Analyse
KBC Renta AUD Renta 9 jaar geleden - woensdag 11 juni 2008
We raden obligaties in Australische dollar als diversificatie aan en KBC stelt u een fonds voor dat zich daarin specialiseert. Het gaat om een stevig product dat als duurzaam kan worden omschreven.

 

IDENTITEITSKAART

Rechtsvorm Luxemburgse SICAV kapitalisatie
Beleggingsbeleid Obligaties - Australische dollar
Lanceringsdatum 3 december 1999
Beheerder KBC Asset Management
Waar te koop ? KBC
ISIN-code LU0099232505
Inventariswaarde
(op 31/05/2008)
1190,23 AUD
Prestatie-indicator ***
Advies KOPEN
Aangewezen beleggingshorizon 5 tot 7 jaar
Risico Beperkt

 

 

 

 

 

 

 

 

Met het fonds KBC Renta AUD-Renta haalt u een oerdegelijk obligatiefonds in huis. De beheerder belegt hoofdzakelijk in obligaties die uitgedrukt zijn in Australische dollar en die komen van uitgevers met een mooie staat van dienst. Daarbij wordt er zowel gevist in de vijver van de lokale overheden die regelmatig verse obligaties op de markt brengen, zoals New South Wales, Ontario en Queensland, als in de internationale obligatiemarkt waar (supranationale) instellingen zoals de Europese Investeringsbank (EIB), het Spaanse Instituto de Credito Oficial (ICO) en het Zwitserse Eurofima regelmatig obligatieleningen uitgedrukt in Australische dollar aan de man brengen. De kous is daarmee nog niet af voor de beheerder. Hij dient ook een inschatting te maken van het renteverloop in AUD. Daarom zal hij de gemiddelde looptijd van de obligaties in de portefeuille continu aanpassen aan de verwachte renteontwikkeling. Zo zal hij bij een verwachte rentedaling meer obligaties met langere looptijden in de portefeuille opnemen. Die profiteren immers het meeste van zo’n scenario. Ten slotte is dit fonds ook een duurzaam beleggingsfonds. De portefeuille wordt met andere woorden geïnvesteerd in obligaties uitgegeven door bedrijven of publieke instellingen met een duurzaam en maatschappelijk verantwoord karakter. Om dat te kunnen doen, beroept het fonds zich op de expertise van een eigen gespecialiseerd duurzaamheidsteam. Kijken we naar de behaalde rendementen in het verleden dan doet het fonds het op termijn iets slechter in vergelijking met de benchmark. Op één jaar is dat te wijten aan de keuze van het fonds voor overwogen looptijden. De beheerder denkt dan ook dat de opwaartse trend in rentevoeten tijdelijk zal zijn. Ook wij zijn die mening toegedaan. Op lange termijn is het verschil quasi uitsluitend te wijten aan de totale kostenstructuur van het fonds (0,9 % per jaar). Een handicap die de benchmark niet heeft, maar onvermijdelijk bij een fonds. Wij raden obligatiefondsen in Australische dollar aan voor diegenen die hun portefeuille verder willen spreiden en daarvoor niet teveel risico willen nemen.

RENDEMENT (1) VAN HET FONDS IN

VERGELIJKING MET DE BENCHMARK

(in %, gegevens op 31/05/2008)

Fonds

Index

Op 1 maand

1,0

0,5

Op 3 maand

1,3

-0,1

Op 6 maand

3,1

3,0

Op 1 jaar

1,9

3,6

Op 5 jaar

5,3

6,1

Op 7 jaar

4,8

5,6

Op 10 jaar

6,0

(1) na aftrek van de beheerskosten

 

KOSTEN EN COMMISSIELONEN

Instap

2,5%

Uitstap

0%

Beheer (per jaar)

0,6%

Beheer (gekoppeld aan de prestatie)

Neen

Total expense ratio

0,9%

 

Koers sinds 2003 (in AUD)

 

Deel dit artikel