Analyse
Einde van een tijdperk 10 jaar geleden - donderdag 12 juli 2007
Bewaart u uw fondsen bij u thuis of in een safe? Dan zult u weldra uw gewoontes moeten veranderen.

Bewaart u uw fondsen bij u thuis of in een safe? Dan zult u weldra uw gewoontes moeten veranderen. Vanaf 2008 zijn effecten aan toonder immers wettelijk afgeschaft. Tot eind 2013 is er evenwel een overgangsperiode voorzien. Er zal u dus nog slechts een alternatief resten: uw fondsen op een effectenrekening deponeren.

De Belg heeft, ongetwijfeld uit gewoonte, altijd al een zwak gehad voor papieren effecten. Een gebruik dat op zich niet onwettig is, maar dat de deur openhield voor vergetelheden. Oplossing van de overheid: afschaffing van materiële effecten.

TIMING
Omruilingsperiode: deze periode loopt van 1 januari 2008 tot 31 december 2013. Vanaf 2008 zal uw bank u geen materiële effecten meer kunnen bezorgen. Uw nieuwe deelbewijzen zullen verplicht op een effectenrekening worden gedeponeerd. Als u nog deelbewijzen op papier bezit (gekocht vóór 2008), dan hebt u tot eind 2013 de tijd om ze te deponeren op een effectenrekening. Na die datum zullen uw rechten op die effecten worden bevroren zolang u ze niet aan uw bank hebt bezorgd. In dat geval heeft het geen nut om u te melden aan het loket van een bank om bijvoorbeeld een coupon te innen.
Gedwongen verkoop: vanaf 1 januari 2015 zullen de deelbewijzen van fondsen die nog altijd in materiële vorm in omloop zijn door de emittent opnieuw worden verkocht. De opbrengst van die verkoop zal worden gestort aan de Deposito- en Consignatiekas (DCK) waartoe om het even wie die in het bezit is van materiële effecten zich kan wenden om de waarde van de aldus verkochte effecten te recupereren.
– Boete: vanaf 1 januari 2016 zullen de 'slapende' bedragen bij de DCK bij een verzoek om teruggave worden belast met een boete van 10 % per begonnen jaar. Met andere woorden: als u na 2025 deelbewijzen zou terugvinden, recupereert u niets meer. De wet leidt tot een ongerechtvaardigde verbeurdverklaring die indruist tegen het eigendomsrecht ingeschreven in onze grondwet. Daarom moet ze volgens ons worden gewijzigd.

UITZONDERINGEN?
Materiële effecten zullen niet volledig uit de omloop verdwijnen. Daarmee doelen we op de fondsen naar Luxemburgs recht. Als u ze in Luxemburg koopt, zult u nog altijd de materiële levering ervan kunnen vragen en ze dan in een safe in België bijhouden. U zult die fondsen overigens kunnen houden na 2013, zonder risico om wat dan ook te verliezen. Als u ze in België koopt of verkoopt, moet u ze daarentegen verplicht op een effectenrekening plaatsen. Fondsen naar Belgisch recht zullen niet meer materieel kunnen worden geleverd.

Effectenrekening

De effectenrekening, vergelijkbaar met gelijk welke andere bankrekening, is meer specifiek bedoeld voor de bewaring van uw aandelen, obligaties, fondsen, kasbons, enz. Het voordeel van de effectenrekening is dat het risico op verlies of diefstal bijna onbestaand is. De instelling waarbij u uw effecten deponeert (uw bank bijvoorbeeld) zorgt overigens in uw plaats voor de administratieve opvolging: de uitbetaling van coupons, effectenverrichtingen (verandering van naam, fusies), enz.

DISCRIMINATIE
· De banken rekenen geen kosten aan voor de bewaring van uw fondsen op een effectenrekening en staan in voor de opvolging. Dat geldt op zijn minst voor de 'fondsen van het huis', d.w.z. de fondsen die beheerd worden door (een dochteronderneming van) uw bank, in tegenstelling tot de 'fondsen van derden' die beheerd worden door een andere instelling of die niet actief verkocht worden en waarvoor de kosteloosheid niet altijd van toepassing is. Bij KBC, Fortis Bank, ING of Cortal Consors zal men u bijvoorbeeld op de waarde van uw tegoeden een bewaarloon aanrekenen van om en bij de 0,24 % per jaar. Dat komt neer op ongeveer 60 euro per schijf van 25 000 euro. Daarnaast moeten we vaststellen dat sommige banken hun klanten ook niet graag toegang geven tot 'derdenfondsen'. We betreuren die discriminatie want het volstaat om een blik te werpen op onze tabellen om te zien dat geen enkele bank bij elke gelegenheid de beste fondsen aanbiedt.
· Enkele instellingen, die pionier zijn in België, hebben resoluut geopteerd voor het concept van open architectuur. Zij verkopen een ruim palet aan fondsen van verschillende beheerders, tegen concurrentiële kosten. Een soort supermarkt waar u fondsen kunt vinden van alle horizonten. Bij Deutsche Bank hebt u zo toegang tot niet minder dan 1 700 fondsen van bijna 25 beheerders. Voor elk fonds bedraagt het bewaarloon 6 euro, met echter een absoluut maximum van 50 euro per jaar. Die limiet omvat ook de kosten met betrekking tot andere effecten (aandelen, obligaties) en diensten (zichtrekening, kaarten, enz.). Bij Keytrade Bank kunt u kiezen uit 380 fondsen van 25 verschillende beheerders en bij BinckBank wordt u een selectie aangeboden van 240 fondsen van 9 verschillende emittenten. Bij die twee (internet)banken is de effectenrekening volledig gratis en zijn de transactiekosten niet hoger dan 10 euro. Reken zelf maar uit ...

Rekeningen in promotie?

KBC, Fortis Bank en ING doen op dit moment het voorstel om de fondsen die u bij hen aanbrengt gratis bij te houden, ongeacht vanwaar ze te komen. Toch is dit aanbod beperkt in de tijd en dus niet zo interessant.

Deel dit artikel