Analyse
De maand in beeld 10 jaar geleden - woensdag 13 juni 2007

Een florerende maand mei.

De gunstige economische vooruitzichten zowat overal in de wereld hebben de beleggers optimistisch gemaakt. Bijna alle aandelenfondsen gingen zeer goed vooruit. Het feit dat de economie goed draait heeft ook de obligatierentes doen stijgen. De bestaande obligaties, die minder genereuze coupons opleveren, ondervonden daarvan de impact en dat had ook zijn terugslag op de koers van de obligatiefondsen. Door de stijging van de dollarmunten kon de schade echter worden beperkt.

ECONOMIE IN GOEDE DOEN
· In mei werden de beursmarkten ondersteund door verscheidene factoren. Eerst en vooral was er de voortzetting van de fusie- en overnamebeweging in de bedrijfswereld. Ondernemingen willen groter worden om op hun markt concurrentieel te blijven en beleggers hopen dan weer dat die fusies en overnames zullen leiden tot nieuwe synergieën, synoniem aan hogere winstcijfers. Door die verwachtingen zijn de aandelenkoersen gestegen. Daarnaast hebben de ondernemingen over het geheel genomen goede resultaten gepubliceerd in het eerste kwartaal. En de beleggers waardeerden dat. Ten slotte wijst niets erop dat daarin weldra verandering zal komen. De economische cijfers blijven immers tamelijk goed. De Europese groei is op post (3,1 % op jaarbasis), wat zelfs de specialisten hun verwachtingen voor dit jaar opwaarts heeft doen herzien. In de Verenigde Staten had de economische groei de eerste drie maanden van het jaar echter een inzinking. Maar het zou wel eens bij die zachte landing kunnen blijven.

De beurzen in mei 2007

Beurs

Evolutie (1) op

1 m.

12 m.

Amsterdam (AEX)

1.8%

22.7%

Athene (ATHEX 20)

5.9%

32.4%

Brussel (BEL 20)

1.8%

27.8%

Frankfurt (DAX 30)

4.9%

34.6%

Hongkong (H. SENG)

3.1%

23.4%

Lissabon (PSI 20)

8.3%

41.0%

Londen (FTSE 100)

3.0%

16.7%

Madrid (IBEX 35)

6.6%

35.2%

Milaan (MIB 30)

-0.8%

18.7%

Nasdaq Composite

4.6%

14.1%

New York (S&P 500)

4.7%

15.0%

Parijs  (CAC 40)

2.4%

23.8%

Stockholm (OMX 30)

-1.4%

34.1%

Sydney (ASX)

3.9%

33.7%

Tokyo (Nikkei 225)

2.2%

1.5%

Toronto (S&P/TSX)

9.9%

17.6%

Zurich (SMI)

0.1%

17.6%

(1) in %, na omzetting in euro, op eind mei 2007.

EVOLUTION WERELDWIJDE AANDELENBEURS (in euro)

Vorige maand stond er geen maat op de prestaties van de wereldwijde aandelenbeurzen. Gezonde economische prestaties gekoppeld aan leuk bedrijfsnieuws stuwden de beurzen hoger.

· De wereldwijde aandelenfondsen weerspiegelen goed de algemene trend. Zij beleggen in de belangrijkste wereldeconomieën, namelijk de Verenigde Staten, Europa en in mindere mate Japan. De aandelen vermeld in onze selectie gingen daarbij de voorbije maand gemiddeld 4 % hoger en geven de goede houding van de beurzen weer. Die aandelencategorie is vooral interessant voor onze lezers die in een enkele keer hun aandelenportefeuille willen diversifiëren. Zoals u kunt zien bij het doorlopen van de sterretjes in onze tabellen varieert de kwaliteit van de fondsen sterk. In het overaanbod van fondsen is slechts een ervan volgens ons echt koopwaardig. We hebben het dan over PAM (L) Equities Opportunity (Petercam, ****). Wij zouden daarentegen niet langer Aphilion Q² Equities (***) kopen, maar u mag het wel houden. De beheerders slagen er minder goed in als vanouds om op een regelmatige basis goede prestaties te verwezenlijken. U zult, ten slotte, merken dat we afraden om Carmignac Investissement (verdeeld door Cortal Consors) te kopen, hoewel het in onze rangschikking ***** heeft. De beheerders van dat fonds streven naar rendement buiten de platgetreden paden. Een strategie die een veel hoger risico inhoudt dat het – toch wel aardige – rendement van het fonds naar onze mening onvoldoende kan compenseren. Blijf op een afstand.

EVOLUTIE VAN PAM (L) EQUITIES OPPORTUNITY (in euro)

Het fonds profiteerde onlangs van de goede houding van de beursmarkten. We blijven optimistisch voor de toekomst. U mag dit zeer goed beheerde fonds kopen.

BELGISCHE DIVIDENDEN
· De Belgische aandelenfondsen gingen gemiddeld 3,3 % hoger. Dat is beter dan onze nationale index, de Bel-20 (+ 1,8 %). Zouden de fondsbeheerders zo performant zijn? Zonder hun knowhow in twijfel te trekken, moeten we toch aan de keizer geven wat des keizers is. Als u ook in individuele aandelen belegt, dan weet u immers dat de maand mei de maand van de dividenden is. Eenmaal die dividenden uitgekeerd zijn, daalt de koers van de aandelen als vanzelf, wat de op het eerste gezicht minder goede prestatie van de Bel-20 verklaart. De fondsen houden het dividend daarentegen in portefeuille en kunnen dus pochen op een beter resultaat.
· De Belgische aandelenfondsen waren echter niet de sterkste presteerders in Europa. Oorzaak daarvan was de pauze die na meerdere maanden van forse stijging waargenomen werd door de aandelen van de financiële sector, die sterk vertegenwoordigd zijn in de fondsen. Zwaargewicht Fortis verloor zelfs 5 %, terwijl Dexia zich tevredenstelde met een stijging van 1,9 %. De financiële sector houdt echter nog altijd een hoog haussepotentieel in. Onze voorkeur blijft Osiris Equities Belgium Active (Bank Degroof, *****).

OSIRIS EQUITIES BELGIUM ACTIVE (in het vet) EN DE BELGISCHE BEURS (basis 100)

Het Osiris-fonds doet het regelmatig beter dan de Belgische beurs in haar geheel. Op lange termijn kan dat aanzienlijke winsten opleveren.

CANADA IN ZIJN SCHIK
· Balzac Canada Index (verdeeld door Deutsche Bank, **), het enige Canadese aandelenfonds opgenomen in onze selectie en door ons aangeraden in het kader van onze portefeuilles op maat, maakte de voorbije maand een sprong van maar liefst 10 %. De Canadese beurs boekte terreinwinst in navolging van de goede economische situatie: + 3,7 % in het eerste kwartaal. De economie heeft weliswaar te lijden van de vertraging op het gebied van de export (zwakke Amerikaanse vraag en dure munt vergeleken met de dollar), toch blijkt de gezinsconsumptie meer dan behoorlijk in volume te groeien. Maar de sterke stijging kan ook worden verklaard door de appreciatie van de Canadese munt ten opzichte van de euro (+ 4,8 % in mei). Een stijging die vooruitloopt op de aangekondigde verhoging van de leidende rentevoeten om het hoofd te bieden aan de inflatiedreiging.
· Ondanks hun aanzienlijke groei tijdens de voorbije maand behouden de Canadese aandelen een interessant potentieel. De beurs is immers goedkoper dan in onze contreien. U mag Balzac Canada Index kopen. U kunt dat fonds normaal gezien in uw kantoor komen, ook al wordt het er niet actief verhandeld. Vermeld voor alle gemak de ISIN-code (FR0000018095). Weet dat er ook een tracker bestaat die belegt op de Canadese beurs en waarvan de portefeuillesamenstelling zeer nauw aansluit bij die van het fonds. We hebben het dan over iShares Canada Index, genoteerd in Amerikaanse dollar en te koop op de beurs van New York. De tracker is eveneens goed beheerd, al moet u wel rekening houden met het feit dat hij elk jaar een dividend uitkeert dat belast wordt (alles bijeen ongeveer 35 %). In het voordeel van de tracker spelen dan weer de ietwat lagere werkingskosten. Wat ons betreft zijn beide producten evenwaardig. Laat uw uiteindelijke keuze afhangen van de kosten die uw makelaar aanrekent om een transactie op de NYSE uit te voeren.

De sectoren in mei 2007

Sector

Evolutie (1) op

1 m.

12 m.

Europees

Financieel

0.4%

27.6%

Farma

-1.1%

6.3%

Telecom

3.8%

32.6%

Technologie

2.8%

14.3%

Consumptie

2.4%

34.7%

Distributie

-0.2%

40.3%

Nutssector

5.0%

46.3%

Wereldwijd

Financieel

3.0%

20.8%

Farma

0.7%

10.1%

Telecom

6.4%

39.1%

Technologie

4.4%

15.2%

Consumptie

3.3%

22.9%

Distributie

2.0%

17.8%

Nutssector

4.0%

36.7%

(1) in %, na omzetting in euro, op mei 2007.

RENTESTOK IN HET WIEL
· Mei was een slechte maand voor de doorsnee obligatiebelegger. De reden is klassiek: stijgende obligatierentes. Zoals u wellicht weet, kunnen obligaties, en indirect obligatiefondsen, dat missen als kiespijn. In grote lijnen kunnen we stellen dat als de obligatierente stijgt, de obligatiekoersen dalen (zie grafiek). Die obligatierentes stegen omdat de beleggers vrezen dat de beter dan verwachte stand van zaken op economisch vlak wereldwijd voor prijsstijgingen (inflatie) zou kunnen zorgen. De rentestijging was een anticipatie daarop. Dat had uiteraard een impact op de koersen van de bestaande obligaties, die omlaaggingen (vette lijn in grafiek). Zij werden minder interessant ten opzichte van de nieuwe, hoger renderende obligaties. Als algemene regel geldt daarbij dat hoe langer de looptijd van de obligaties in de portefeuille, hoe harder het fonds de billen toeknijpt. Zo verloren de fondsen die beleggen in langetermijnobligaties in euro gemiddeld 1,8 %. Fortis L Bond Long Euro (**) was de kop van Jut en ging 2,3 % lager, het op een na zwakste obligatiefondsenresultaat uit onze selectie. Aan de andere kant van het looptijdspectrum verloren de fondsen die beleggen in kortlopende obligaties (tot drie jaar) 0,1 %. Zij hebben dan ook als vanouds het minste last van stijgende rentes.
· Binnen de eurozone gaat onze voorkeur naar de fondsen die beleggen in bedrijfsobligaties (‘corporates’). Zij bieden het meeste waar voor hun geld.

OBLIGATIEINDEX EUROZONE (vet, linkerschaal) EN OBLIGATIERENTE IN EURO (rechterschaal, in %)

De koersevolutie van een obligatie (vet) is het spiegelbeeld van de evolutie van de obligatierente. Stijgt die laatste, dan daalt de eerste. Een effect dat we eens te meer hebben mogen aanschouwen afgelopen maand. En dat woog indirect op de obligatiefondsen die achteruitboerden.

MUNTEVOLUTIES BEPALEND
· Verruimen we ons blikveld tot buiten de eurozone dan viel vooral de hemelse prestatie van de obligatiefondsen in Canadese dollar op. De categorie won maar liefst 3,8 %. Met dank aan de sterke prestatie van de Canadese dollar in euro (+ 4,8 %). Die muntwinst pareerde dus succesvol de negatieve impact van de sterk gestegen Canadese obligatierentes. Het hoeft dan ook niet te verbazen dat KBC Multi Cash CAD Medium (***), een fonds dat belegt in obligaties met een korte restlooptijd, het minste last had van de stijgende obligatierentes en dus het meeste vooruitgang boekte (+ 4,7 %). Geen enkel obligatiefonds uit de tabellen hiernaast deed beter. Op dit moment zijn we nog steeds geen koper voor de obligatiefondsen in Canadese munt. Er is meer potentieel elders te vinden in de vorm van fondsen die beleggen in obligaties die meer rendement bieden en/of uitgedrukt worden in munten waarvan we het stijgingspotentieel hoger inschatten.

CANADESE MUNT IN EURO

In mei blonk de Canadese munt uit. Daarmee is het jaarverlies uitgedrukt in euro bijna weggewerkt. We profiteren van het potentieel van de plaatselijke loonie via een aandelenbelegging in CAD, niet via een obligatiebelegging.

· Voorbeelden daarvan zijn de obligatiefondsen in Amerikaanse dollar en Australische dollar. Afgelopen maand deden de fondsen uit beide categorieën het goed met een winst van gemiddeld 0,6 %. Opnieuw was dat te danken aan de meevallende muntevoluties. De Amerikaanse dollar won 1,4 %, de aussie tekende 0,8 % op. Mik op een van de fondsen in het vet om uw portefeuille te stofferen. Zowel het groene biljet als de aussie zijn nog steeds ondergewaardeerd.
· Minder goed verging het de Zweedse obligatiefondsen. Zij verloren zowat 2 %. Hierbij speelde zowel het verlies van de kroon tegenover de euro (- 1,6 %) als de licht stijgende Zweedse obligatierentes in het nadeel van de fondsen. Profiteer van dat verlies om eventueel uw positie in de onderge-waardeerde Zweedse obligatiefondsen te verstevigen. Daarbij kunt u onze strategie als leidraad gebruiken.
· Andere slachtoffers waren de fondsen die beleggen in Zwitserse frank. Zij verloren 1,3 %. De frank zelf bleef quasi onbewogen maar de plaatselijke rentestijging deed de fondsen de das om. Vanaf deze maand vindt u geen Zwitserse obligatie-fondsen meer in het vet in onze tabellen. Integendeel, we doen ze volledig van de hand.

De munten in mei 2007

ISO Code

Koers (1)
(in euro)

Evolutie (2) op

Persp. (3)

1 m.

1 j.

1 j.

LT

DKK

0,1343

0.0%

0.1%

=

=

SEK

0,1075

-1.6%

-0.4%

+

++

NOK

0,1231

-0.1%

-4.0%

=

-

CHF

0,6064

-0.1%

-5.4%

=

++

GBP

1,4700

0.3%

0.9%

=

-

USD

0,7431

1.4%

-4.5%

-

+

CAD

0,6951

4.8%

-1.7%

-

=

AUD

0,6151

0.8%

4.8%

+

-

NZD

0,5480

0.7%

10.7%

-

-

JPY

0,6101

-0.5%

-12.1%

+

++

Cijfers steeds eind mei 2007; (1) bv. 1 USD = xxx euro; (2) in %, t.o.v. de euro; (3) verwachte muntevolutie op 1 jaar en op lange termijn.

AANDELEN BOVEN
· Sterke aandelenprestaties, zwakke obligatieprestaties, dat was de teneur afgelopen maand. Hoe meer van de eerste soort een gemengd fonds bevatte, hoe beter de prestaties uit de verf kwamen. De agressief gemengde beleggingsfondsen (zowat driekwart procent aandelen) klommen dan ook met 2,6 %, terwijl de defensieve broertjes slechts 0,7 % hoger gingen. Opvallend was het verlies van Top-Balanced Defensief (ABN AMRO, - 0,1 %, ****). Dat fonds belegt in andere fondsen van (vooral) de eigen groep. De grootste belegging is daarbij Top-Global Obligaties, dat 1,3 % verloor in mei. Ook de prestaties van Dexia Sustainable European Balanced Low (status-quo, **) waren niet om naar huis te schrijven. Het fonds trekt quasi uitsluitend de eurokaart en kon daardoor niet profiteren van de positieve impact die de beleggingen in – vooral – Amerikaanse dollar hadden op de portefeuilles. Een fonds als Sivek Global Low (KBC, + 1,6 %, ***) deed het dan weer voortreffelijk. De puike prestatie was een combinatie van de juiste aandelenkeuze en de beleggingen in Noord-Amerika.
· Gemengde fondsen zijn uitermate geschikt voor diegenen die met een enkele belegging een gespreide portefeuille wensen te bekomen. Belangrijk in uw keuze is in de eerste plaats de keuze voor het soort gemengde fonds. Laat u daarbij leiden door uw beleggingshorizon en risicoprofiel. Agressieve gemengde fondsen zijn geschikt voor diegenen die hun geld geruime tijd (10 jaar) kunnen missen en die niet wakker liggen van de capriolen van hun fonds. Op dit moment hebt u de keuze uit heel wat goed beheerde fondsen.
· Hebt u de tijd, interesse en goesting om zélf uw fondsenportefeuille samen te stellen, dan kunt u terecht bij onze modelportefeuilles .

Deel dit artikel