Analyse
Word aandeelhouder van uw bank 10 jaar geleden - donderdag 12 juli 2007
De financiële sector doet het goed. Geholpen door uitstekende winstvooruitzichten profiteren ook de aandelen van financiële instellingen van de beleggersgekte rond fusies en overnames.

De financiële sector doet het goed. Geholpen door uitstekende winstvooruitzichten profiteren ook de aandelen van financiële instellingen van de beleggersgekte rond fusies en overnames. Desondanks blijft de sector over het geheel genomen goedkoop. Er is dus nog potentieel dat u kunt benutten via een fonds zoals Fidelity Financial Services A.

GOLF VAN WINSTCIJFERS ...
Het gezondheidsrapport van de financiële sector is uitstekend. Alleen al in België verwezenlijkten de vier grootbanken van het land (Fortis, ING, Dexia en KBC) vorig jaar samen een recordwinst van 18 miljard euro. Daardoor konden ze hun dividenden fors verhogen en hun aandeelhouders verwennen. De financiële sector in België, maar ook in Europa en de Verenigde Staten, wist duidelijk te profiteren van het gunstige economische klimaat. Aangezien de wereldwijde economische groei goed georiënteerd blijft voor 2007 en 2008, zullen de winstcijfers volgens ons blijven groeien. De kredietactiviteit, een van de voornaamste financiële bronnen van de banken, zal wellicht onverflauwd blijven. Met betrekking tot de activiteiten gekoppeld aan de beursmarkten (investeringsbankieren, financieringsbankieren, levensverzekeringen, vermogensbeheer, ...) zal veel afhangen van de goede houding van de beurzen. Toch moet u weten dat de banken steeds meer inzicht krijgen in de risico's gekoppeld aan de beursmarkten. Bij een daling zou de impact op hun resultaten dus beperkt moeten zijn.

... EN FUSIES
· Actueel zijn echter nog altijd de (pogingen tot) toenaderingen, vooral in Europa. Banken en verzekeringsmaatschappijen moeten immers een voldoende grote schaalgrootte bereiken om concurrentieel te blijven. En dat is naar de zin van de beleggers want dergelijke toenaderingen kunnen de opbrengsten verhogen en tegelijkertijd de kosten verlagen.
· Toch zijn die fusies niets nieuws onder de zon. Wat wel nieuw is, is dat die samensmeltingen vandaag niet meer enkel binnen de landsgrenzen blijven. Een voorbeeld daarvan is de beursstrijd die momenteel door het Britse Barclays, enerzijds, en een bankenconsortium bestaande uit Royal Bank of Scotland (Groot-Brittannië), Fortis (België/Nederland) en Santander (Spanje), anderzijds, gevoerd wordt om de Nederlandse bank ABN Amro. Nog niet zo heel lang geleden zouden culturele, wetgevende, boekhoudkundige en fiscale barrières een dergelijke fusie in de weg hebben gestaan. Ook al zijn er nog altijd heel wat moeilijkheden die overwonnen moeten worden, toch zijn die belemmeringen meer en meer uit de weg geruimd dankzij een uniformering van de regels op Europees niveau (internationale boekhoudnormen, Bazel II, Europese naamloze vennootschap, ...). Bovendien moedigen de Europese regelgevers grensoverschrijdende fusies aan om Europese groepen te vormen die de concurrentie kunnen aangaan met de Amerikaanse en Japanse reuzen.
· Ook in de Verenigde Staten zet de consolidatiebeweging in de banksector zich voort. Maar de strenge concurrentieregels, die verhinderen dat een bepaalde speler te groot wordt op de Amerikaanse binnenlandse markt, doen de banken aldaar ook naar deze kant van de Oceaan lonken. Zo zou Citigroup bijvoorbeeld interesse hebben in Commerzbank (Duitsland) en zou Bank of America belangstelling tonen voor Barclays.
· Ten slotte blijven zowel de Europese als de Amerikaanse banken fors investeren in de groeilanden: Azië, Oost-Europa en Turkije. Dat blijkt onder meer uit de recente overname van een Turkse bank door ING. De banken willen profiteren van het enorme potentieel op die markten, waar een groot deel van de bevolking nog altijd geen bankrekening heeft terwijl de economie er volop in expansie is.

HET FONDSENAANBOD
Er moet een onderscheid worden gemaakt tussen fondsen die wereldwijd beleggen en fondsen die enkel in Europa beleggen.
De wereldwijde fondsen besteden ongeveer 40 % van hun beleggingen aan Amerikaanse waarden en 40 % aan Europese aandelen. In portefeuille vindt u namen als Citigroup, HSBC, Bank of America en JPMorgan Chase.
De Europese fondsen beleggen in Groot-Brittannië (25 %) en ook in Italië, Frankrijk, Zwitserland, Duitsland en Nederland, telkens ten belope van 10 %. De voornaamste aandelen zijn HSBC, Royal Bank of Scotland, UBS, ING, Allianz en BNP Paribas.
We raden u aan om eerder in een wereldwijd fonds te beleggen. Aan weerszijden van de Atlantische Oceaan zijn de aandelen goedkoop. De economische groei is van de partij. En de consolidatiebeweging in zowel Europa als de Verenigde Staten, alsook de openstelling naar de groeilanden zullen nog aardige beurswinsten opleveren. Helaas hebben heel wat fondsbeheerders het moeilijk om goede resultaten te verwezenlijken. Dat blijkt uit onze prestatie-indicator (*). Een uitzondering daarop is Fidelity Financial Services A, dat zich van de rest onderscheidt met **. U mag kopen. Dat fonds wordt aangeboden door Deutsche Bank en Keytrade Bank, maar is normaal gezien ook verkrijgbaar bij uw gebruikelijke bank.

FIDELITY FINANCIAL SERVICES A (EUR)

Dit fonds, dat wist te profiteren van de appetijt van de beleggers voor de financiële sector, zal de goede winstvooruitzichten en de huidige toenaderingspogingen blijven benutten. U mag kopen.

Deel dit artikel