Analyse
Extra beschermlaag op komst 10 jaar geleden - donderdag 11 oktober 2007

Op 1 november treden nieuwe beschermingsregels voor de particuliere belegger in werking. We zetten de belangrijkste op een rijtje.

Europa zorgt voor zijn onderdanen. Begin november treden nieuwe beschermingsregels voor de particuliere belegger in werking. We zetten de belangrijkste op een rijtje.

Het gros van de financiële instellingen hebben hun klanten, zonder veel detail echter, onderhand op de hoogte gebracht van de aanpassing van diverse interne reglementen aan de nieuwe Europese voorschriften ter bescherming van de beleggers. Dat kadert in de zogenaamde MiFID-richtlijn die ingaat op 1 november (zie kadertje). De richtlijn introduceert onder andere nieuwe en uitgebreide verplichtingen voor de financiële instellingen en slaat op alle vormen van beleggingen met uitzondering van de spaar- en termijnrekening en van de beleggingsverzekeringen (tak 23 en 21). Wat verandert de wetgeving nu voor ú?

DOELSTELLINGEN
· De richtlijn beoogt drie zaken:
– efficiëntere en transparantere financiële markten;
– een eengemaakte markt voor financiële dienstverlening inzake beleggingen in Europa;
– een uniforme en een betere bescherming voor alle beleggers.
· Concreet betekent dit dat er meer gedragsregels komen ter bescherming van de belegger en dat er meer informatie zal worden verstrekt over de afhandeling van orders en de uitvoering van transacties.

BELEGGERSPROFIEL
· De richtlijn verplicht uw bankier om nog beter naar u te luisteren als voorheen. Niet alleen zal uw financiële tussenpersoon verplicht zijn om een profiel van u als belegger vast te stellen, ook zal de informatieverstrekking, via brochures bijvoorbeeld, nog duidelijker moeten worden opgesteld. Daarbij zal er een onderscheid moeten worden gemaakt tussen adviesverstrekking en loutere informatie.
· De andere kant van die informatiemedaille, voor sommigen althans, is dat u als klant ook veel meer (financiële) informatie aan uw bank zal moeten verstrekken, zodat zij haar zorgplicht op een correcte manier kan uitvoeren. Reken er dus op dat u minstens een vragenlijst voorgeschoteld zal krijgen om uw profiel te bepalen. Daarbij zullen de klassieke vragen worden gesteld. Hoe zit het met uw kennis over diverse belegginginstrumenten, hoe staat u tegenover risico, wat is uw financiële situatie, wat is uw beleggingshorizon enzovoort. Sommige beleggers zijn terughoudend ten opzichte van die ietwat indiscrete vragen. Maar als u van uw bank advies wilt krijgen, is er geen alternatief want wanneer ze u advies verleent, moet dat advies verplicht in overeenstemming zijn met uw profiel. Hebt u geen profiel, dan krijgt u geen advies. De bank kan aanvaarden dat u niet op een of andere bijkomstige vraag antwoordt maar zal dan moeten handelen alsof u een antwoord hebt gegeven dat leidt tot de meest defensieve strategie, wat niet noodzakelijk overeenstemt met uw werkelijke situatie.

‘BESTE’ TRANSACTIE
· Een andere belangrijke verandering is dat de financiële instellingen voortaan hun eigen soort beurs kunnen vormen en aldus in concurrentie kunnen treden met de reeds bestaande handelsplatformen en beurzen zoals Euronext. Verwacht wordt dat die verhoogde concurrentie uiteindelijk zal leiden tot lagere transactietarieven.
· Daarbij komt de aanpassing van de verplichting tot zogenaamde ‘best execution’. Daar waar het voorheen volstond om de order op de beurs uit te voeren, zal voortaan moeten worden kunnen aangetoond dat de order op het meest interessante (al dan niet beurs)platform plaatsvond. Voor beursgenoteerde beleggingen zoals aandelen, obligaties en trackers zult u, op termijn, die mogelijke winst op uw rekeningafschrift vertaald zien in de vorm van lagere kosten.
Maar ook de beleggingsfondsen kunnen daarvan profiteren. De beheerders zullen immers ook profiteren van de verhoogde concurrentie om aldus lagere kosten te kunnen bedingen. Weliswaar zal het meestal slechts om marginale besparingen gaan omdat de orders nu al veelal tegen zeer scherpe tarieven worden uitgevoerd. Maar elke besparing is meegenomen.

EVOLUTIE iSHARES S&P 500 (in USD)

Via MiFID zal het – in theorie althans –mogelijk zijn om een beursgenoteerde tracker zoals die van iShares goedkoper dan ooit aan te schaffen.

WAT ERVAN TE DENKEN?

Op het eerste gezicht is de particuliere belegger dé grote winnaar van de invoering van de richtlijn. Geef toe, de verplichte uitvoer van het ‘beste’ order, adviesverlening op uw maat en meer concurrentie tussen de Europese financiële instellingen, het klinkt allemaal aanlokkelijk. In ruil moet u zich aan slechts iets meer administratieve rompslomp verwachten.
Maar het blijft natuurlijk afwachten in welke mate de richtlijn voor meer transparantie en kostenbesparingen zal zorgen. Net als in het verleden zal het uiteindelijk moeilijk zijn om vast te stellen of uw order wel degelijk via het beste kanaal is gegaan. Hetzelfde geldt voor de soort producten die u als klant voorgeschoteld zullen worden. Zullen die altijd passen in uw profiel? In de praktijk zal dus moeten blijken in welke mate de Europese richtlijn een zegen of een slag in het water is voor u.

MiFID?

Staat voor Markets in Financial Instruments Directive en is een onderdeel van het Europese Financial Services Action Plan (FSAP) dat ontworpen is om één Europese efficiëntere markt in financiële diensten te creëren.

Deel dit artikel