Analyse
Alle schijnwerpers op thesauriefondsen 10 jaar geleden - donderdag 12 juli 2007
De verhoging van de kortetermijnrentes door de Europese Centrale Bank doet de zeilen van de thesauriefondsen bol staan. Een stand van zaken.

De verhoging van de kortetermijnrentes door de Europese Centrale Bank zet de zeilen van de thesauriefondsen bol. Zijn die weinig risicovolle fondsen, die bijzonder snel reageren op rentebewegingen, dé troef om te spelen in een context van stijgende rentetarieven? Een stand van zaken.

STIJGENDE RENTETARIEVEN
Sinds eind 2005 heeft de Europese Centrale Bank (ECB) het niveau van haar voornaamste leidende rentevoet verdubbeld. Van de historisch lage 2 % waartoe de ECB die rentevoet gebracht had om de economische groei in de eurozone te ondersteunen, werd hij geleidelijk aan verhoogd om inmiddels de 4 % te bereiken. En het einde van die stijging is ongetwijfeld nog niet in zicht nu de economische situatie van de eurozone er gezond uitziet. De geldmarkten anticiperen overigens op een verdere verhoging door boven de 4 % te liggen (zie de grafiek).

EVOLUTIE VAN DE KORTETERMIJNRENTES (Euribor op drie maanden)

De stijging van de kortlopende rentetarieven is volledig in het voordeel van de thesauriefondsen, die de nieuwe situatie zeer snel doorberekenen.

UITEENLOPENDE REACTIES
Terwijl kandidaat-kredietnemers nauwelijks opgetogen zijn met de renteverhoging, doet ze spaarders die op zoek zijn naar minder risicovolle beleggingen wel opnieuw glimlachen. Met kortetermijnrentes boven de 4 % komen immers heel wat producten opnieuw in aanmerking: kasbons, termijnrekeningen en zelfs de spaarrekening. Minpunt is wel dat al die formules niet onmiddellijk of helemaal de stijging op de markt doorberekenen. Het fenomeen is bijzonder opvallend voor de spaarrekeningen van de grootbanken, die tot eind juni een basisrente van 1,50 % bleven aanbieden. En het is niet de bescheiden stijging van begin juli die de kern van de zaak wijzigt. Gelet op die onbuigzaamheid reageren de thesauriefondsen in een wip.

BELANGRIJKE TROEVEN
Met portefeuilles die hoofdzakelijk bestaan uit beleggingen met looptijden gaande van enkele dagen tot enkele maanden profiteren de kortetermijnfondsen als eerste van de stijging van de kortetermijnrentes. Door de snelle vernieuwing van hun portefeuille kunnen ze immers stelselmatig herbeleggen zonder te moeten wachten op gunstiger omstandigheden.
Typisch voor het beleggingsbeleid van thesauriefondsen is ook een zeer beperkt risico. Terwijl een rentestijging een impact heeft op de inventariswaarde van obligatiefondsen, geeft ze aan thesauriefondsen eerder een impuls. En als de rentetarieven bij toeval opnieuw zouden dalen, zal enkel het groeitempo van thesauriefondsen worden beïnvloed maar op dat moment zou er nog voldoende tijd moeten zijn om het schip te verlaten voor winstgevender firmamenten.

ENKELE NUANCERINGEN
Niet alles pleit in het voordeel van thesauriefondsen. Zo zijn er bijvoorbeeld de kosten. Hoe korter de looptijd om ze af te schrijven, hoe zwaarder de instapkosten zullen doorwegen. U doet er dus goed aan om ze zo veel mogelijk te beperken. Daarnaast wordt het rendement ook afgeroomd door de jaarlijkse beheerskosten. Zo zal een aderlating van 0,30 % de rente van de geldmarkt, momenteel ongeveer 4,20 %, aantasten tot ongeveer 3,90 %. Op fiscaal vlak is de roerende voorheffing voortaan zo goed als onvermijdbaar. Zowel uitkeringsdeelbewijzen als kapitalisatiedeelbewijzen zijn eraan onderworpen. Het enige achterpoortje is een uitkeringsfonds kopen en het opnieuw verkopen vóór een couponuitkering. Vervelend, maar waarom niet? Ten slotte worden ook de kapitalisatiefondsen belast met een taks bij wederverkoop. Momenteel bedraagt die taks 1,1 %, maar dat tarief zou aan het einde van het jaar (neerwaarts?) kunnen worden herzien. Als u twijfelt, vermijdt u ze beter.

Kortetermijnfondsen in euro van de grootbanken en van Petercam

Fonds

Uitkerings-
deelbewijs
op 30/06/2007

Kosten (in %)

Brutorend.
op 12 maanden

Instap

Beheer

Dexia Money Market EUR

372,54 EUR

0,30

0,40

3,00

Fortis L Money Market Euro

1 273,38 EUR

0,15

0,40

3,10

ING L Renta Cash Euro

2 557,20 EUR

0,10

0,40

2,90

KBC Money Euro

2 541,96 EUR

0,10

0,40

3,20

PAM (L) Liquidity EUR

132,35 EUR

12,50 EUR

0,30

3,60

CONCREET
Voor uw kortlopende beleggingen of voorzichtige beleggingen waarbij u risico's wilt vermijden, vindt u – als u de platgetreden paden verlaat – spaarrekeningen die een basisrente van 4 % aanbieden. Netto (= zonder roerende voorheffing) voor de eerste renteschijf van 1 630 euro per persoon. Aan dat tarief kunnen thesauriefondsen de vergelijking niet doorstaan.
Als u echter wél roerende voorheffing dient te betalen of als uw spaarrekening u laat ons zeggen minder dan 3 % opbrengt, dan zijn de uitkeringsdeelbewijzen van een thesauriefonds een te overwegen alternatief. In dat geval tippen we op PAM (L) Liquidity EURO, binnenkort herdoopt in Petercam L Liquidity Euro.
En als u trouw wilt blijven aan uw grootbank waarvan de spaarrekening voorlopig niet de grens van de 3 % zal halen, dan vindt u in onze tabel een overzicht van de respectieve thesauriefondsen in euro. In de loop van de komende maanden zullen ze u waarschijnlijk meer opbrengen dan de traditionele spaarrekening van het huis.

Deel dit artikel