Analyse
Nederlandse fondsen bij de vleet 9 jaar geleden - donderdag 10 april 2008
Onder het aanbod Nederlandse fondsen op Euronext vinden we enkele pareltjes.

Wist u dat u meer dan 200 Nederlandse fondsen op de kop kunt tikken via de beurs Euronext? En dat u dat transparanter en goedkoper kunt doen dan ooit tevoren?

BELGISCHE DINOSAURUS …
Wie dacht dat beursgenoteerde fondsen in onze contreien tot een uitstervend ras behoorden, moet de mening herzien. Vroeger kon u nog op onze beurs terecht voor het kopen van enkele fondsen van beurshuis Petercam, en in een verder verleden van die van Bank Delen, vandaag blijven slechts enkele ouwe getrouwen over: Placeuro Gold Mines (Cofibol, ticker: PLA) en de Robeco (ROBB), Rolinco (ROLB) en Rorento (RORB) van Robeco Asset Management. De kostprijs van de notering en het openstellen van nieuwe distributiekanalen bij aanbieders van fondsen van derden (zoals BinckBank, Citibank, Cortal Consors, Deutsche Bank en Keytrade Bank) maakten een beursnotering almaar meer overbodig. Dat was toch de Belgische mening.

… HOLLANDSE TRADITIE
· Niet zo bij onze noorderburen. Daar was een beursnotering voor fondsen tot voor kort verplicht. Het voordeel voor de belegger was de mogelijkheid tot continue handel in de fondsen. De voordelen voor de beheerders waren legio: beleggers hadden toegang tot de fondsen zonder dat de fondsengroep (dure) akkoorden moest sluiten met derde partijen. Ook werd er een aardige cent verdiend aan de verhandeling van de fondsen.
· Nadeel, voor de belegger dan toch, was het gebrek aan transparantie. In tegenstelling tot bij ons verhandelden de Nederlandse beursgenoteerde fondsen niet tegen hun intrinsieke (= werkelijke) waarde, maar tegen een spread, zeg maar de ‘intrinsieke waarde plus kosten’. Omdat de belegger de intrinsieke waarde niet kende, had hij of zij ook geen idee van de grootte van de werkelijke kosten. Uniek in fondsenland en niet meer van onze tijd. Een ander nadeel was dat er soms dagenlang geen koers tot stand kwam, waardoor er geen handel in het fonds mogelijk was. Dat was gelukkig eerder uitzondering dan regel.
· Om die nadelen te verhelpen, werd beslist om de verplichte beursnotering en de doorlopende handel op te heffen en het systeem van spreads aan te passen.

TRIODOS MEERWAARDE MIXFONDS

Via Euronext krijgt u toegang tot tal van beursgenoteerde beleggingsfondsen. Daaronder een van de oudste duurzame westerse fondsen.

NIEUW MARKTMODEL
Zelfs na die wijzigingen bleven heel wat fondsen beursgenoteerd. Zij volgen nu de regels van Euronext Fund Service, het nieuwe marktmodel van Euronext dat vorig jaar ingehuldigd werd. Enkele bijzonderheden:
– ochtendhandel. Er is voortaan een vast moment waarop alle ingelegde orders worden uitgevoerd: 10 uur. Ontvangt de beurs uw aankooporder voor 16 uur, dan bent u de volgende dag op 10 uur ’s morgens in het bezit van uw nieuwe aankoop. Idem dito bij een verkoop. Wordt de deadline niet gerespecteerd, dan ontvangt u de inventariswaarde van de dag daarop.
– vaste prijs voor iedereen. Er is geen prijsverschil meer tussen toetredende of uittredende beleggers. Alle transacties gebeuren tegen de zogenaamde ‘netto-inventariswaarde +/-’. Dat is de netto-inventariswaarde gecorrigeerd met een beperkte kost om de kosten die het beleggingsfonds genoodzaakt was te maken door het toetreden of uittreden van u als belegger te vergoeden. De spread van vroeger is dus niet helemaal verdwenen, maar wel fors gereduceerd tot enkele procentcijfers na de komma. Omdat dit slechts een fractie is van de werkelijke kosten die vroeger betaald werden, verhoogt dat de aantrekkelijkheid van Nederlandse beursgenoteerde fondsen tegenover vroeger. Ook positief is dat de spread nu niet meer in de zakken van de beheerder zelf verdwijnt, maar in die van het fonds. Goed nieuws voor de bestaande aandeelhouders van het fonds.

KOSTEN VERSCHILLEN
De inherente kostenstructuur van beursgenoteerde fondsen verschilt niet van die van de traditionele niet-beursgenoteerde fondsen die u in onze tabellen terugvindt. Alle rekenen ze een jaarlijkse beheersvergoeding aan en de totale kostenratio van de twee bevat dezelfde ingrediënten. Er zijn echter verschillen in directe kosten.
– Niet-beursgenoteerde fondsen rekenen een instapkost aan. Die is ofwel uitgedrukt als percentage van de eerstvolgende inventariswaarde (klassiek systeem), ofwel als forfaitaire kost. Dat laatste is enkel het geval bij een beperkt aantal instellingen. Ten slotte is er de beurstaks (TOB). Die bedraagt 0,5 % bij verkoop voor fondsen van het kapitalisatietype. Er is geen taks verschuldigd op de verkoop van fondsen die hun inkomsten wel uitkeren.
– Beursgenoteerde fondsen koopt u daarentegen net zoals aandelen. U bent dus een makelaarsloon verschuldigd dat gelijk is aan de tarieven die u financiële tussenpersoon u vraagt voor aandelen verhandeld op Euronext. De verschillen tussen die tarieven kunnen bijzonder groot zijn. Ook de beurstaks is anders. Op beleggingsfondsen van het kapitalisatietype betaalt u 0,5 % beurstaks bij zowel aankoop als verkoop. Op beleggingsfondsen van het distributietype is dat 0,07 %.

FISCALITEIT
· Behoudens enkele uitzonderingen zijn de beursgenoteerde fondsen alle beleggingsvennootschappen naar Nederlands recht. Door dat vennootschapsstatuut dient u geen inkomsten op te nemen in uw jaarlijkse aangifte. Dat was bijvoorbeeld wel zo voor Carmignac-fondsen.
· De fondsen zijn niet onderhevig aan de Belgische meerwaardebelasting die van toepassing is op de verkoop van fondsen die meer dan 40 % beleggen in vastrentende activa. Daaronder vallen kortetermijnfondsen, obligatiefondsen en defensief gemengde fondsen. De reden is dat ze niet over een Europees paspoort beschikken.
· Zowat 8 op 10 fondsen keert een jaarlijks dividend uit. Fondsen zoals ING Hoog Dividend Aandelenfonds of Van Landschot Euro Credit doen dat zelfs viermaal per jaar. Dat dividend is altijd dubbel belast. Naast de Nederlandse roerende voorheffing (15 % sinds begin 2007), is er ook de Belgische (25 %): 36,25 % van het brutodividend gaat dus in rook op. Ter info: gemiddeld gezien keerden de fondsen vorig jaar 2,8 % van hun inventariswaarde aan dividend uit.

Hebt u vragen over een al dan niet beursgenoteerd fonds, aarzel niet om contact op te nemen met onze dienst Individuele Hulpverlening op 02/542 33 51.

Deel dit artikel