Analyse
Wat is er geworden van de tijgers ? 10 jaar geleden - donderdag 12 juli 2007
Hebben de Aziatische tijgers tien jaar na te zijn gekweld door een grote financiële crisis hun trots teruggevonden?

Hebben de Aziatische tijgers tien jaar na te zijn gekweld door een grote financiële crisis hun trots teruggevonden? Als we kijken naar de prestaties van de plaatselijke beurzen, zou men dat haast denken. En toch ... Het blijft uitkijken.

DYNAMISME
Het heeft geen zin om met oogkleppen te lopen. Azië is wel degelijk de meest dynamische groeipool van de planeet. En hoewel vooral China de aandacht getrokken heeft met een groei die regelmatig de 10 % overschrijdt, zijn andere landen uit de regio sterker uit de pijnlijke episode van de zomer van 1997 gekomen. Als epicentrum van een aardschok die zich snel uitbreidde naar de hele regio is Thailand wat dat betreft het perfecte voorbeeld van de spectaculaire opleving die eruit voortvloeide. Zo beschikt de regio nu over grote muntreserves, zijn de overheidsfinanciën gezond gemaakt, ... Kortom, allemaal goede redenen die doen vermoeden dat de kans op een even rampzalig scenario als dat van het vorige decennium erg klein is. Temeer daar hoewel de sterke afhankelijkheid ten aanzien van onder meer de Verenigde Staten de achilleshiel van de regio blijft, de lokale consumptie het maar al te graag overneemt met het alombekende demografische potentieel.

LOKALE VERSCHILLEN
Voor een regio zo uitgestrekt als Azië is het moeilijk om een eenduidige blik te werpen op een economische situatie met zo veel gezichten. In het vorige nummer van F&S hadden we het over de uitdagingen waarvoor de Chinese autoriteiten staan om een economische machine die nog altijd neigt door te slaan onder controle te houden.
Een andere regionale reus, India, is enorm trots op zijn groei. Het optimisme van de plaatselijke bevolking in combinatie met een goedkope toegang tot kredieten hebben ervoor gezorgd dat de lokale consumptie hoogtepunten heeft bereikt, wat nieuwe kracht gaf aan de economische groei. Keerzijde van de medaille is dat de grote vraag de consumentenprijzen doet stijgen en dat er gevaar is voor inflatie, aangewakkerd door een nogal onaangepast productieapparaat dat nauwelijks het tempo van de vraag kan volgen. Wegen, spoorwegen, havens, luchthavens, ... allemaal mogelijke tekortkomingen die zorgen voor een schaduwzijde. Terzelfder tijd is de beurs van Bombay meer dan verdubbeld in twee jaar tijd. Genoeg om de kwetsbaarheid te verscherpen. Een stormachtige situatie die overigens geen alleenstaand geval is. In Indonesië, Maleisië, de Filippijnen en zelfs Vietnam hebben de beurzen records bereikt, gestimuleerd door het indrukwekkende economische herstel verricht in ruil voor ingrijpende veranderingen. Zo hebben de Indonesische autoriteiten de overheidsschuld drastisch verlaagd tot bijna 40 % van het bruto binnenlands product (bbp = rijkdom verwezenlijkt in een jaar tijd in een bepaalde economie) Maar hoewel het economische herstel geen twijfel laat bestaan, zet de omvang van de beursstijgingen aan tot nadenken.
In een meer gematigd register zijn Hongkong (toegangspoort tot de uitgestrekte Chinese markt), Zuid-Korea (dat op wereldniveau de twaalfde plaats inneemt en een maturiteit verworven heeft die niet langer in vraag gesteld kan worden), maar ook Thailand en Singapore erin geslaagd om economische prestaties te verwezenlijken en tegelijkertijd de voeten op de grond te houden op beursniveau.

Evolutie van de Aziatische beursmarkten (behalve Japan)

Het gaat de Aziatische aandelenmarkten voor de wind. Leidt daaruit echter niet af dat op die markten beleggen vanzelfsprekend is.

WAT MOET U ONTHOUDEN?

Ja, de economische situatie in Azië floreert en zal wellicht een belangrijke rol blijven spelen op wereldniveau. Ja, de financiële markten weerspiegelen de positieve evolutie die de regio gekend heeft over het voorbije decennium. En ja, sommige van die markten zijn te optimistisch waardoor ze kwetsbaar zijn.
Om te profiteren van het potentieel van de regio bent u zich dus beter bewust van de risico's om de juiste keuzes te maken.

CONCREET
Beleggen in Azië via een fonds is ongetwijfeld de beste manier om in aanraking te komen met beursmarkten die voor de particulier nog altijd moeilijk toegankelijk zijn. Niettemin zijn schapen met vijf poten er niet zeer talrijk. Heel wat fondsen die belegd zijn in de regio zetten immers povere prestaties neer. Om u ervan te overtuigen, verwijzen we naar onze prestatie-indicator voor deze categorie. Als we overigens kijken naar de weinige beursmarkten die u niet met zekerheid zullen doen duizelen na hun recente stijging, dan wordt het aanbod steeds kleiner.
Alleen AXA Rosenberg Pacific Ex Japan Small Cap beantwoordt aan al onze criteria inzake allocatie en beheer. Helaas intekenen niet langer mogelijk. U mag het echter wel houden. Wat de overige vier fondsen van de categorie betreft, met inbegrip van Templeton Asian Growth dat tot onze lijst van koopwaardige fondsen behoorde, doet u er goed aan om uw winst te nemen. De portefeuille van die fondsen is voor meer dan de helft belegd in beurzen die we kwetsbaar vinden.
Voor een nieuwe aankoop kunt u beter een fonds belegd in Hongkong overwegen (zie ook F&S 152 ). SISF Hong Kong Equity (*****) aangeboden door de Britse vermogensbeheerder Schroders en verdeeld in België via onder meer het net van Deutsche Bank is wat dat betreft het fonds dat uw aandacht verdient.

Deel dit artikel