Analyse
Wanneer de gelegenheid de dief maakt 9 jaar geleden - donderdag 10 januari 2008
De crisis rond de subprimes in de VS heeft geleid tot een wantrouwen tegenover de financiële sector. Dit heeft de toevlucht tot kredieten moeilijker gemaakt voor bedrijven. Maar wie heeft daar baat bij? U...

Ja, de crisis rond de risicovolle vastgoedkredieten in de Verenigde Staten heeft geleid tot een algemeen wantrouwen tegenover de financiële sector. En ja, dat wantrouwen heeft de toevlucht tot kredieten moeilijker gemaakt voor de bedrijven. Maar wie heeft daar baat bij? U, als u weet hoe u het aan moet pakken.

Herinner u de zomer van 2007. Bijzonder sombere weersverwachtingen die het begin aankondigden van een crisis waarvan de neerslag helemaal niet in te schatten was. De fameuze subprime-kredietcrisis. Subprime-kredieten zijn vastgoedkredieten die in de Verenigde Staten verleend zijn aan gezinnen die het financieel moeilijk hebben. De crisis verspreidde zich al snel over de hele planeet zoals een lopend vuurtje dat door de financiële engineers zonder blikken of blozen wispelturig verstrooid werd. Hoe? Door de risico's te verdoezelen via obligaties of andere bijzonder complexe en ogenschijnlijk onschuldige instrumenten. Tientallen miljarden dollars dienden door de wereld te worden voorzien om zich in te dekken tegen die plotselinge dreiging.

Samenstelling van de portefeuilles (%) volgens de kwaliteit van de emittent

Fonds

Verdeeld door

AAA

AA

A

BBB

(1)

Prest. (2)

Petercam L Bonds EUR Quality

Petercam

9

11

48

31

1

96

Dexia Sustain. Euro Corp. Bds

Dexia

9

38

36

13

4

93

DWS Invest Euro Corp Bds LC

Deutsche Bank

8

26

42

19

5

92

Pictet (Lux) EUR Corp. Bonds P

Cortal Consors

15

16

43

22

4

91

Parvest Euro Corporate Bond

Cortal Consors

5

20

42

19

14

91

KBC Bonds Corporate Euro

KBC

1

31

37

26

5

90

Fortis L Fd Bond Corp. Euro

Fortis

1

8

47

43

1

87

ING (L) Renta Fund Eurocredit

ING

2

21

53

20

4

85

(1) Emittenten van mindere kwaliteit of die niet profiteren van een rating
(2) Prestatie-indicator (basis 100 = referentiemarkt)

'CORPORATE' VERWAARLOOSD …
Zowat overal heerste er wantrouwen. Beleggers zijn terughoudender geworden ten aanzien van het lenen van geld aan om het even wie. Die bewustwording van de risico's gekoppeld aan de financiering van ondernemingen heeft de beleggers doen afwenden van leningen die niet evenveel garanties bieden als staatsleningen. Met tot gevolg dat de ondernemingen die nog financiering zoeken op de kapitaalmarkten daarvoor nu een hoge prijs moeten betalen. Terwijl ze halfweg 2007 gemiddeld een extra rendement van om en bij de 0,4 % dienden toe te kennen op de obligaties die ze uitgaven, komt de premie die betaald moet worden ten opzichte van staatsleningen nu in de buurt van de 1,20 %.

RENDEMENTSVERSCHIL TUSSEN BEDRIJFSOBLIGATIES EN STAATSOBLIGATIES IN EURO

Sinds vorige zomer bleven de rentes die geboden worden op corporate-obligaties terrein winnen ten opzichte van het rendement geboden door staatsleningen. Voor de obligaties in euro is het verschil bijna verdrievoudigd. Een opportuniteit.

… EEN TE GRIJPEN BUITENKANS
Terwijl de ondernemingen die op zoek zijn naar kapitaal het duurder worden van de kredieten met lede ogen aanschouwen, kunnen opportunistische beleggers die streven naar rendabelere beleggingen daarin een buitenkans zien. Maar opgelet, ga niet overhaast te werk. Stort u niet op obligaties van dubieuze emittenten. Neen. Bedrijfsobligaties, ja, maar geen waardeloze obligaties - of junk bonds zoals ze genoemd worden in vakjargon - die louter op speculatie berusten.

CONCREET
Wilt u profiteren van bedrijfsobligaties, dan hebt u twee mogelijkheden. Ofwel koopt u direct individuele obligaties, maar in dat geval moet u erop letten dat u de emittenten kiest die de voordeligste risico-rendementsver-houding aanbieden en moet u vooral uw vermogen spreiden over verschillende emittenten om niet alles op één kaart te zetten. Ofwel opteert u voor kant-en-klare oplossingen met een fonds dat gespecialiseerd is in bedrijfsobligaties. Het grootste voordeel is een onmiddellijke diversifiëring op een soms indrukwekkend aantal emittenten zonder dat u zich zorgen hoeft te maken over het beheer. Wij raden u die tweede mogelijkheid aan.

WELK FONDS?
We hebben louter fondsen geselecteerd waarvan de beleggingsstrategie toegespitst is op kwalitatieve bedrijfsobligaties. Exit dus voor de fondsen waarvan het beleid meer bepaald wordt door de hoogte van de coupons dan door de kwaliteit van de emittenten. In onze tabel is de spreiding van de portefeuilles van die fondsen precies gebaseerd op de kwaliteit van de emittenten. Die kwaliteit wordt beoordeeld door gespecialiseerde ratingbureaus. De ratings tussen AAA en BBB (Standard & Poor's) of Aaa en Baa (Moody's) hebben betrekking op emittenten waarvan de financiële situatie voldoende stevig wordt beschouwd en waarin bijgevolg belegd mag worden. Bij lagere ratings spreekt men eerder van speculatie. In de laatste kolom hebben we onze prestatie-indicator toegevoegd. Aan de hand daarvan kunt u zich een beeld vormen van de beheerskwaliteit van de fondsen vergeleken met hun marktsegment. U merkt dat Petercam L Bonds EUR Quality (*** 96) het met een neuslengte wint van zijn concurrenten. Bent u van plan om te kopen, dan verdient dit fonds uw voorkeur. Maar voor zover de verschillen vastgesteld op niveau van de prestatie beperkt blijven, mag u ook opteren voor een ander ***-fonds met 90 of meer op de teller.

Deel dit artikel