Analyse
Laaft u aan de bron der kennis 10 jaar geleden - donderdag 11 oktober 2007
Als er één fondsendocument is dat de moeite waard is om te lezen, dan is dat het prospectus wel. Het bevat alle nodige gegevens om uw fonds beter te leren kennen.

Als er één fondsendocument is dat de moeite waard is om te lezen, dan is dat het prospectus wel. Het bevat alle nodige gegevens om uw fonds beter te leren kennen. Jammer dat het vrijwel nooit geraadpleegd wordt.

Wenst u te weten te komen wat het beleggingsbeleid is van uw fonds, de opgelegde portefeuillebeperkingen, de grootste risico’s, het dividendbeleid, de kostenstructuur, enzovoort, dan kunt u terecht bij een enkel officieel document: het prospectus.
Het goede nieuws is dat dit document kosteloos te verkrijgen moet zijn bij de verdeler van het fonds.
Het slechte nieuws is dat in de praktijk geen kat om haar jongen vraagt. Niet alleen kennen de beleggers dat document veelal niet, ook de kantoren doen geen enkele inspanning om die informatie door te geven.

GECONTROLEERDE INHOUD
· Er bestaan twee soorten prospectussen: het gewone of volledige prospectus, enerzijds, en het vereenvoudigde of verkorte prospectus, anderzijds. De structuur van beide documenten is dezelfde maar het verkorte prospectus houdt het eenvoudig(er) en beknopt(er) in de informatie. In ons land wordt het beheersreglement of de statuten steeds bij het prospectus gevoegd. Dat vervolledigt de steekkaart van het fonds en zorgt ervoor dat alle relevante informatie betreffende uw fonds in een enkel document gebundeld zit. Een uitstekende zaak voor elke belegger.
· Een bepaling waar we ook tevreden mee zijn, is dat de gegevens die in het prospectus staan, zoals het rendement en het totale kostenpercentage, binnen een maand na de publicatie van het jaarverslag moeten worden bijgewerkt. Zo krijgt u altijd een geactualiseerd prospectus in handen.
· Ten slotte controleert de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen (CBFA) de inhoud ervan. Alle grote wijzigingen, zoals een verhoging van de kostenstructuur of een verandering in beleggingsbeleid, dienen altijd vooraf te worden goedgekeurd door de overheidsinstantie. Daardoor krijgt u ook altijd correcte informatie in handen.

ALLES WAT U NODIG HEBT
Een blik op het prospectus leert u (bijna) alles wat u dient te weten. Het betreft steeds unieke informatie die enkel van toepassing is op het fonds in kwestie.

1. Algemene informatie

Wat is de naam van het fonds en het statuut? Hebben we het over een beleggingsfonds of een vennootschap? Is het een fonds naar Belgisch recht of naar Luxemburgs? Dat alles heeft fiscale implicaties en een weerslag op het belastingstelsel. Ook worden alle partijen bij naam genoemd. Wie staat er in voor het beheer, de controle, de bewaring en de distributie? Bij wie kunt u terecht voor inlichtingen?

2. Beleggingsgegevens

Wat is het doel van het fonds? In welke producten kan het fonds beleggen? Wordt er een bepaalde strategie gevolgd? Voor wie is het fonds geschikt indien er rekening wordt gehouden met de gelopen risico’s? En wat zijn die risico’s voornamelijk?

3. Bedrijfsinformatie

Hoe zit het met de aangerekende kosten bij instap, uitstap en bij verandering van compartiment binnen een enkel fonds? Hoeveel bedraagt de beurstaks? Welke jaarlijkse kosten worden aangerekend?

4. Verhandelinginformatie

Ten slotte vindt u ook wat praktische informatie terug. Wat is de unieke ISIN-code van uw fonds? Hoe zit het met de eventuele dividenduitkering? Hoe wordt de inventariswaarde berekend? Ook krijgt u een idee van de timing van uw orderuitvoering. Zo kan het zijn dat u uw order al in de voormiddag moet doorgeven om de inventariswaarde van de volgende dag te krijgen.

ONBEKEND IS ONBEMIND
Enkele maanden geleden (zie F&S 152 ) stuurden we onze enquêteurs op pad naar 50 kantoren van 29 verschillende instellingen om na te gaan hoe duurzame fondsen in de praktijk werden behandeld. We profiteerden van die praktische test om ook te kijken in hoeveel gevallen het prospectus van elk aangeboden fonds werd meegegeven.
Het resultaat was uiterst bedroevend. In totaal kregen onze enquêteurs al dan niet duurzame fondsen aangeboden bij 47 kantoren van 26 instellingen. Slechts in twee (!) kantoren werd het prospectus meegegeven. Dat was het geval bij Landbouwkrediet en Triodos Bank. Nog erger was dat er voor de rest geen enkele specialist repte over het bestaan van het document.
Een jammerlijke zaak want in feite moet het (vereenvoudigde) prospectus vóór de aankoop van het fonds kosteloos aan de belegger worden aangeboden bij de instellingen die de financiële dienst verzekeren. De belegger kan daarentegen zélf verzoeken om het prospectus en het laatste (half)jaarverslag te krijgen. De meeste instellingen voldoen wat dat betreft dus niet aan hun minimale zorgplicht.
Een gemiste kans.

Wist u dat…

… de beheerder van een fonds verplicht is om in het prospectus maximale kostentarieven te publiceren wat instap en eventuele uitstap betreft? Dat betekent dat uw financiële tussenpersoon u nooit meer dan die kosten mag aanrekenen... wat sommige instellingen dan ook prompt doen voor fondsen van andere aanbieders. Gelukkig bestaan er partijen zoals BinckBank, Cortal Consors, Deutsche Bank, Keytrade Bank en Rabobank die u (regelmatig) goedkopere instapkosten aanbieden. Aarzel dan ook niet om uw financiële tussenpersoon daarop te wijzen vooraleer die nog maar eens het onderste uit de kan vraagt voor fondsen van concurrenten.

Deel dit artikel