Analyse
Sparen voor uw oude dag ? 9 jaar geleden - donderdag 10 april 2008
Ook pensioenspaarfondsen voelen de gesel van de beurs. Voorzichtigheid is geen luxe als uw pensioen voor de deur staat.

De malaise op de financiële markten spaarde ook de beleggers die aan pensioensparen doen niet. Zij verloren hun jaarwinst. Pensioenspaarfondsen blijven weliswaar de langetermijnbelegging bij uitstek, maar sommige beleggers doen er goed aan om voor een voorzichtige aanpak te kiezen, namelijk een pensioenbelegging zonder of met minder aandelenrisico. Zorg evenwel ervoor dat u niet fiscaal beboet wordt.

Het zal u maar overkomen dat u onlangs vijfenzestig jaar bent geworden. Op dat moment krijgt u immers automatisch het kapitaal van uw pensioenspaarfonds uitbetaald, indien u dat nog niet zelf hebt opgevraagd. En stel dat u indertijd gekozen hebt voor Dexia Pension Fund Dynamic, dan zorgde de huidige gang op de financiële markten ervoor dat u iets meer dan 11 %, het jaarverlies van het fonds, van uw door de jaren heen opgebouwde portefeuille kwijtgespeeld bent. Prettig is anders.

ALTIJD RISICO
·  Alle pensioenspaarfondsen hebben over de afgelopen twaalf maanden verliezen geboekt. Daarbij schommelden de resultaten tussen die van Dexia Pension Fund Defensive (- 3,1 %) en grote broer Dexia Pension Fund Dynamic (- 11,5 %). Niet toevallig belegt de eerste portefeuille vooral in vastrentende waardes zoals obligaties en cash, en mikt de tweede vooral op aandelen. Niet toevallig leden beide types pensioenspaarfondsen echter verliezen.
· Dat kan ook niet anders want met om het even welk bancair pensioenspaarfonds loopt u immers beursrisico. Zelfs een van de meest defensieve fondsen van het moment, dat van Dexia, belegt in de praktijk nog steeds een kleine 30 % van de portefeuille in aandelen. Hoe komt dat nu?

TE VOLGEN REGELS
· Om bestempeld te kunnen worden als pensioenspaarfonds dient het fonds aan enkele wettelijke vereisten te voldoen. De premies van een pensioenspaarfonds moeten door de beheerder immers binnen bepaalde grenzen worden belegd.
- Maximaal 75 % van de portefeuille mag in aandelen worden gestopt. De fondsen die die bovenlimiet aftasten, zijn de zogenaamde dynamische pensioenspaarfondsen.
- Maximaal 75 % mag vloeien richting obligaties. De fondsen die die ondergrens beroeren, zijn de zogenaamde defensieve pensioenspaarfondsen, een vrij recente categorie op onze markt.
- Daarnaast zijn er nog regels in verband met het muntrisico dat gelopen mag worden (max. 20 % in andere munt dan euro) en de hoeveelheid cash die aangehouden mag worden (max. 10 %).
· Op zich is het nemen van beursrisico geen slechte zet want op lange termijn worden aandelen verondersteld meer op te brengen dan om het even welke andere vorm van belegging. Combineer dat potentieel met de buffer die de obligaties en de cash in de portefeuille vormen en u hebt een mooi gespreide belegging. Maar de aandelenpoot zorgt uiteraard voor schommelingen in de portefeuilles. En voor sommige beleggers is ook dat beursrisico van het goede te veel.
Voor hen bestaan er gelukkig alternatieven in de vorm van verzekeringsproducten: de pensioenspaarverzekering en de gewone individuele levensverzekering. Beide leveren u een vaste vergoeding op plus een bijdrage in de winst van de verzekeraar.

EVOLUTIE PRICOS (in het vet) EN PRICOS DEFENSIVE (basis 100)

Het enige verschil tussen beide fondsen van KBC is de verhouding aandelen – obligaties in de portefeuilles. De gevolgen zijn spectaculair.

WELKE STRATEGIE?
· Een pensioenspaarcontract is en blijft een langetermijnbelegging. Panikeren omdat het minder goed gaat op de beurzen is zeker niet nodig. Wel raden we beleggers die de pensioengerechtigde leeftijd naderen en zich ongemakkelijk voelen bij elke beursschommeling aan om meer zekerheid in de pensioenportefeuille op te bouwen. De anderen mogen blijven zitten in hun dynamische pensioenspaarfonds.
· Hoe kunt u nu de stap naar meer zekerheid zetten ? Het volstaat om over te schakelen van een dynamisch pensioenspaarfonds naar een defensief. Dat gebeurt meestal zonder kosten en wordt fiscaal niet gestraft indien u het volledig opgebouwde kapitaal overdraagt naar het nieuwe fonds. 
·  Wenst u echter het zekere voor het onzekere te nemen, dan kunt u opteren voor een pensioenspaarverzekering en een gewone levensverzekering. Een oplossing die we u aanraden vanaf uw vijftigste. Zaak is uw deelbewijzen in uw pensioenspaarfonds niet te verkopen. Zo ontloopt u de fiscale boete van 33 %. Nieuwe jaarlijkse stortingen doet u in de verzekering(en).
De beste voorwaarden voor soepele levensverzekeringscontracten vinden we op dit moment bij Ethias voor First Pensioensparen (pensioenspaarverzerzekering) en bij Integrale voor 786 (gewone levensverzekering). Beide springen eruit indien we kijken naar onder meer het totale rendement uit het verleden, de kosten en de mate waarin de verzekeraar u van zijn winst laat meegenieten.
Is een pensioenspaarverzekering én een gewone levensverzekering voor u van het goede te veel, kies dan voor een gewone levensverzekering als u denkt dat u na uw 65ste nog zult storten en dus nog verder belastingvoordeel zult kunnen genieten. Met een pensioenspaarverzekering moet u immers sowieso voor uw 65ste stoppen met storten.

Deel dit artikel