Analyse
Denk nu al aan de dag van morgen 10 jaar geleden - donderdag 15 november 2007
De pensioenproblematiek staat op de agenda van de volgende regering. Dat belet u niet om er u nu al mee bezig te houden.

De pensioenproblematiek staat op de agenda van de volgende regering. Dat belet u echter niet om er u nu al mee bezig te houden. Zowel jong als oud raden we aan om aan pensioensparen te doen. Dat kunt u onder andere doen via een bancair pensioenspaarfonds. Geen risicoloze belegging maar wel een met potentieel op lange termijn. Daarnaast is ook het fiscale voordeel niet te versmaden en is er voor ieder wat wils.

DE FISCUS GEEFT …
· Bent u een belastingplichtige dan hebt u nog tot eind dit jaar de tijd om te kiezen voor een fiscaal vriendelijke beleggingsformule in het kader van pensioensparen. Daarbij hebt u de keuze uit drie formules: de pensioenspaarverzekering en de gewone levensverzekering, enerzijds, en de meer risicovolle maar potentieel interessante pensioenspaarfondsen, anderzijds. Over die laatste zullen we het hier hebben.
· De pensioenspaarfondsen zijn in feite gemengde fondsen die beleggen in zowel aandelen als obligaties. Ze dienen te voldoen aan strenge regels en leveren u een fiscaal voordeel op. Dat bekomt u als u uw gestorte bedragen invult in uw belastingaangifte. Voor aanslagjaar 2008 kunt u maximaal 810 euro aftrekken, ongeacht uw beroepsinkomen. Elke storting geeft u recht op een belastingvermindering waarmee u 30 % tot 40 % van uw storting terugkrijgt, al naargelang uw beroepsinkomsten (32 % tot 43 % in de veronderstelling van 7 gemeentelijke opcentiemen, wat een gemiddelde is).
· Er is wel een voorwaarde. U mag slechts een enkel verzekeringscontract of pensioenspaarfonds per jaar onderschrijven.

… EN NEEMT
· Uiteraard staat daar iets tegenover. Het belastingvoordeel wordt achteraf behoorlijk getemperd door de eenmalige eindbelasting die nog volgt. Op uw zestigste verjaardag berekent de fiscus immers een theoretisch kapitaal dat losstaat van de eigenlijke fondsenprestaties. Dat kapitaal kan worden belast tegen twee tarieven. Voldoet u aan bepaalde voorwaarden, dan past de fiscus het normale tarief toe. Dat bedraagt 16,5 % voor kapitalen gevormd via stortingen vóór 1993 en 10 % voor het deel gevormd met latere stortingen. Het boetetarief daarentegen betaalt u wanneer u vóór uw zestigste uit uw fonds stapt. De boete is daarbij niet min. Het kapitaal gevormd met stortingen van vóór 1993 wordt belast tegen uw marginale aanslagvoet (dat is het percentage op uw hoogste inkomensschijf). Voor kapitalen erna is dat 33 % (plus opcentiemen indien u het kapitaal opvraagt voor uw 60ste).

Als u vroeg genoeg begint te sparen, kunt u na uw zestigste nog vier jaar blijven genieten van het belastingvoordeel zonder daarop belast te worden. Doen!

ARGENTA PENSIOENSPAARFONDS (in het vet) EN PRICOS DEFENSIVE SINDS 2003 (basis 100)

Het Argenta-fonds trekt met succes de aandelenkaart. Dit is hét pensioenspaarfonds voor diegenen die nog niet aan hun pensioen toe zijn (> 10 jaar). Staat uw pensioen echter voor de deur, dan kiest u beter voor een fonds dat de obligatiekaart trekt, zoals dat van KBC. Daardoor wordt een gedwongen exit op een verkeerd moment grotendeels verminderd.

AANBOD EN STRATEGIE
· Een pensioenspaarfonds mag maximaal voor 75 % in aandelen of obligaties beleggen, mag slechts 20 % in een andere munt dan de euro steken en kan hoogstens 10 % cash aanhouden. Daarnaast bestaan er nog specifieke regels voor het soort aandelen en obligaties die gekocht mogen worden. U vindt de grote portefeuillespreidingen in de tabel hieronder terug. Andere fondsengegevens zoals kosten en inventariswaarde vindt u terug in de fondsensteekkaarten onder ‘Gedetailleerde fiches’.
· Niets nieuws onder de zon wat het fondsenaanbod betreft. Zestien fondsen worden u aangeboden waarbij het belangrijkste onderscheid gemaakt wordt op grond van het beleggingsbeleid. Zo bestaan er pensioenspaarfondsen in een defensief (4 stuks), neutraal (2) en dynamisch (10) jasje.
– De oudste soort op onze markt, de dynamische, trekt volop de aandelenkaart. Specifieke beleggingsregels zorgen ervoor dat het gros van de portefeuille in aandelen uit de eurozone bestaat. Grote waarden zoals Dexia, Fortis, Nokia en SUEZ vinden we daarom terug in de meeste portefeuilles. De obligaties waarin belegd wordt, zijn daarnaast van euromakelij en van staatsgarnituur. Hier geen kans op wanbetaling van de uitgever dus. Hebt u nog heel wat jaren voor de pensioenboeg (meer dan tien), dan raden we u een belegging in die categorie aan. Ze is het meeste onderhevig aan het beurssentiment maar daarom biedt ze ook het grootste potentieel. Belangrijk voor een belegging op lange termijn. Kijken we naar de risicogewogen prestaties uit het verleden en de regelmaat in de prestaties, dan kunnen we niet om Argenta Pensioenspaarfonds (****) heen. De beheerder slaagt regelmatig erin om de juiste keuzes te maken en waar voor uw geld te bieden. Koopwaardig.
– De neutrale categorie wordt op dezelfde manier beheerd maar streeft naar een evenwicht tussen aandelen en obligaties. Aan te raden voor diegenen die tussen 45 jaar en 50 jaar zijn en minder (beurs)risico wensen te lopen.
– Ten slotte trekt de defensieve categorie de obligatiekaart. Hier ‘slechts’ 30 % aandelen en net daarom zijn ze minder risicovol dan de rest (zie grafiek). Wij raden die fondsen aan voor diegenen die binnen zo’n tien jaar op pensioen gaan en die toch een beetje willen profiteren van het beurspotentieel. Met dat type fonds beperkt u immers de gevolgen van een negatieve beursverrassing op het moment dat u uw geld wilt opvragen. Maar opgelet, volledig uitsluiten doet u het risico niet.

HELP, IK WIL VAN FONDS VERANDEREN
Hoger kon u al lezen dat uitstappen vóór uw zestigste te vermijden is. U betaalt dan immers een niet onaardig boetetarief. Indien u twijfels hebt over de kwaliteiten van uw fonds of indien u wilt veranderen naar een meer defensief pensioenspaarfonds, dan blijven twee opties over om de fiscale straf te vermijden. Ofwel opent u een nieuw contract en laat u het oude staan zonder daar nog premies in te storten. Ofwel beëindigt u uw huidige contract en transfereert u het volledige bedrag naar uw nieuwe contract. Noch de beurstaks, noch de eventuele roerende voorheffing voor fondsen van het kapitalisatietype die meer dan 40 % obligaties en cash bevatten, is daarbij van toepassing.

BELGISCHE PENSIOENSPAARFONDSEN

Naam

Verdeeld door

Portefeuille (in %)

Risico-
klasse

Start-
datum

Grootte

Sinds creatie

Aand.

Oblig.

Cash

Jr. winst (%)

Inleg X

DEFENSIEF: minder dan tien jaren voor de pensioenboeg

Dexia Pension Fund Defensive

Dexia

30

65

5

1

2004

142

5,6

1,2

Fortis B Pension Fund Stability

Fortis

25

75

0

1

2006

129

4,7

1,1

Metropolitan Rentastro Stability

Fintro

25

75

0

1

2006

-

4,7

1,1

Pricos Defensive

KBC

35

55

10

1

2003

138

7,5

1,2

NEUTRAAL: minder dan tien jaren voor de pensioenboeg

Fortis B Pension Fund Balanced

Fortis

45

55

0

1/2

1987

2.850

7,8

5,1

Metropolitan
Rentastro Balanced

Fintro

45

55

0

1/2

2006

-

7,0

1,1

DYNAMISCH: meer dan tien jaren voor de pensioenboeg

Accent Pension Fund

SG Private Bank

75

20

5

2

1987

38

7,1

4,4

Argenta
Pensioenspaarfonds

Argenta

70

30

0

2

2000

219

8,2

1,9

Dexia Pension Fund Dynamic

Dexia

70

25

5

2

1990

1.021

8,5

4,3

Fortis B Pension Fund Growth

Fortis

65

35

0

2

2006

94

11,4

1,1

Hermes
Pensioenfonds

Bank J. Van Breda

70

20

10

2

1987

33

8,1

5,5

Interbeurs Hermes

Dierickx, Leys & Cie

75

20

5

2

1987

36

8,5

5,9

Metropolitan
Rentastro Growth

Fintro

65

35

0

2

1987

518

10,8

9,3

Pricos

KBC

65

30

5

2

1987

3.029

8,7

6,2

Record Top Pension Fund

ABN Amro

75

25

0

2/3

1992

102

9,2

3,9

Star Fund

ING

55

35

10

2

1987

3.413

8,3

5,7

Cijfers tot eind oktober. Grootte in miljoenen euro. Een streepje heeft aan dat het fonds nog te jong is of de gegevens nog niet beschikbaar waren. Enkel de cijfers uit de laatste twee kolommen van de fondsen uit hetzelfde creatiejaar zijn vergelijkbaar. Metropolitan Rentastro Stability is een kloon van Fortis B Pension Fund Stability. Metropolitan Rentastro Balanced is een kloon van Fortis B Pension Fund Balanced. Totale grootte: 11,8 miljard euro.

DOEN!
· Hebt u er de middelen voor en kunt u uw geld gedurende minimaal tien jaar missen, dan raden we u aan om aan pensioensparen te doen. De grens ligt weliswaar op 810 euro maar overal kunt u – kosteloos – kiezen voor een periodieke betaling van bijvoorbeeld 67,5 euro per maand.
· Laat uw uiteindelijke keuze vooral afhangen van uw leeftijd. Defensieve pensioenspaarfondsen raden we u enkel aan indien u de vijftig al gepasseerd bent en toch nog een beetje beursrisico wilt te lopen. Wenst u daarentegen alle risico’s uit te bannen , dan opteert u beter voor een pensioenspaarverzekering, al dan niet in combinatie met een gewone levensverzekering (zie hieronder). Die laatste heeft als voordeel dat u ook na uw vijfenzestigste kunt blijven storten en dus nog verder belastingvoordeel zult genieten.

Meer veiligheid naarmate u ouder wordt

Zelfs de meest defensieve pensioenspaarfondsen beleggen nog zowat een derde van hun hebben en houden in aandelen. Dat houdt een te hoog risico in volgens sommigen, zeker als u tussen de 50 en 60 jaar bent. Een veiliger fiscaalvriendelijk alternatief is de levensverzekering of de pensioenspaarverzekering. Ons zustermagazine Budget & Recht beschouwt 786, een gewone levensverzekeringscontract van de verzekeraar Integrale, en de pensioenspaarverzekering First Pensioensparen (Ethias) als de toppers binnen hun categorie.

Twee zaken zijn nu belangrijk. Om fiscale redenen raden wij u af om uw verworven deelbewijzen in uw pensioenspaarfonds te verkopen. Om het risico te verkleinen, is het daarnaast zinvol om het volledige kapitaal dat u bijeengespaard hebt, over te hevelen naar een defensief fonds (meestal zijn er geen kosten) omdat dan voornamelijk in obligaties wordt belegd. Voor nieuwe stortingen binnen de pensioenspaarformule stapt u dan over op een verzekering.

Deel dit artikel