Analyse
Beleggen in een alledaagse sector 10 jaar geleden - donderdag 12 april 2007
De consumptiegoederensector zet zijn omwenteling voort.

De consumptiegoederensector zet zijn omwenteling voort. De verovering van de groeilanden en de aanpassing van het productengamma aan de behoeften van de consumenten zullen zorgen voor het succes van morgen. De gespecialiseerde fondsen bieden een behoorlijk groeipotentieel en beschikken over interessante defensieve eigenschappen. U mag Fortis B Equity Consumer Goods Europe en de tracker StreetTRACKS MSCI Europe Consumer Staple kopen.

De consumptiegoederensector omvat een uitgebreide waaier aan producten. De fondsen zelf maken een onderscheid afhankelijk van de aard van die producten. Enerzijds zijn er diegene die vooral beleggen in dagelijkse consumptiegoederen (zoals voedsel en drank) en anderzijds zijn er fondsen die goederen beogen waarvan men de aankoop kan uitstellen en waarvan de omzet dus varieert naargelang van de economische situatie ( zoals auto’s en vrije tijd). In dit artikel gaan we dieper in op de eerste soort fondsen waarvan de vooruitzichten ons gunstig lijken.

STAGNATIE IN HET WESTEN
We hebben allemaal voedsel, drank en kleren nodig, wat er ook gebeurt. Dat neemt niet weg dat op de historische markten (West-Europa en Noord-Amerika) de groei van de ondernemingen actief in de consumptiesector zwak is en hun rentabiliteit langzaam aan aangetast wordt. Dat blijkt onder meer uit de recente – nogal sombere – cijfers van Unilever, Coca-Cola, Kraft en Cadbury Schweppes. Benadeeld door een economie en een bevolkingsgroei die nauwelijks gezond te noemen zijn, hebben die groepen zich meestal niet goed aangepast aan de evolutie van de consumentenbehoeften (meer bepaald naar een gezondere voeding) terwijl de kosten voor grondstoffen en de marketingbudgetten alsmaar toenemen. Bovendien zijn de consumenten ook spaarzamer geworden en kopen ze intussen minder merkartikelen als er andere, goedkopere producten bestaan van een aanvaardbare kwaliteit.

TWEE OPLOSSINGEN
Sommige (grote) groepen doen het echter beter dan andere: zij anticipeerden op de moeilijkheden en hebben hun groei gericht op de volgende twee punten:
– vernieuwing: om te voorkomen dat hun producten alledaags worden, vernieuwen spelers zoals Procter & Gamble, Nestlé en Danone regelmatig hun gamma door meer aandacht te besteden aan de evolutie van smaken en behoeften. Doorgaans concentreren ze zich daarbij opnieuw op hun sterke punten, waardoor ze efficiënter kunnen werken.
groeilanden : het belangrijkste deel van de wereldwijde economische groei wordt verwezenlijkt in opkomende economische zones zoals China, India en Brazilië. Door resoluut de steven te wenden naar groeilanden of ontwikkelingslanden kunnen de ondernemingen zo de futloosheid op de westerse markten compenseren. De Belgische brouwer Interbrew had dat goed begrepen door in 2004 te fuseren met het Braziliaanse Ambev, op dit moment de groeimotor van de groep. Maar dat is niet zonder risico: er moeten immers zware investeringen worden gedaan en de strategieën die op die markten toegepast moeten worden, zijn vaak heel verschillend van die in het Westen ... Er moet immers een speciaal aanbod worden ontwikkeld voor een meestal arme tot zelfs zeer arme bevolking en tegelijkertijd zijn de verwachtingen op het vlak van voedsel en hygiëne hoog. Afgezien daarvan zijn die contreien niet helemaal maagdelijk: er is ook steeds meer concurrentie van plaatselijke bedrijven. Kortom, hoewel de groei er sterker is, zijn de marges er vaak ook lager. Om in die overgangsfase te slagen, moeten de ondernemingen dus bijzonder efficiënt te werk gaan: blijven besparen in het Westen en zo snel mogelijk hun positie op die nieuwe markten versterken, onder meer door middel van doelgerichte overnames om over lokale distributienetten te beschikken. Dat is bijvoorbeeld hetgeen waarnaar L'Oréal streeft.

Zoeken naar kostenbesparingen

Ondernemingen uit de consumptiesector trachten voortdurend te besparen op kosten. Die kostenbesparingen houden vaak een aanzienlijk winstgroeipotentieel in, zoals InBev de voorbije maanden aangetoond heeft door zijn rentabiliteit spectaculair te herstellen. Nog heel wat ondernemingen uit de sector kunnen zich op dat vlak aanzienlijk verbeteren.

IEDEREEN WINNEND OP TERMIJN?
Zullen sommige ondernemingen niet achteruitboeren bij gebrek of overdaad aan durf? Er zullen ongetwijfeld enkele slachtoffers vallen. Maar die zouden zeldzaam moeten zijn. Want de geldschieters en enkele agressieve investeringsfondsen houden een oogje in het zeil en liggen op de loer voor groepen die hun potentieel niet volledig verwezenlijken. Zo werd de recente beslissing van Cadbury Schweppes om de divisie Snoep te splitsen van de divisie Frisdranken genomen onder druk van een aandeelhouder die meer doeltreffendheid wenste. Unilever wordt ook dikwijls genoemd als een prooi van investeringsfondsen. Die zwaarden van Damocles boven de directieteams zijn een belangrijke stimulans voor de beurskoersen.

EEN INTERESSANT DEFENSIEF KARAKTER
De consumptiegoederensector heeft van nature een aantrekkelijk defensief karakter. Ondanks zware investeringen is de financiële situatie van de ondernemingen overigens tamelijk gezond waardoor ze een relatief stabiel dividendbeleid kunnen voeren en ze zo het defensieve aspect van de sector versterken. Opteren voor een fonds gespecialiseerd in basisproducten (voedsel, drank, onderhoudsproducten, …) is dus een mooie kans om te investeren in een sector die interessante vooruitzichten biedt op het vlak van rendement, risico en diversificatie.

FONDSEN DIE BELEGGEN IN DE SECTOR VAN NIET-CYCLISCHE CONSUMPTIEGOEDEREN

Naam

Verdeeld door

Inventariswaarde
op 31/03/2007

Instap-
kosten (%)

Rendement (%)

Prestatie-
indicator

1 jaar

3 jaar

5 jaar

Balzac Consumer Staples Index

Deutsche Bank

179,76 USD

2,00

10,2

8,5

-0,1

*

Fortis B Equity Consumer Goods Europe

Fortis

318,56 EUR 

2,50

23,7

16,6

7,3

**

Fortis L Equity Consumer Goods Europe

Fortis

141,59 EUR 

2,50

23,2

16,1

5,7

*

Fortis L Equity Consumer Goods World

Fortis

356,64 EUR 

2,50

8,50

9,7

0,8

*

ING L Invest European Food & Beverages

ING

330,04 EUR 

3,00

23,0

15,8

6,3

*

ING L Invest Food & Beverages

ING

1 044,71 USD

3,00

9,3

8,1

-0,3

*

KBC Equity Food & Beverages

KBC

728,41 EUR 

3,00

12,9

11,3

2,8

*

Robeco Food & Agri Equities (EUR) D

Robeco Bank

57,16 EUR 

2,00

12,6

12,4

0,9

*

Share Consumer Staples

Bearbull

637,63 EUR

2,50

10,6

10,6

2,6

**

StreetTracks MSCI Europe Consumer Staple

Euronext Parijs

75,95 EUR 

beurs

24,5

17,6

6,7

**

WELK FONDS KIEZEN?
In de onderstaande tabel vindt u een overzicht van de fondsen die voorgesteld worden aan de Belgische belegger. Zoals u kunt zien, is er ook een tracker beschikbaar op Euronext Parijs.
· Verscheidene fondsen concentreren zich uitsluitend op ondernemingen gespecialiseerd in voedsel en drank, zoals blijkt uit hun naam ('Food & Beverages'). U treft onder meer grote namen zoals Nestlé, Danone en Coca-Cola aan. Een klein deel van de portefeuille is voorbehouden voor producenten van ... tabak (Altria). Andere fondsen nemen ook onderhoudsproducten (Procter & Gamble, Unilever), cosmetica (L'Oréal) en zelfs een beetje farma op, allemaal producten die we eveneens regelmatig gebruiken.
· Sommige fondsen concentreren hun beleggingen in Europa, andere verbreden hun horizon op wereldniveau. Aangezien de meeste ondernemingen in kwestie eigenlijk wereldwijd actief zijn, heeft dat onderscheid niet echt veel zin. U zult ook zien dat de fondsen in wereldwijde waarden de voorbije jaren echter minder goede rendementen verwezenlijkt hebben. Maar dat is voornamelijk te wijten aan de slechte conditie van de Amerikaanse dollar die de afgelopen vijf jaar bijna 35 % verloren heeft.
· Op grond van onze prestatie-indicator, die rekening houdt met het rendement, het risico en de regelmaat van de prestaties van de fondsen tijdens de voorbije vijf jaar, kunnen we alleen maar vaststellen dat de beheerders het moeilijk hebben om goede resultaten te boeken. Twee beleggingen zijn het kopen waard: Fortis B Equity Consumer Goods Europe (ISIN: BE0167675595) en de tracker StreetTRACKS MSCI Europe Consumer Staple (FR0000001745), die beide ** hebben. Share Consumer Staples (Bearbull) beschikt ook over **, maar de beheerders lijken het de laatste tijd steeds moeilijker te hebben om goede prestaties te behalen. Houden mag, kopen niet. Ook de andere fondsen zijn niet koopwaardig. U zult opmerken dat we niet langer koopgezind zijn ten aanzien van Fortis L Equity Consumer Goods World en Balzac Consumer Staples Index waarop we tot nu toe tipten maar waarvan de beheerskwaliteit de jongste tijd iets verslechterd is. Houden mag daarentegen wel.

FORTIS B EQUITY CONSUMER GOODS EUROPE (in euro)

Dit fonds belegt voor de helft in voedsel, voor 20 % in drank, voor 15 % in tabak en voor 10 % in huishoudproducten en cosmetica. De voornaamste posities in portefeuille zijn Nestlé, Danone, Unilever en L’Oréal.

Een beetje auto en media?

Sommige fondsen gespecialiseerd in de consumptiegoederensector focussen hun beleggingen op de autosector en de media. Die fondsen zijn volgens ons op dit moment minder interessant. De aandelen van de autosector zijn globaal genomen duur geworden, terwijl de situatie op het terrein sterke contrasten blijft vertonen. Vele spelers hebben het moeilijk om zich van de andere te onderscheiden en hebben daardoor te lijden van de concurrentie. Bovendien zijn de kosten voor grondstoffen gestegen. Wat de media betreft, heeft de snelle technologische evolutie (internet en de digitale wereld in het algemeen) de evenwichten verstoord en zijn de ondernemingen nog altijd op zoek naar een nieuw model om hun activiteiten te doen groeien. De beurs lijkt volgens ons overigens te optimistisch aangaande de vooruitzichten van de sector.

We raden u dus aan om de fondsen die in die sectoren beleggen te verkopen omdat de aandelen ons duurder en risicovoller lijken. Opgelet echter want het is niet evident om ze enkel en alleen op grond van hun naam te onderscheiden van de interessantere fondsen die beleggen in levensnoodzakelijke goederen.

Deel dit artikel