Analyse
Om beter te begrijpen 9 jaar geleden - donderdag 14 februari 2008
Er bestaan letterlijk duizenden fondsen. En sommige gelijken zeer sterk op elkaar.

Dat er veel fondsen bestaan is een eufemisme. Het hoeft dan ook niet te verwonderen dat er zelfs binnen eenzelfde fondsenhuis fondsen kunnen bestaan die sterk gelijken op andere.

Sla er de fondsenkatern van uw krant eens op na. Duizenden beleggingsfondsen dingen naar uw hand en elke maand komen daar nog tientallen gegadigden bij. Hallucinant gewoon. Omdat er al veel meer fondsen bestaan dan er aandelen noteren op de beurzen hoeft het niet te verbazen dat er ook steeds meer fondsen in dezelfde vijver zwemmen. Steeds minder beleggers weten dan ook van welk hout ze nog pijlen moeten maken. De oefening wordt zelfs complexer als u weet dat er binnen eenzelfde instelling tal van fondsen dezelfde rondjes zwemmen in dezelfde bokaal.

OVERAANBOD
· Overlappingen in een fondsengamma van eenzelfde instelling komen vaker voor dan u denkt. Vele instellingen houden er immers zowel actieve als passieve fondsen op na. De eerste proberen hun index te kloppen, de tweede proberen diezelfde index te schaduwen. Daarnaast zorgden de lancering van heel wat zogenaamde stijlfondsen in een recent verleden voor een vergroot aanbod. Die fondsen bespelen ook dezelfde markt maar mikken daarbij op een bepaald accent, zoals aandelen met een hoog dividendrendement. Of aandelen met een kleine marktkapitalisatie (smallcaps). Voor elke groeiversie (growth) bestaat er dan ook een waardeversie (value). Ook operaties uit het verleden, zoals het samenvoegen van tal van gespecialiseerde, doch te kleine (sector)fondsen, resulteerden in de creatie van nieuwe, vaak overlappende, fondsen. Ten slotte beschikken bepaalde instellingen nog over een resem fondsen van verschillende rechtsvorm (Belgisch versus Luxemburgs) die elkaars evenknie zijn. Fortis Bank is daar een goed voorbeeld van. Denk dus niet dat een fonds zoals Fortis B Pharma Europe drastisch verschilt met Fortis L Pharma Europe.
· Het zijn uiteindelijk de grote financiële instellingen (Dexia Bank, ING, KBC en Fortis Bank) die het u met hun torenhoge aanbod niet gemakkelijk maken. Niet alleen beschikken ze al over tal van fondsen die beleggen in min of meer eenzelfde thema, ook lanceren ze bij de weeromstuit fondsen die in elkanders water zwemmen. Daarbovenop is de kans groot dat al die fondsen door een en hetzelfde beheersteam worden beheerd en dat volgens dezelfde geijkte beleggingsmethode. Dat resulteert in vaak kleinere verschillen tussen de fondsenportefeuilles dan u denkt.
Zo beschikken KBC en haar verzekeringstak over een vijftiental fondsen die uitsluitend wereldwijd mikken, hebben Dexia Bank en ING elk een tiental Europees gespreide regiofondsen en doet Fortis Bank hetzelfde met een gamma dat de eurozone viseert. En daarmee hebben we het louter over regionale fondsen en houden we nog geen rekening met sectorfondsen.

KBC EQUITY BELGIUM (vet) EN KBC MULTI TRACK BELGIUM (basis 100)

Beide KBC-fondsen mikken op dezelfde markt. De eerste probeert de beurs te kloppen, de tweede probeert ze te volgen. De verschillen tussen beide zijn echter klein. Welke te verkiezen? Geen van beide. Er bestaat veel meer lekkers in de vijver.

BELGISCHE AANDELEN
Nemen we als voorbeeld de fondsen die in Belgische aandelen beleggen. Bij KBC vinden we maar liefst zes fondsen waarvan de portefeuilles dicht tegen elkaar aanleunen. Telt u even mee. Een actief beheer vinden we bij KBC Equity Fund Belgium (+ 15,9 % over de afgelopen twaalf maanden, *) en EMIF Belgium Index Plus (+ 15,1 %, *). Een passief beheer is weggelegd voor KBC Multi Track Belgium (+ 17,9 %, H). KBC Multi Track High Dividend Belgium (+ 15 %) mikt dan weer op aandelen met een hoog dividendrendement.
Vergelijkt u hun technische fondsenfiches met elkaar, dan zal het u opvallen hoe groot de gelijkenissen zijn wat portefeuille en sectorale spreiding betreft. Ook opvallend is het verschil in beheerloon. Bij de actief beheerde fondsen betaalt u jaarlijks 1,25 % voor KBC Equity Fund Belgium en 1,15 % plus een extra rendementsvergoeding voor EMIF Belgium Index Plus. Het passief beheerde KBC Multi Track Belgium rekent slechts 0,5 % beheerloon aan … en is het ‘beste’ van de drie.
Daarnaast heeft KBC nog twee fondsen die mikken op Vlaamse aandelen: het passief beheerde IN.FLanders Index Fund (+ 24 %, *) en het actief beheerde KBC Equity Flanders (+ 22,1 %, ***). Hun portefeuille wijkt wel lichtjes af van het bovenstaande aanbod, doch niet voldoende om er extra in te beleggen.

KWALITEIT TELT
· Weet wat u koopt! Het heeft geen enkele zin om twee van de bovenstaande fondsen in portefeuille aan te houden. Ze beleggen immers in quasi hetzelfde. Stijgt het ene fonds, dan zal een ander in min of meer dezelfde mate stijgen, en omgekeerd. Twee of meer van die fondsen opnemen, zorgt niet voor een extra spreiding in uw portefeuille.
· Welk fonds te kiezen in het bovenstaande geval? Ons antwoord is simpel: misschien wel geen enkel. Waarom uw grenzen beperken tot één instelling als u gemakkelijk beters kunt krijgen. Binnen de categorie ‘Belgische aandelen’ regeren immers het uitstekend beheerde Degroof Equities Belgium Active (Bank Degroof, ***) en Petercam Equities Belgium (***). Kijk dus eerst naar de intrinsieke kwaliteiten van een fonds vooraleer u uw keuze maakt. Daarbij helpen onze sterretjes u op weg.

Deel dit artikel