Analyse
Genieten van het thuisvoordeel 9 jaar geleden - donderdag 13 maart 2008
Belgische aandelen blijven een plaatsje in uw portefeuille waard. De recente minderprestaties zijn daarbij aardig meegenomen.

Fondsen in Belgische aandelen behoorden vorig jaar tot de kneusjes. De kaalslag in de financiële sector was daar diets aan. 2008 bracht tot op heden geen soelaas. Gelooft u, net als ons, in de oplevingskansen van die sector, dan mag u richting Brussel trekken. Het thuisvoordeel krijgt u er gratis bij.

ZWAKKE PRESTEERDER

· De afgelopen twaalf maanden waren zwak voor beleggingsfondsen in Belgische aandelen. Ze verloren gemiddeld 13,5 %. De markt in haar geheel ging iets meer dan 15 % lager. De fondsen die zich enten op Vlaamse aandelen zoals KBC Equity Flanders (***, - 9,5 %) en Vlam-21 (ABN AMRO, ** - 10,7 %) konden de schade nog enigszins beperken door hun specifieke samenstelling. Dat kon echter niet gezegd worden van iShares MSCI Belgium (tracker op NYSE, -22,1 %), van EMIF Belgium Index Plus (-21,3 %) en van KBC Equity Belgium (*, - 20,3 %). Die fondsen gingen zwaar op de bek en dat was vooral te wijten aan het niet (in het geval van de tracker) of het minder beleggen in steraandeel SUEZ (+ 19,3 %) ten voordele van aandelen uit de financiële sector.
· Nochtans was er een half jaar geleden geen vuiltje aan de lucht en werden er nog stevige Belgische winsten geboekt. De verklaring van de wanprestatie moet niet ver worden gezocht. De Belgische beurs is als geen ander onderhevig aan het sentiment op de financiële sector. Dat komt omdat vele van onze grootste aandelen financieel gekleurd zijn (zie kadertje Bel-20). In de Bel-20, de beursgraadmeter met de grootste Belgische aandelen, is die sector alleen al goed voor een dikke 40 % van de samenstelling. Kijken we naar de brede Belgische aandelenmarkt, dan klimt het belang van de financiële sector tot meer dan 50 %. Gelooft u in de Belgische beurs, dan gelooft u in de financiële sector en omgekeerd dus (zie grafiek).

Bel20 financieel getint:

2. KBC (14 %)

3. Dexia (10 %)

5. Fortis (10 %)

6. GBL (6 %)

13. NPM (2 %)

EVOLUTIE BELGISCHE BEURS (vet) EN FINANCIËLE SECTOR

De samenhang tussen de evolutie van de brede Belgische beurs (vet) en die van de financiële sector is zeer groot. Dat zal niet snel veranderen.

VREEMDE EEND IN DE BIJT
· Opvallende presteerders bij de fondsen in Belgische aandelen zijn alvast de fondsen die zich focussen op aandelen met Vlaams karakter. Naast KBC Equity Flanders en Vlam-21 zijn dat Argenta Fund Vlaamse Aandelen (**) en – deels – IN.Flanders Index (KBC, *). Die fondsen deden het, KBC Equity Flanders op kop, een stuk beter dan gemiddeld het afgelopen jaar. Niet toevallig kregen we dan ook lezersvragen of het niet de moeite loont om in die fondsen te beleggen.
· Neen. We beleggen niet in fondsen die enkel Vlaanderen viseren wegens hun samenstelling. Slechts een kwart van de portefeuille steken zij op dit moment in financiële aandelen. Dat is zowat de helft van wat de andere doen. Daardoor mist u volgens ons heel wat potentieel want we voorspellen een mooie toekomst voor de sterk teruggevallen financiële aandelen. Beter te opteren voor een ‘klassiek’ fonds in Belgische aandelen dus.

THUISVOORDEEL
· Aan klassieke fondsen in Belgische aandelen geen gebrek. Er worden u een dertigtal producten aangeboden. Daarbij hebt u de keuze uit beleggingsfondsen, verzekeringsfondsen en trackers. Gespecialiseerde fondsen met kapitaalbescherming die zich enten op de Belgische beurs komen we bijna niet meer tegen.
· Hoewel de kwaliteiten van het fondsenaanbod gemiddeld gezien in dalende lijn zijn de laatste jaren, blijven er voldoende goed beheerde fondsen over. Met dank aan het thuisvoordeel van de beheerders. Het is immers een wereldwijd fenomeen dat de best beheerde landenfondsen meestal komen van lokale beheerders. Dat geldt ook voor ons land. Drie fondsen schuiven we naar voren als koopwaardig. Petercam Equities Belgium (***) koopt u het goedkoopst bij Deutsche Bank of Rabobank (zie ook artikel Goedkoop is vaak ook goede koop ). Zijn kloon, het verzekeringsfonds WFS Belgian Assets (***), kunt u niet meer kopen na de fusie tussen AXA Belgium en Winterthur-Europe Verzekeringen. Onze andere aankoopkandidaten zijn ING (B) Invest Belgian High Dividend (***) en Hermes Belgian Growth (Bank Delen, ****). Dat laatste fonds belegt niet zo veel in financiële aandelen maar weet dan weer als geen ander de juiste kleine aandelen op onze beurs te pikken. Oude favoriet Degroof Equities Belgian Active (***) kopen we daarentegen niet langer. De laatste tijd slaagt het fonds niet meer erin om voldoende meerwaarde te creëren.

Belastingtip: koop Belgisch

Fiscaal gezien kiest u beter voor een beleggingsfonds naar Belgisch recht (ISIN-code begint met ‘BE’) voor fondsen in Belgische aandelen. Die kunnen de roerende voorheffing (25 %) die ze moeten betalen op de dividenden van de Belgische aandelen in de portefeuille terugvorderen. Niet onbelangrijk bij een hoog dividendrendement (3,9 %). Een groot voordeel tegenover de fondsen naar Luxemburgs recht (ISIN begint met ‘LU’) die de voorheffing wel moeten dokken maar niet kunnen terugvorderen. Dat is het geval voor Argenta Fund Vlaamse Aandelen, Argenta Fund Belgische Aandelen, AXA L Fund Small Caps Benelux (50 % Belgisch in portefeuille) en EMIF Belgium Index Plus (KBC).

Deel dit artikel