Analyse
Triodos Bank slaat en zalft 10 jaar geleden - donderdag 11 oktober 2007
In één beweging doekt ze haar twee Belgische beleggingsfondsen op en paait ze de aandeelhouders met de creatie van twee nieuwe, Luxemburgse, fondsen. Waarom al die moeite doen?

In één beweging doekt Triodos Bank, de bank die gespecialiseerd is in duurzaam beleggen, haar twee Belgische beleggingsfondsen op en paait ze de aandeelhouders met de creatie van twee nieuwe, Luxemburgse, fondsen. Waarom al die moeite doen?

De markt van de duurzame beleggingsfondsen is big business in ons land. Volgens de laatste cijfers van BEAMA, de belangenorganisatie van de fondsenbeheerders zeg maar, stak er eind maart al bijna 6,5 miljard euro in de fondsen die een meerwaarde beogen op ecologisch, sociaal of ethisch gebied. Goed voor een marktaandeel van 3,6 % in onze fondsenindustrie; een historisch hoog cijfer dat ook potten breekt in Europa. Geen enkel ander land belegt immers relatief zo veel geld in duurzame fondsen als België. En ook met de groei zit alles snor. Geen enkel fondsensegment wint immers meer aan belang dan dat van de duurzame beleggingsfondsen. Met dank aan de creatie van nieuwe duurzame beleggingsfondsen en vooral aan de heropwaardering van klassieke fondsen tot duurzame vehikels. Kortom, een succesverhaal dat wellicht nog niet ten einde is.

TRIODOS INTERNATIONAL EQUITIES EN WERELDWIJDE INDEX (basis 100)

Twee elementen vielen op bij het Triodos-fonds (in het vet): het duurzame karakter van de portefeuille en de slechte kwaliteit van het beheer. Als belegger bent u beter af zonder het nieuwe fonds dat weldra zal worden voorgesteld. De kans bestaat dat dit fonds het niet beter doet.

EEUWIGE JACHTVELDEN
In die context is het dan ook verrassend wanneer een duurzaam fonds onze aardse wereld verlaat. En dat dit dan nog gebeurt bij Triodos Bank, dé duurzame financiële instelling bij uitstek, én met fondsen die al een tijdje op onze markt zijn en een zekere naam hebben verworven, maakt de situatie des te opvallender. Triodos Bank besliste immers om zowel Triodos Values International Equities als Triodos Values European Bonds uit de rekken te halen. Het eerste fonds belegde in aandelen uit de hele wereld, het tweede zweerde bij obligaties uit het Europese continent. Daarmee was het fonds het eerste en geruime tijd het enige duurzame obligatiefonds in ons land.

GEEN LANG LEVEN
Het gebeurt niet zo vaak maar ook beleggingsfondsen kunnen worden opgedoekt. De reden is veelal terug te vinden in het rijtje van zwakke prestaties, te weinig beleggersinteresse en te veel concurrentie.
Dat is ook wat door Triodos Bank naar voren wordt geschoven als reden. Met elk iets meer dan 10 miljoen euro in portefeuille waren beide fondsen te klein van omvang om alsnog als een ‘goede huisvader’ te kunnen worden beheerd. Dat wil in feite zeggen dat de vaste kosten (administratie, taksen, publicatie, enzovoort) te groot waren om nog comfortabel te zijn. Ondanks de promotie-inspanningen van de bank geraakten de portefeuilles dus niet echt van wal. De hoofdreden was wellicht dat de fondsen enkel in België aan het publiek werd aangeboden en dan nog enkel door de Belgische Triodos-vestiging.

PROCEDURE
Eind augustus besliste de raad van bestuur om beide fondsen te schorsen. Dat betekent dat er geen aankopen en verkopen in de fondsen meer mogelijk waren, ook al bleven ze beheerd volgens hun beleggingsbeleid.
Om tot de feitelijke liquidatie over te gaan, was nadien een voldoende aantal stemmen (in dit geval de helft van het totaal) nodig op de bijzondere algemene vergadering (BAV) van midden september. Die quota werd niet behaald zodat er eind september een tweede BAV werd bijeengeroepen. Daar werd de definitieve beslissing genomen om de portefeuilles te liquideren. De verkoopopbrengsten bedroegen 203,37 euro voor International Equities en 284,79 euro voor European Bonds
Met het geld van de verkoop kunt u doen wat u wilt, maar uiteraard zorgde Triodos Bank voor een alternatief. Alle aandeelhouders kunnen kosteloos, behoudens taksen, intekenen op de fondsen Triodos Values Equities Fund en Triodos Values Bond Fund. Beide zijn compartimenten van het nagelnieuwe Luxemburgse fonds Triodos Sicav I en worden gepromoot vanaf 15 oktober.

GOEDE OF SLECHTE ZAAK?
We kunnen enkel maar onze pet afdoen voor financiële instellingen die besluiten om hun fondsen uit de rekken te halen wanneer het ‘goede beheer’ in het gedrang komt. De mogelijkheid om kosteloos over te stappen op een soortgelijk beheerd fonds is daarbij een aardig extraatje voor de belegger. Goed gezien want Triodos Bank verzekert zich daarmee ook dat er een (groot) deel van het geld binnen de instelling zal blijven. De vraag stelt zich nu of u moet ingaan op hun aanbod.
Wij vinden het ter ziele gaan van het goed beheerde obligatiefonds een spijtige zaak. Temeer daar dat fonds het enige duurzame obligatiefonds was dat louter in Europese obligaties belegde. Aandeelhouders van Triodos Values European Bonds mogen daarom instappen in Triodos Values Bond Fund.
Dat advies geldt echter niet voor het nieuwe Triodos Values Equities Fund. Het oude Triodos Values International Equities vonden we een slecht beheerd aandelenfonds. Het ‘soortgelijke beheer’ van het nieuwe Luxemburgse fonds doet ons daarom het slechtste verhopen. Wenst u per se een duurzaam aandelenfonds te bezitten, dan kiest u beter voor ING (L) Invest Sustainable Growth, Fortis L Equity SRI Europe of Petercam Equities Europe Ethical.

Deel dit artikel