Analyse
Beschermingsfactor tegen inflatie 10 jaar geleden - dinsdag 24 juli 2007
Inflatie is iets wat de financiële markten kunnen missen als kiespijn. Als u elke vorm van koopkrachtverlies wilt vermijden bestaat er echter een remedie, de inflatiegelinkte obligaties.

Inflatie is iets wat de financiële markten kunnen missen als kiespijn. Als ze van zich laat horen, is er altijd eventjes paniek. Door de wereldwijde sterke economische prestaties stak inflatie vorige maand opnieuw de neus aan het venster, en meteen daalden de beurzen en de obligatiekoersen. Als u elke vorm van koopkrachtverlies wilt vermijden bestaat er echter een remedie, de inflatiegelinkte obligaties.

Is inflatie terug van weggeweest? Dat is de vraag die op vele lippen brandt. Heel wat elementen pleiten immers voor een toegenomen waakzaamheid. Zo zijn er de stijgende grondstofprijzen als gevolg van de sterke vraag en het relatief beperkte aanbod. Maar ook de zeer goede gang van zaken op economisch vlak zorgt voor druk op de ketel. Denk maar aan de lage werkloosheid die zorgt voor grotere concurrentie en dus voor hogere lonen (=looninflatie). Gelukkig houden de centrale banken een oogje in het zeil. Zij zullen dan ook niet aarzelen om de leidende rente te verhogen bij elk signaal dat de prijzen zouden kunnen ontsporen. Begin juli toonde de Engelse centrale bank het goede voorbeeld. Alles wordt dan ook in het werk gesteld om een terugkeer van hoge inflatie te vermijden. En het dient gezegd, tot nu slagen de centrale banken daar goed in. Maar toch kan niet worden ontkend dat de druk op de prijzen de jongste tijd aan het toenemen is.

Geen koopkrachtverlies.
· U staat er wellicht niet bij stil maar obligaties bieden sowieso al een bescherming tegen koopkrachtverlies, zij het geen perfecte, in de vorm van de coupon. Bij een verwachte stijging van de inflatie, stijgt immers ook de nominale obligatierente. Alleen weet u vooraf nooit of dat voldoende zal zijn om het effectieve koopkrachtverlies over een bepaalde periode te compenseren. Blijkt nu achteraf dat de werkelijke inflatie hoger was dan de verwachte op het ogenblik dat u een obligatie kocht, dan zult u aan koopkracht hebben ingeboet.  Er bestaat echter een instrument dat dit risico op koopkrachtverlies volledig uitschakelt: de geïndexeerde obligatie, ook wel inflatiegebonden of inflatiegelinkte obligatie genoemd.
· Wat de inflatie ook mag zijn, u krijgt op het einde van de rit uw koopkracht terug. De geïndexeerde obligatie biedt u daartoe een zogenaamd reëel rendement. Dat betekent dat u niet alleen elk jaar een coupon krijgt die zal variëren met de inflatie, maar ook dat uw startkapitaal op eindvervaldag gelijke tred zal houden met de werkelijke inflatie. Bedroeg die 2 % gedurende 10 jaar dan zal uw 100 euro belegd in een inflatiegebonden obligatie na tien jaar ruim 120 euro waard zijn. In ruil voor die bescherming zult u initieel wel een lagere coupon krijgen in vergelijking met die van een klassieke obligatie van vergelijkbare kwaliteit en looptijd.

Als u elk risico wilt mijden
Als u bovenal uw koopkracht wilt vrijwaren, mag u nog steeds inflatiegebonden obligaties kopen. Dat gebeurt het best via een gespecialiseerd fonds (zie tabel). Inflation@Work en SISF Global Inflation Linked Bond A beleggen daarbij buiten de eurozone maar dekken zich (grotendeels) in tegen elke vorm van muntrisico.

Wat is nu in feite inflatie?

De inflatie is een waardemeter, die gewoonlijk is uitgedrukt in procent, en die de gemiddelde stijging van de consumptieprijzen weergeeft. Over het algemeen vergelijkt men het prijspeil met dat van twaalf maanden eerder. Als men in een bepaalde maand zegt dat de inflatie 3 % bedraagt, betekent dat de prijzen in die maand 3 % hoger lagen dan in dezelfde maand het jaar voordien. Hoe hoger de inflatie, hoe groter uw koopkrachtverlies.

SELECTIE INFLATIEGEBONDEN OBLIGATIEFONDSEN: ONZE AANKOOPTIPS

Naam fonds

Bank

Inventaris-
waarde
(30/06/2007)

Kosten (in %)

Return (%)

In

Beheer

1j

3j

CAAM Euro Inflation Bond

Deutsche Bank

111,24 EUR

0,0

0,80

-2,0

1,7

Inflation@Work

CapitalatWork

142,62 EUR

0,5

0,60

4,3

3,2

Invesco Euro Inflation-Linked Bond A

Deutsche Bank

12,95 EUR

2,0

0,75

-0,2

2,4

KBC Bonds Inflation-Linked Bonds

KBC

712,52 EUR

2,5

0,75

-1,5

1,9

Parvest Euro Inflation-Linked Bond

Cortal Consors

105,83 EUR

2,0

0,75

-1,7

1,6

SISF Global Inflation Linked Bond A

Deutsche Bank

21,32 EUR

2,0

1,50

-0,4

1,9

 

Deel dit artikel