Analyse
Waarom biedt beheerder niet langer kans om in fonds te stappen ? 10 jaar geleden - dinsdag 24 juli 2007
AXA Rosenberg Pacific Ex-Japan biedt niet langer de kans om deelbewijzen van dit fonds te kopen. Hoewel dat misschien eigenaardig lijkt, is dat in het voordeel van de belegger.

AXA Rosenberg Pacific Ex-Japan Small Caps, een fonds dat gespecialiseerd is in de Zuidoost-Aziatische beurzen, is inderdaad al een tijdje niet meer te verkrijgen. De beheerder nam die beslissing omdat het fonds almaar minder beleggingsopportuniteiten vond in het segment kleine aandelen waarin gevist wordt. De goede prestaties van het fonds lokten immers veel beleggers en geld waardoor het almaar moeilijker werd om de grote hoeveelheden verse cash op een correcte manier te beleggen. Niet alleen is het moeilijk om in een al sterk gestegen markt nog voldoende interessante aandelen te vinden, ook speelt het specifieke karakter van small caps niet in het voordeel van het fonds. Voor een beleggingsfonds is het moeilijker in small caps te beleggen dan in big caps (aandelen met een grote beurskapitalisatie) omwille van het beperkt aantal vrij verhandelbare aandelen (= beperkte liquiditeit). De beheerder moet er daarom over waken dat hij niet te snel een te grote positie in een bedrijf uitbouwt. Niet alleen drijft dat de beurskoers op, ook bemoeilijkt dat een eventuele verkoop later. In plaats van het geld te blijven incasseren en de portefeuille richting minder interessante aandelen te sturen, opteerde de beheerder daarom voor een status quo binnen de portefeuille. Dat biedt het fonds de gelegenheid om perfect de controle over de portefeuille te behouden. Volgens ons is dat een correcte beslissing die de goede huisvadermentaliteit van de beheerder illustreert.

· Het sluiten van een klassiek beheerd beleggingsfonds voor nieuwe beleggers komt zelden voor. Toch voorzien heel wat fondsen in die mogelijkheid. Het volstaat om er het prospectus op na te slaan om te lezen of het kan gebeuren of niet. Daarbij wordt verondersteld dat het fonds steeds tot die beslissing overgaat in het belang van de aandeelhouders. In het prospectus van het AXA Rosenberg-fonds is alvast vermeld dat de beslissing tot (tijdelijke) sluiting voor nieuwe beleggers genomen wordt door de beheerder zelf. Niemand anders kan daar een stokje voor steken.

Deel dit artikel