Analyse
In nauwe schoentjes 10 jaar geleden - donderdag 13 september 2007
Beurzen tuimelden lager, fondsen gingen op de fles of sloten hun deuren en centrale banken sprongen wereldwijd in de bres.

Beurzen tuimelden lager, fondsen gingen op de fles of sloten hun deuren en centrale banken sprongen wereldwijd in de bres. Het had uiteindelijk niets te maken met het verschijnen van de laatste Harry Potter maar alles met de kredietcrisis die kwam overwaaien uit de Verenigde Staten.

Neen, de afgelopen maanden waren geen plezierritje op de beurzen. Sla er de rendementen in de tabel hieronder maar op na. Wie dacht dat de zomermaanden traditioneel uitsluitend goed zijn voor komkommertijd en luwe handelsdagen kwam bedrogen uit. Wat eerst slechts bestempeld werd als een plaatselijk Amerikaans fenomeen dat slechts een deel van de Amerikaanse bevolking aanbelangde, groeide uit tot het soort zevenkoppig monster dat voor wereldwijde paniek op en naast de beurzen zorgde.
Wat volgde was ongezien. De centrale banken, de Europese en Amerikaanse op kop, pompten honderden miljarden euro’s en dollars in het monetaire circuit om een liquiditeitscrisis te vermijden. Het goede nieuws was dat daardoor opnieuw de stilgevallen financiering tussen de banken werd aangezwengeld. Het slechte nieuws was dat de beleggers in die ingrepen de bevestiging zagen van het nieuws dat de situatie erger was dan werd aangenomen. Zij verkochten daardoor massaal aandelen. Het leek eventjes op de nadagen van de terroristische aanslagen op Amerikaans grondgebied in 2001. De toekomst zal ook hier de respons van de centrale bankiers gelijk geven.

WAT IS ER AAN DE HAND?
· Achteraf gezien is het gemakkelijk een schuldige aan te wijzen: de Amerikaanse hypotheekmarkt. Niemand had echter kunnen denken dat de problemen van een deel van de Amerikaanse hypotheekmarkt (het zogenaamde subprime-gedeelte, zie kadertje) zich als een olievlek zouden verspreiden over de financiële markten.
· En toch is het dat wat gebeurde. De opeenvolgende Amerikaanse renteverhogingen (17 in totaal) zorgden ervoor dat veel financieel zwakke gezinnen hun hypotheken niet meer konden terugbetalen. Die wanbetalingen ontregelden de huizenmarkt waardoor ook bepaalde Amerikaanse financiële instellingen, zoals New Century Financial, in de problemen kwamen en zelfs failliet gingen. Er werd gevreesd voor een harde landing van de Amerikaanse vastgoedmarkt. Die zou in het slechtste geval de hele economie kunnen bedreigen.
Kortom, tal van onzekerheden die beleggers kunnen missen als kiespijn. Toen niet-Amerikaanse instellingen zoals AXA en BNP Paribas ook problemen toegaven en enkele fondsen op de fles gingen, koos een massa beleggers het hazenpad. Zij vreesden immers enkel nog maar het topje van de ijsberg te hebben gezien.

MINICRISIS OP AMERIKAANSE (vet) EN WERELDWIJDE BEURZEN

Vooraleer u ‘wat gebeurt er nu?’ kon zeggen, sloeg het Amerikaanse vuurtje over op de internationale markten.

PRESTATIES SELECTIE BEURZEN

Welke
beurs?

Tijdens
de crisis

Sinds
jaarbegin

VS

-7.5

+2.6

Wereld

-9.1

+5.8

Eurozone

-12.2

+5.8

Azië

-6.9

+6.6

België

-13.3

+0.9

HOU HET HOOFD KOEL
· Enkel de toekomst zal uitwijzen of de kredietcrisis een akkefietje was of niet. De wereldwijde beursfundamenten zijn echter stevig. Niet alleen mogen de macro-economische cijfers (groei, inflatie) er wezen, ook de bedrijfswinsten zitten op peil. Zo liggen de laatste kwartaalwinsten in de VS bij meer dan twee op de drie Amerikaanse bedrijven hoger dan verwacht. Dat geldt ook voor de winsten van de Amerikaanse financiële instellingen, toch de zwaarst getroffen sector.
· Het is nu afwachten op de winsten of verliezen van volgende kwartalen om de impact van de crisis in te schatten maar volgens de eerste ramingen ziet het ernaar uit dat grote accidenten vermeden zijn. Financiële instellingen en verzekeraars zouden door de crisis hoogstens een deel van hun winst kwijtspelen. Het betreft zelfs een fractie van de kwijtgespeelde beurswaarde van de sector.
· Hopelijk werd u niet uit uw lood geslagen door de quasi dagelijkse negatieve beursberichtgeving. De snelle reacties van de centrale banken, van de financiële instellingen en van de eerste koopjesjagers voorkwamen mogelijk erger. Onze boodschap is dan ook eenvoudig. Verkopen was en is voor niets nodig. Integendeel, koopjes dringen zich langzaam op. Wij handhaven dan ook onze verwachtingen voor de diverse economieën en sectoren.

Subprime’ iemand?

‘Subprime’-kredieten, ook wel ‘tweede kans’-kredieten genoemd, zijn ‘minderwaardige’ hypotheekleningen die worden toegekend aan (arme) particulieren die niet de nodige waarborgen kunnen voorleggen om een traditionele lening te bekomen. Het betreft iets meer dan een tiende van de Amerikaanse hypotheekmarkt.

In ruil voor een hoger dan gemiddelde, en veelal variabele, intrestvergoeding krijgen ze zo toch een lening vast om hun American Dream, het kopen van een huis, te realiseren. De opeenvolgende renteverhogingen door de centrale bank bracht echter het water aan de lippen van die toch al minder solvabele ontleners.

Deel dit artikel