Analyse
De maand in beeld 10 jaar geleden - donderdag 12 april 2007
Een mooie beurslente.

Na een zachte maand februari kwamen de aandelenfondsen er in maart weer bovenop. De aandelenkoersen werden onder meer ondersteund door overnamegeruchten. De obligatiefondsen hadden aan de andere kant te lijden van de stijging van de obligatierentes. Op het vlak van de munten is de euro nog altijd zeer stevig.

De keldering van de beurs eind februari en begin maart zal welbeschouwd geen nadelige gevolgen hebben gehad voor de belegger. De maand maart eindigt zelfs met een positieve noot voor de meeste aandelenfondsen. Toch merken we op dat de beursmarkten koud en heet uit één mond bliezen. De beleggers, die de voorbije jaren gewend zijn geraakt aan een regelmatige en constante vermogensaanwas, worden nu geconfronteerd met de terugkeer van de volatiliteit. Of anders gezegd: de opeenvolging van hoogtes en laagtes in de beurskoersen. De beleggers maken zich immers zorgen over de economische groei, vooral in de Verenigde Staten (zie hierna), waarvan verwacht wordt dat ze dit jaar zwakker zal zijn dan in 2006. Ze liggen dus op de loer voor berichten. Wanneer die berichten goed zijn, stijgen de koersen; zijn ze eerder gematigd, dan hebben de koersen daarvan te lijden. Wees echter gerustgesteld. Voorlopig wordt nog altijd gesproken over een vertraging van de groei, zeker niet over een onderbreking. Daarenboven zijn periodes van goede en minder goede conjunctuur normaal in een economische kringloop. Maar als u – zoals we u aanraden – belegd hebt op middellange of lange termijn, d.w.z. op minstens vijf jaar, dan zult u zonder problemen de tijdelijke moeilijkheden kunnen doorstaan.

De beurzen in maart 2007

Beurs

Evolutie (1) op

1 m.

12 m.

Amsterdam (AEX)

4.1%

8.9%

Athene (ATHEX 20)

2.1%

10.5%

Brussel (BEL 20)

3.9%

14.3%

Frankfurt (DAX 30)

3.0%

13.1%

Hongkong (H. SENG)

0.0%

13.1%

Lissabon (PSI 20)

-0.3%

13.6%

Londen (FTSE 100)

1.5%

8.7%

Madrid (IBEX 35)

2.8%

23.5%

Milaan (MIB 30)

1.5%

9.8%

Nasdaq Composite

-0.5%

-5.9%

New York (S&P 500)

0.2%

-0.2%

Parijs  (CAC 40)

2.1%

7.9%

Stockholm (OMX 30)

4.1%

15.7%

Sydney (ASX)

4.6%

21.1%

Tokyo (Nikkei 225)

-2.2%

-7.9%

Toronto (S&P/TSX)

1.8%

-0.1%

Zurich (SMI)

1.4%

8.9%

(1) in %, na omzetting in euro, op eind maart 2007

EEN NIEZEND AMERIKA
· Op dit moment is alle aandacht gevestigd op de economische groei in de Verenigde Staten. Oorzaak van het probleem is de daling van de vastgoedprijzen waardoor ervoor gevreesd wordt dat het moreel van de Amerikaanse consumenten een klap zal krijgen. Welnu, de consumptie is een belangrijke factor van de economische groei in de Verenigde Staten. Naar verwachting zal de activiteit al in 2007 vertragen. Wij rekenen immers op een economische groei van 2,6 %, tegenover nog 3,4 % in 2006. Een ontgoochelend cijfer voor het land van Uncle Sam. Hoe dan ook, volgens ons verdienen Amerikaanse aandelenfondsen nog altijd een mooi plaatsje in uw portefeuille. Allereerst omdat de Verenigde Staten de motor blijven van de wereldwijde economie. De groei zou in de komende maanden weliswaar enkele strubbelingen kunnen kennen, maar op lange termijn profiteert de Amerikaanse economie van een interessant haussepotentieel, hoger dan dat in Europa. Vervolgens bevat de Amerikaanse beurs een aantal waarden die nog goedkoop gekocht kunnen worden, in tegenstelling tot in Europa waar tal van waarden tegenwoordig duur geworden zijn. Ten slotte is de dollar, die de afgelopen vijf jaar terrein verloor, vandaag de dag ruimschoots ondergewaardeerd ten opzichte van de euro. Kortom, vroeg of laat zal de dollar stijgen en op dat moment zal het rendement van uw beleggingen toenemen.
· Wat de gespecialiseerde fondsen betreft, had de twijfel over de goede standhouding van de economie enige impact op de rendementen in maart. Toch stellen we een lichte stijging vast (gemiddeld + 0,6 % na omrekening in euro). We wijzen ook op de goede prestatie van de fondsen die beleggen in aandelen van ondernemingen met een kleine beurskapitalisatie (in vakjargon 'small caps' genoemd). Parvest US Small Cap (verdeeld door Cortal Consors, ***) ging bijvoorbeeld 1,7 % hoger en Fortis L Equity Small Caps USA (***) klom met 1,5 %. Die fondsen boekten ook de voorbije jaren zeer goede rendementen. Toch hebben de smallcaps volgens ons al het beste van zichzelf laten zien. Concreet denken we niet dat ze in de toekomst beter zullen blijven presteren dan de grote jongens, de zogenaamde ‘big caps’ of ‘blue chips’. Behouden mag, kopen niet meer.

KBC INDEX UNITED STATES (in USD)

Dit fonds is een van de fondsen die we op dit moment koopwaardig vinden. Door middel van dit fonds kunt u in een enkele keer beleggen in de grootste economie ter wereld.

GOEDE VORM VAN CANADA
· Balzac Canada Index (**), het enige fonds in België dat belegt in Canadese aandelen, steeg vorige maand met 1,9 %. Het betreft een indexgebonden fonds, d.w.z. een fonds waarvan de doelstelling erin bestaat om de prestatie van de Canadese markt in haar geheel zo goed mogelijk na te bootsen. De voornaamste posities in portefeuille zijn financiële waarden zoals onder meer Royal Bank of Canada (+ 7,2 % in maart) en Bank of Nova Scotia (+ 5,5 %). De financiële waarden vertegenwoordigen globaal genomen een derde van de portefeuille. Ze vormen de grootste post. De energiewaarden volgen kort op de financiële waarden en zijn goed voor bijna 30 % van de waarde van de portefeuille. Encana (aardgas) ging 3,6 % hoger.
· Canada verdient een plaatsje in uw portefeuille. De economische groei is aan de beterhand. De jongste werkloosheidscijfers, die nog slechts 6,1 % van de beroepsbevolking bedragen, zijn overigens bemoedigend. Ze garanderen een voortzetting van de consumptie en van de economische activiteit. Een situatie waarvan de beurs, die correct gewaardeerd is, wellicht zal profiteren. De munt is dan weer ondergewaardeerd ten opzichte van de euro en beschikt dus over een interessant appreciatiepotentieel. U kan Balzac Canada Index onder meer bij Deutsche Bank kopen.

FINANCIËLE SECTOR
De fondsen die gespecialiseerd zijn in aandelen van de financiële sector noteerden een zeer lichte daling van 0,1 %. De sector had in eerste instantie te lijden van de drukte op de financiële markten begin maart. Maar vervolgens corrigeerde de sector zich, waarna de beleggers de overnamegeruchten tussen grote bankgroepen in Europa met koersstijgingen onthaalden. Wat dat betreft, is er echter nog niets concreets te melden op dit ogenblik.
U mag een deel van uw spaargeld beleggen in die over het geheel genomen goedkope sector. We tippen op Fidelity Financial Services (**).

De sectoren in maart 2007

Sector

Evolutie (1) op

1 m.

12 m.

Europees

Financieel

1.4%

15.1%

Farma

-0.4%

1.7%

Telecom

-1.7%

18.4%

Technologie

1.5%

-3.6%

Consumptie

5.2%

22.5%

Distributie

6.2%

32.6%

Nutssector

6.2%

31.0%

Wereldwijd

Financieel

0.3%

6.9%

Farma

-0.8%

-0.9%

Telecom

1.4%

21.4%

Technologie

-0.4%

-5.0%

Consumptie

2.2%

10.9%

Distributie

1.5%

5.1%

Nutssector

4.1%

23.4%

(1) in %, na omzetting in euro, op maart 2007.

NET-NIET SCENARIO
Maart was een maand om snel te vergeten in obligatiemiddens. Het merendeel van de obligatiefondsen eindigde in rode cijfers. De redenen hoeven we niet ver te zoeken: inflatievrees en een sterke euro.
· Goede macro-economische cijfers in onze contreien doen de inflatievrees opwakkeren. Daardoor denken vele beleggers dat de Europese Centrale Bank (ECB) de leidende rentevoeten eerder vroeger dan later zal optrekken. Bestaande obligaties worden daardoor minder interessant dan nieuwe met een hogere coupon. Beleggers anticiperen daarop door nu al obligaties te verkopen waardoor de obligatieprijzen van de bestaande obligaties, door de wet van vraag en aanbod, omlaag gaan. Dat had een negatieve impact op de inventariswaarden van de obligatiefondsen in euro. Gemiddeld gingen diegene die beleggen in middellangetermijnobligaties zowat 0,5 % lager. Langetermijnobligatiefondsen hebben meer last van stijgende rentevoeten waardoor zij 1,1 % verloren.
· Aan de andere kant van de grote plas zag het plaatje er lange tijd hetzelfde uit, tot slechter dan verwachte economische cijfers voor een ommekeer zorgden. Een rentestijging lijkt daar nu ietwat verder af dan verwacht. De obligatiefondsen in dollar verdedigden zich dan ook goed de afgelopen maand… in lokale munt.
· De zwakke vorm van de dollar in euro (- 0,8 %) gooide echter roet in het eten van de belegger uit de eurozone. De beleggers denken immers dat de kans op mogelijke renteverhogingen in onze contreien groter is geworden dan in de Verenigde Staten. Omdat daardoor verwacht wordt dat het huidige renteverschil dat Amerikaanse obligaties boven Europese obligaties bieden (zowat 0,6 %) in de toekomst kleiner zal worden, werd de dollar alvast minder interessant. Obligatiefondsen in het groene biljet gingen dan ook 0,9 % lager.
· We hebben het echter nog steeds voor dat type obligatiefondsen. Er is niet alleen de rentebonus, de dollar noteert ook goedkoop tegenover de euro.

EVOLUTIE OBLIGATIERENTES IN EUROZONE (in %)

Inflatievrees deed beleggers hun obligaties verkopen waardoor de obligatierentevoeten opnieuw hoger gingen. Met een kwakkelresultaat voor de obligatiefondsen in euro tot gevolg.

EURO IN EEN HOOFDROL
· De sterke euro zorgde ook ervoor dat obligatiefondsen in Zweedse kroon (- 1,1 %) klappen kregen. Verlies daardoor het langetermijnplaatje niet uit het oog. We behouden het vertrouwen in de obligatiefondsen in die ondergewaardeerde munt.
· Toch boekten sommige obligatiefondsen vorige maand winst. Dat was het geval voor de fondsen in Australische dollar (+ 1,2 %), in Canadese dollar (+ 0,7 %) en in Nieuw-Zeelandse dollar (+ 1 %). De stijgingen waren volledig toe te schrijven aan de goede vorm van de lokale munten.
· We verkiezen een belegging in aandelen om te profiteren van het potentieel van de Canadese munt. We blijven daarentegen grote voorstanders van aandelen- én obligatiefondsen in Australische dollar. Niet alleen profiteert u bij die laatste van de fors hogere rentevergoeding (tot zowat 2 % bonus), ook dichten we de aussie nog enig stijgingspotentieel toe.

GEMENGD IN BEELD
Een goede aandelenmaand, een zwakke obligatiemaand. Wat levert dat op voor de gemengde fondsen?
· De defensief gemengde fondsen trekken de obligatiekaart boven de aandelenkaart en boekten een status-quo (+ 0,2 %). De grote verliezers waren vooral te vinden bij de verzekeringsproducten. Zo gingen Top Profit Planet (Fortis AG, ***, - 0,9 % en Fortis Life Combi 75/25 (Fortis, ***, - 0,8 %) stevig lager. Beide producten steken heel wat geld in financiële aandelen, een sector uit vorm afgelopen maand. Een van onze favorieten, Universal Invest Low (Capital & Finance maar verdeeld door Fortis Bank, ****) boekte daarentegen een winst van 0,7 %. De beheerder beperkt de portefeuille grotendeels tot de eurozone en dat bleek geen slechte zet.
· De neutraal gemengde fondsen streven een evenwicht na tussen de aandelen- en de obligatieposten in de portefeuille. Zij gingen gemiddeld 0,6 % hoger. Uitschieter was Transparant Balance (Dierickx, Leys & Cie, + 2,1 %, **). Op dit moment trekt dat fonds iets meer de aandelenkaart dan gemiddeld en ook de goed presterende Belgische aandelen worden niet geschuwd. Dat alles resulteerde in de mooie winst.
· De agressief gemengde fondsen klommen ten slotte 1,1 % hoger. De winnaars waren Universal Invest GLobal Flexible B (Capital & Finance, + 2,2 %, ****) en het duurzame beleggingsfonds Fortis L Growth SRI Europe (*, + 2 %). Het eerste fonds dankte de prestatie aan de keuze voor overwegend Europese aandelen en de zware weging van de consumptiegoederensector in de portefeuille. Het fonds van Fortis Bank kon teren op enkele lucratieve aandelen zoals de Britse energieproducent BG Group (+ 5,2 %) en de Zwitserse voedingsreus Nestlé (+ 3,5 %).
· Bij de keuze voor een gemengd fonds is het gewenste profiel het allerbelangrijkst. Hoe langer uw beleggingshorizon, hoe meer risico genomen mag worden. In theorie. Beleggers met koudwatervrees op beursvlak kiezen sowieso beter voor een defensieve portefeuille.

DEXIA FULLINVEST LOW (in het vet) EN DEXIA FULLINVEST HIGH

Beide gemengde fondsen van Dexia Bank vinden we interessant maar persoonlijke smaken zullen ervoor zorgen dat de ene belegger kiest voor meer zekerheid (vet) en de andere voor meer potentieel rendement.

De munten in maart 2007

ISO Code

Koers (1)
(in euro)

Evolutie (2) op

Persp. (3)

1 m.

1 j.

1 j.

LT

DKK

0,1342

0.0%

0.2%

=

=

SEK

0,1071

-0.8%

1.0%

+

++

NOK

0,1231

-0.1%

-2.3%

=

-

CHF

0,6153

-0.7%

-2.7%

=

++

GBP

1,4734

-0.7%

2.8%

=

-

USD

0,7512

-0.8%

-9.1%

-

+

CAD

0,6512

0.9%

-8.1%

-

++

AUD

0,6069

1.7%

3.0%

+

=

NZD

0,5371

1.3%

6.3%

-

--

JPY

0,6362

-0.4%

-9.2%

+

++

Cijfers steeds eind maart 2007; (1) bv. 1 USD = xxx euro; (2) in %, t.o.v. de euro; (3) verwachte muntevolutie op 1 jaar en op lange termijn.

Deel dit artikel