Analyse
Tips bij fondsen met kapitaalbescherming 10 jaar geleden - woensdag 12 december 2007
Elke maand komen er tientallen nieuwe fondsen met kapitaalbescherming op onze markt. En elke maand gaan ze als zoete broodjes over de toonbank. Waar dient u op te letten bij de aanschaf ervan?

Niet minder dan een kwart van de Belgische fondsenmarkt bestaat uit fondsen met kapitaalbescherming. Niet slecht voor een product dat pas in de jaren negentig het levenslicht zag. Kijken we naar productaantal, dan bestaat er geen enkel type fonds dat zo’n groot leger op de been brengt. Als belegger hebt u letterlijk de keuze uit duizenden producten. Omdat hun intekenperiode meestal beperkt is in de tijd (meestal enkele weken) worden ze dan ook zeer actief gepromoot in de kantoren. Het hoeft dan ook niet verbazen dat we heel veel vragen krijgen over dat type producten.

WAAR OP LETTEN?
Hou de volgende tips in het achterhoofd wanneer uw kantoorspecialist nog maar eens verkondigt dat het nieuwste product het warme water heruitvindt.

Tip 1: lees de kleine lettertjes
Een tip die geldt voor om het even welk contract eigenlijk. Pas altijd op voor de communicatie rond een product. Vaak wordt er gefocust op de meest positieve scenario’s en lijkt het erop dat hoge rendementen veel voorkomen. In het prospectus vindt u de ‘details’ terug en dan merkt u dat hoge rendementen nooit gratis komen.

Tip 2: kies voor de looptijd
Een fonds met kapitaalbescherming heeft meestal een vervaldatum. Check of die datum overeenkomt met uw gewenste beleggingshorizon. Koop dus geen product met een looptijd van zeven jaar indien u uw geld niet voor die periode kunt of wilt missen. Als u vroegtijdig het schip verlaat, dient u meestal een uitstapkost te betalen en valt de bescherming weg.

Tip 3: volledige bescherming of niet?
Geniet u wel een volledige bescherming? Laat u daarbij niet vangen. De bescherming gaat steeds om de al dan niet gedeeltelijke bescherming van het beginkapitaal op de eindvervaldag en vóór kosten. Denk dus niet dat de fondsen met zelfs een volledige bescherming gedurende hun bestaan niet kunnen zakken onder hun initiële waarde (zie grafiek).

Tip 4: ken de munt van uitgifte
Noteert het product in euro of niet? Indien niet, dan moet u eraan denken dat de kapitaalbescherming enkel van toepassing is op uw beginkapitaal in de munt van uitgifte. Daalt de wisselkoers tegenover de euro, dan draagt u het verlies. En omgekeerd. Had u vijf jaar geleden een product in dollar gekocht, dan is dezelfde dollar nu zowat een derde minder waard.

Tip 5: ken de kosten
Laat u niet verrassen door eventuele kosten. Wat zijn de instapkosten? Zijn er kosten bij een vroegtijdige uitstap? Ontvangt u dividenden gedurende de looptijd van het product? Als u enkel uw begininleg terugkrijgt op de eindvervaldag, dan hebt u in feite aan koopkracht ingeboet (inflatie).

KBC EQUISAFE PHARMA INVEST 8 (euro)

De kapitaalbescherming van het KBC-fonds geldt enkel op de eindvervaldag (2010). De slechte prestaties van de aandelen uit de farmasector wegen ook op het gestructureerde fonds.

TIP 6: ONZE TROEVEN
· Ga nooit overhaast te werk. Geef uzelf de nodige bedenktijd wanneer uw bankier u een gestructureerd fonds voorstelt. Elke maand analyseren we immers een resem fondsen met kapitaalbescherming. Daarbij gaan we na hoeveel kansen u hebt om een bepaald rendement te behalen. Vaak is het eindresultaat povertjes en is het product uw aandacht en geld niet waard.
· Hebt u specifieke vragen over een bepaald product of vindt u een product nog niet terug op onze website, dan kunt u steeds terecht bij onze dienst Individuele Hulpverlening op het nummer 02/542 33 51. We zijn elke werkdag bereikbaar (behalve op maandagvoormiddag) van 9 uur tot 12.30 uur en van 13 uur tot 16 uur.

Fondsen met kapitaalbescherming die we nu de moeite vinden

Naam product

Bank

Instap tot

Looptijd

Garantie

Uitgiftemunt

Accelerator Notes USD

Deutsche Bank

27 december

5 jaar

100%
in USD

USD

KBC EquiPlus Head Start Sustainables 1

KBC

28 december

5 jaar en
7 maanden

100%

EUR

Voor wie?

Producten met al dan niet volledige kapitaalbescherming op de eindvervaldag zien we als een alternatief voor een vastrentende belegging zoals een obligatie. Ze zijn bestemd voor diegenen die, in ruil voor een potentieel hoger maar onzeker rendement, een belegging zoeken met een bepaalde beleggingshorizon. Enkel de producten die onze pijnbanktest overleven, zijn daarbij interessant. De rest laat u beter links liggen.

Deel dit artikel