Analyse
Zelf zwoegen voor herbelegging 9 jaar geleden - donderdag 10 april 2008
Gunsttarief bij herbelegging van uw dividend ?

Door de nieuwe belastingwetgeving hebt u misschien geopteerd voor obligatiefondsen die de dividenden uitkeren in plaats van oppotten. De kans bestaat dat u daardoor ook voor het eerst geconfronteerd zult worden met de vraag wat te doen met die jaarlijkse dividenden. Behoort een automatische herbelegging tegen gunstvoorwaarden tot de mogelijkheden?

Vroeger was de situatie eenvoudig. Behoudens diegenen die jaarlijks een inkomen uit hun fondsen wensten te ontvangen, verkoos het merendeel van de beleggers om alle inkomsten, zijnde dividenden en intresten, die hun fondsen incasseerden op te potten in het fonds. De belegger hoefde er zich dus niets van aan te trekken, vermeed zo de roerende voorheffing en profiteerde van het rente-op-rente-effect. De recente meerwaardebelasting op oppottende obligatiefondsen, defensief gemengde fondsen en cashfondsen deed echter velen eieren voor hun geld kiezen. Opteren voor fondsen die hun inkomsten uitkeren om zo de meerwaardetaxatie te vermijden in ruil voor de roerende voorheffing op dividenden heeft nu wel zin.

Meteen zadelde dat velen op met een nieuwe, jaarlijkse, vraag: wat te doen met de dividenden? Een mogelijkheid is om het dividend te herbeleggen in een beleggingsfonds, om het even welk, dat door uw instelling wordt aangeboden.
Wij vroegen aan een tiental instellingen in welke mate hun klanten goedkoop en zonder veel moeite tot die herbelegging kunnen overgaan.
Zoals verwacht is er van uniformiteit in de antwoorden geen sprake. Het verrast zelfs niet dat de ene bank al vrijgeviger uit de hoek komt dan de andere.

MOGELIJK?
Eerste opvallende feit is dat niet elke instelling de kant-en-klare dividendherbelegging mogelijk maakt. Bij AXA, Bank Degroof en Dexia Bank mag u dat op uw buik schrijven. Daar incasseert u het nettodividend en doet u verder met het geld wat u wilt. Wilt u het opnieuw beleggen, dan komt het niet in aanmerking voor een eventueel gunsttarief. Bij ABN AMRO kan een herbelegging dan weer niet voor de eigen ABN AMRO-fondsen, wel eventueel voor fondsen van derden. Zo voorziet het fonds Rolinco van Robeco in een herbelegging.

DEXIA BONDS EURO GOV PLUS DIS (in euro)

Beleggen in een obligatiefonds van het distributietype zadelt u jaarlijks met een herbeleggingsvraagstuk op. Bij Dexia Bank kunt u het dividend niet gebruiken om te herbeleggen.

HERBELEGGING FONDSENDIVIDENDEN (situatie op eind maart)

Naam instelling

Herbelegging dividenden in ander beleggingsfonds

mogelijk?

automatisch?

gunsttarief?

bijpassen?

tijdslimiet?

ABN AMRO

ja/neen

neen

neen

ja

ja/neen

Argenta

ja

neen

neen

ja

neen

AXA

neen

-

-

-

-

Citibank

ja

neen

neen

ja/neen

neen

Bank Degroof

neen

-

-

-

-

Delta Lloyd Bank

ja

neen

neen

ja

neen

Dexia Bank

neen

-

-

-

-

Fortis

ja

neen

ja

ja (+1,25 euro)

ja

ING

ja

neen

neen

ja

neen

KBC

ja

neen

ja

ja

ja

AUTOMATISCH?
Toch gebeurt de dividendherbelegging bij geen enkele instelling automatisch. Bij ABN AMRO wordt de klant wel zelf gecontacteerd door de bank. En bij instellingen zoals Citibank en Delta Lloyd Bank kunt u het dividend richting fondsenplan laten vloeien waar het gebruikt kan worden bij de volgende periodieke planaankoop.

GUNSTTARIEF?
Belangrijker is echter of u door de herbelegging aan kostenbesparingen kunt doen. En daar knelt het schoentje. Enkel bij Fortis en KBC geniet u van een gunsttarief. Bij Fortis betaalt u geen nieuwe instapkosten indien u het dividend herbelegt, bij KBC beperken de instapkosten zich tot 1 %, behoudens een beperkt aantal uitzonderingen. Telkens slaat het gunsttarief op 1 deelbewijs.
Bij de andere instellingen betaalt u de gebruikelijke instapkosten. Maar daarbij is veelal onderhandelingsmarge mogelijk. Argenta, ten slotte, is een speciaal geval omdat de bank geen instapkosten voor haar eigen fondsen aanrekent. Herbelegt u daar echter in een Petercam-fonds, dan betaalt u wel de bij de instelling gangbare kosten.

BIJPASSEN?
In bijna alle gevallen dient u minimaal één deelbewijs van uw nieuwe fonds te kopen. U moet dus met geld over de brug komen en het verschil tussen de inventariswaarde van het door u gewenste fonds en het te herbeleggen nettodividend bijpassen. Enkel bij Fortis betaalt u daarvoor 1,25 euro. Bij Citibank zal het bedrag afhangen van het fonds van derden. Sommige worden verplicht verhandeld per deelbewijs, andere per minimumbedrag (bijvoorbeeld 1.000 euro).

TIJDSLIMIET
Ten slotte dient u enkel bij Fortis en KBC rekening te houden met een tijdslimiet op uw herbelegging. Binnen drie maanden na de dividendbetaling dient u het dividend herbelegd te hebben. Daarna vervalt het gunsttarief. Bij ABN AMRO zal de situatie afhangen van het fonds zelf.

Deel dit artikel