Analyse
Fifty-fifty 9 jaar geleden - donderdag 12 juni 2008
Neutraal gemengde fondsen zijn terecht het manusje van alles voor vele beleggers.

Hebt u niet veel tijd voor uw beleggingen, wilt u geen al te groot bedrag beleggen of hebt u geen zin om de evolutie van de financiële markten nauwgezet op de voet te volgen? Dan is een gemengd fonds misschien wel iets voor u. Bijna 300 mogelijkheden bieden zich aan. Blik op de neutrale categorie.

In deze periode van economische groeivertragingen en renteschommelingen bewegen de beurzen sterk op en neer. Een gemengd fonds beschermt u als het ware tegen de extreemste schommelingen. Het hoeft dan ook niet te verbazen dat we heel wal vragen krijgen over die fondsen.

GEMENGD?
Beleggingsfondsen bestaan er in alle geuren en kleuren. Maar het grootste onderscheid tussen de fondsen wordt gemaakt op grond van de activa waarin ze beleggen. Traditioneel zijn er aandelenfondsen, obligatiefondsen en geldmarktfondsen. Maar er bestaan ook zogenaamde gemengde fondsen. Zij beleggen in zowel aandelen, obligaties als cash en gooien er vaak nog beleggingen in bijvoorbeeld vastgoed bovenop. Kortom, met een enkele aankoop beschikt u via een gemengd fonds over een weid gespreide portefeuille.

DRIE PROFIELEN
Uiteraard zijn niet alle gemengde fondsen gelijk. De grootste opsplitsing die we kunnen maken is op grond van de portefeuilleverdeling tussen de aandelen, obligaties en ‘de rest’. Zo beleggen defensieve gemengde fondsen vooral in obligaties (zowat 60 % of meer van de portefeuille) en cash, doen agressieve fondsen het vooral met aandelen (zowat 70 % aandelen gemiddeld) en streeft de grootste categorie, die van de neutraal gemengde fondsen, een evenwicht tussen aandelen en obligaties na. Binnen elke subcategorie vinden we ook verschillen terug (zie grafiek). Zo zijn er binnen de defensieve fondsen ook superdefensieve zoals KBC Master Defensive die zowat de helft van de portefeuille in cash steken. Bij de dynamische zijn er dan weer zeer dynamische zoals Carmignac Profil Réactif 100, dat én zwaar in aandelen belegt, én daarbij de meer risicovolle markten opzoekt. Voor elk wat wils dus. De voorwaarde is wel dat u moet weten wat u precies koopt.

PROFIELKEUZE BELANGRIJK
· Een juiste profielkeuze is belangrijk en ook strikt persoonlijk. De ene belegger heeft het meer voor het langetermijnpotentieel van aandelen en mikt op agressieve gemengde fondsen, de andere houdt er liever een ruime obligatiebuffer op na en verkiest een defensief beheerd gemengd fonds. Uw keuze zal dus afhangen van uw eigenste risicoprofiel en beleggingshorizon (hoe langer, hoe meer aandelen). Zo vinden we defensieve fondsen geschikt voor diegenen met een beleggingshorizon tot zeven jaar, neutrale fondsen tot tien jaar en agressieve fondsen vanaf dan. Besef daarbij steeds dat ALLE gemengde fondsen, ook de meest defensieve, aandelenrisico met zich meedragen.
· In dit eerste deel focussen we op de grootste categorie gemengde fondsen: de neutrale. Niet alleen vinden we hier het grootste aantal fondsen terug (rond de 100), ook fondsen zoals Dexia Fullinvest Medium, Fortis B Global Balanced World en Sivek Global Medium (KBC) steken in tal van portefeuilles van lezers en behoren tot de grootste van het land. Gemiddeld gezien steken er zo’n 50 tot 55 % aandelen in de portefeuilles en 40 % obligaties.

GEOGRAFISCHE SPREIDING
· Drie types fondsen vinden we terug. Zowat het gros belegt wereldwijd en mikt op Amerikaanse en (vooral) Europese aandelen. Daarbij wordt vrijwel altijd gekozen voor grote namen zoals nutsmaatschappij SUEZ, energiereuzen Shell en BP en financiële kleppers als Fortis en BNP Paribas. Obligaties zijn veelal van Europese staatsgarnituur.

ING (L) PATRIMONIAL BALANCED (vet) EN CARMIGNAC PATRIMOINE (basis 100)

Twee neutrale fondsen; twee verschillende portefeuilles en dus rendementen. Informeer steeds vooraf hoe de portefeuille van het fonds eruit ziet.

· Enkele fondsen zoals AlterVision Balanced Europe (Fortis), Carmignac Euro-Patrimoine, Dexia Sustainable European Balanced Medium, Fortis L Balanced SRI Europe en Piazza AXA IM Optimal Balanced (AXA Belgium) halen de aandelenmosterd in Europa en mikken naast Britse aandelen, vooral op aandelen uit de eurozone. Op dit moment vinden we geen enkel fonds uit die subcategorie voldoende sterk beheerd om als topper te bestempelen.
· Ten slotte vinden we ook fondsen terug die louter in de eurozone beleggen en dus geen enkele vorm van wisselkoersrisico lopen. Voorbeelden zijn BKCP Invest Neutral FoF (BKCP), NI MultiFund Balanced (Delta Lloyd Bank), Parvest Balanced Euro (Cortal Consors) en Top Profit Galaxy Euro (Fortis Insurance Belgium).

BEST BEHEERDE NEUTRAAL GEMENGDE FONDSEN

Naam

Verdeeld
door

Kosten (in %)

Portefeuille (in %)

Rendement
(in %)

Instap

Beheer

TER (3)

Aand.

Obl.

Ander

1 jr

5 jr

Carmignac Patrimoine  (1)

Deutsche
Bank

2

1,5

2,8

35

60

5

6,5

8,9

Piazza Carmignac
Prof Réactif 50

AXA Belgium

3

1

1,0

45

40

15

0,5

8,1

Janus WF
Balanced A EUR (2)

Citibank

3

1

2,0

55

35

10

2,5

6,9

Transparant Balance

Dierickx, Leys
& Cie

1,5

0,8

0,9

50

40

10

-1,7

9,2

Universal Invest Medium

Fortis Bank
(Capfi)

2

0,5

0,8

45

50

5

-6,3

7,8

Gemiddelde categorie

 

2,2

1,1

1,2

50

40

10

-6,5

5,6

(1) Totale kosten (TER) zijn hoger wegens een deelname in de winst ten gevolge van het goede beleggingsresultaat; (2) Dekt zich in tegen wisselkoersrisico. Dat verhoogt de totale kosten (TER);  (3) Totale kostenratio.

ONZE KEUZE
· In ons land worden zeer veel neutraal gemengde fondsen aangeboden. Sommige grootbanken hebben zelfs meerdere neutraal gemengde fondsen op stal. Bij Fortis worden er vijf verdeeld, bij ING zelfs negen. Vindt er uw weg maar in terug.
Om de toppers eruit te halen kijken we naar enkele elementen: Hoe hebben ze het er de afgelopen jaren vanaf gebracht? Welk risico heeft de belegger precies gelopen? Hoe zit het met de kostenstructuur (zie verder)? Hoe steekt de portefeuille in elkaar? Kijken we naar al die factoren dan komen we tot de conclusie dat heel wat neutraal gemengde fondsen vrij goed worden beheerd. Dat merkt u ook aan de hoge prestatie-indicators. Heel wat fondsen halen *** of meer, wat een uitstekende zaak is voor de belegger.Vele houden er daarbij ook een correct gespreide portefeuille op na. U krijgt met andere woorden waar voor uw geld.
· En toch springen enkele fondsen eruit. Zij verdienen dan ook het predikaat van topper binnen hun categorie. We hebben ze opgenomen in de tabel bij deze tekst.
– De Carmignac Gestion-fondsen hebben al ruimschoots aangetoond over een neus voor aandelen te beschikken. Niet alleen durven de beheerders duidelijke standpunten in te nemen (grondstoffen, groeilanden), ze aarzelen ook niet om hun portefeuilles aan de economische realiteit aan te passen. Goede producten maar vergeet alvast niet onze analyse in F&S 160 te lezen. Voor het fonds Carmignac Profil Réactif 50 verkiezen we daarom het fiscaal vriendelijke verzekeringsproduct van AXA Belgium, dat een soort kloon is van het Carmignac-fonds.
Janus WF Balanced A EUR is de vreemde eend in de bijt. Het fonds houdt er een sterk internationale portefeuille op na maar dekt zich in tegen elke vorm van wisselkoersrisico. Dat verklaart ook deels het hoger dan gemiddelde rendement.
– Het uitstekende fonds van effectenbank Dierickx, Leys & Cie houdt er een volledig ‘transparante’ portefeuille op na. Op www.dierickx.be vindt u in detail elke beslissing die het beleggingscomité neemt om de portefeuille te vormen en een volledig overzicht van de portefeuille. Vrij uniek in de fondsenwereld en voor dat alleen al het vermelden waard.
– Ten slotte is er het goedkoop beheerde Universal Invest Medium, een fonds van beheerder Capital & Finance dat officieel door Fortis wordt verdeeld en vooral mikt op aandelen uit de eurozone zoals Delhaize, Dexia, Solvay en SUEZ.

OPGELET MET DE KOSTENVERGELIJKING
Vaak focussen beleggers zich bij de aankoop van hun fonds op de kosten. Daarbij prefereren ze maar al te graag het fonds met de laagste kosten of het fonds dat net in ‘uitzonderlijke’ aanbieding staat. Een strategie die we vaak terugvinden bij spelers als Deutsche Bank en Rabobank. Laat u echter geen rad voor de ogen draaien! Niet alleen zeggen kosten u totaal niets over de kwaliteiten van het fonds, bij de gemengde fondsen is de kostenvergelijking een extra riskante strategie wegens de vele zogenaamde dakfondsen in de categorie. Dat zijn fondsen die in andere fondsen beleggen. En die laatste hebben ook hun eigen kostenstructuur … die u niet direct terugvindt in de kostenstructuur (instap- én beheerskosten) van het gemengde fonds dat u wenst te kopen. Voor u het weet, hebt u dus een ‘duurder’ fonds gekocht dan op het eerste gezicht lijkt. Of dacht u dat het beheerloon van een fonds zoals KBC Master Optimum echt 0 % bedroeg?

TRANSPARANT BALANCE IN EURO

Een goed beheerd fonds dat niet bang is om in zijn kaarten te kijken? Transparantie is geen loze belofte bij het fonds van Dierickx, Leys & Cie.

ALTERNATIEF VOOR DE DOE-HET-ZELVERS
· Wij vinden de neutrale gemengde fondsen een fondsencategorie met toegevoegde waarde. Er bestaan uitstekend beheerde fondsen, ze bieden u op een eenvoudige manier een correct gespreide portefeuille aan en ze zijn gemakkelijk te verhandelen. Toch hebben ze ook een nadeel. Alle teugels zijn in handen van de beheerder en die maakt soms eigengereide keuzes waarmee we niet direct akkoord gaan. Zo zijn er fondsen zoals AXA World Fund Force 5 die uitsluitend in Europa beleggen, mikken sommige resoluut op Japanse aandelen of technologiebedrijven, laten andere de financiële sector grotendeels links liggen, enzovoort. Stuk voor stuk keuzes waar wij het moeilijk mee hebben.
· Neen, hebt u de tijd en interesse, dan kunt u beter zelf uw gemengde portefeuille samenstellen. Daarbij kunt u zich laten leiden door onze ‘Strategie’ die rekening houden met tal van elementen zoals optimale spreiding, onze verwachtingen voor elke categorie en risicobeheersing. Op dit moment trekken we daarbij de kaart van de aandelen omdat we vinden dat die op dit moment het meeste waar voor uw geld opleveren. In een volgend nummer komen we daar nog uitgebreid op terug. Voor diegenen die het zien zitten om zelf de handen uit de mouwen te steken en het zich niet ontzien om fondsen van meerdere instellingen in huis te halen.

Deel dit artikel