aan het obligatieverloop in de portefeuille, maar geen muntwinst. Hoe komt dat nu?

REACTIE MET VERTRAGING
De landen uit de eurozone en Zweden kennen economisch gezien een soortgelijke evolutie en verkeren gewoonlijk in dezelfde conjunctuurcyclus. Het is dan ook logisch dat de beslissingen van de Europese Centrale Bank (ECB) en die van zijn Zweedse evenknie (Riksbank) vaak gelijklopen.
Maar net daar knelde het schoentje. Begin 2005 lagen de leidende rentevoeten bij beide instellingen nog broederlijk naast elkaar toen de Riksbank besliste om de rentevoeten te verlagen (naar 1,5 %), terwijl de ECB de tegenovergestelde beslissing nam (richting 2,25 %, zie grafiek in kader). Dat renteverschil was voldoende om de beleggers weg te lokken uit de Zweedse kroon richting euro.
Aan die situatie is nu – voorlopig – een einde gekomen. Sinds eind 2007 staan beide rentevoeten opnieuw op gelijke hoogte. En begin juli deed de Zweedse centrale bank daar nog een schepje bovenop (verhoging tot 4,50 %) waardoor de SEK voortaan een rentevoordeel van 0,25 % tegenover de euro geniet. Dat speelt nu in het voordeel van de Scandinavische munt, ook al kan dat effect van tijdelijke aard zijn. We verwachten namelijk dat de ECB haar leidende rentevoeten opnieuw zal verhogen.

DYNAMISCHE ECONOMIE
De Zweedse economie is ook zeer dynamisch. Het land beschikt niet over natuurlijke grondstoffen en ook zijn ligging is niet top, dus moeten de Zweden uit een ander vaatje tappen. De gemiddeld hoge opleiding en een competitieve economie die zich focust op activiteiten met hoge technologische meerwaarde zijn hier de voornaamste troeven. Dat dynamisme wekt vertrouwen, trekt investeerders aan en zorgt voor een natuurlijke ondersteuning van de munt.

BELEGGINGEN
Om te profiteren van het potentieel van de SEK zijn er niet zo veel beleggingsmogelijkheden. De beurs van Stockholm vinden we niet interessant wegens de waardering en de gebrekkige spreiding en andere beurzen dragen onze voorkeur weg.
Op de Belgische markt zijn er ook geen termijn- of spaarrekeningen in SEK. Wel bestaan er twee gespecialiseerde fondsen in de munt, een bij KBC en een bij ING. Zowel KBC Renta Sekarenta als ING (L) Renta Fund II SEK zijn beide oerdegelijke ***-fondsen. Het KBC-fonds mikt op dit moment vrijwel uitsluitend op Zweedse staatsobligaties. Het ING-fonds doet dat voor slechts 70 % van de portefeuille. De rest wordt ingenomen door emissies van kwalitatieve instellingen zoals Nordea Hypotek en Swedbank Hypotek.

VOORLOPIG AAN DE KANT
· Rekening houdend met de huidige economische actualiteit is de kans groot dat de obligatierentes ook in Zweden nog hoger zullen gaan. Dat kan tijdelijk voor druk zorgen op de inventariswaarden van de fondsen. Een euvel waar zowat alle obligatiefondsen, ongeacht hun categorie, de komende maanden last van kunnen hebben. Daarom zijn we niet gehaast om bij te kopen.
· Het potentieel van de SEK staat echter buiten kijf. Bent u in het bezit van een van beide gespecialiseerde fondsen, dan mag u die behouden in het kader van een langetermijnvisie.

BOORDTABEL VAN DE ZWEEDSE ECONOMIE
(cijfers geldig eind juni 2008)

Evolutie (per jaar) van de beurs van Stockholm (in EUR)

1 jaar: -33,4 %

3 jaar: 5,1 %

5 jaar: 14,0 %

Koers SEK

Evolutie van de SEK

1 SEK = 0,1055 EUR

1 jaar: -2,3 %

5 jaar: -3,0 %

Economische groei verwacht in 2008

SE: 2,4 %

Eurozone: 1,5 %

VS: 0,7 %

Huidige werkloosheidsgraad

SE: 5,4 %

Eurozone: 7,2 %

VS: 5,5 %

Huidig inflatieniveau

SE: 2,9 %

Eurozone: 4,0 %

VS: 4,2 %

Niveau leidende rentevoeten (+ verwachte evolutie)

SE: 4,50 % (+)

Eurozone: 4,25 % (+)

VS: 2 % (=)

EVOLUTIE VAN DE LEIDENDE RENTEVOETEN IN ZWEDEN (vet) EN IN DE EUROZONE (in %)

Lange tijd liepen de leidende rentevoeten in Zweden achter die van de eurozone aan waardoor de vastrentende beleggingen in euro net dat ietsje interessanter waren. Sinds half februari is dat niet langer het geval.

Scandinavisch alternatief?

Ook obligatiefondsen die beleggen in Scandinavische munten, zoals Parvest Scandinavian Bond, mikken vooral op Zweedse kroonobligaties (40 % portefeuille). We staan echter neutraal tegenover obligaties in Deense kroon (35 %) en ronduit negatief tegenover obligaties in dure Noorse kroon (15 %). Daarom laat u de gespreide Scandinavische categorie beter aan u voorbijgaan.

Deel dit artikel