Analyse
Obligatiefondsen zijn geen obligaties 10 jaar geleden - donderdag 15 maart 2007
U zou het op het eerste gezicht niet denken, maar beleggen in een obligatiefonds is niet hetzelfde als kiezen voor een individuele obligatielening.

U zou het op het eerste gezicht niet denken, maar beleggen in een obligatiefonds is niet hetzelfde als kiezen voor een individuele obligatielening. De voordelen van de ene zijn in feite de nadelen van de andere.

Wij raden de meesten onder u aan om ook obligatiefondsen in de portefeuille op te nemen. De reden: spreiding. Omdat de koersen van obligaties anders – soms zelfs tegengesteld – reageren dan die van aandelen op bijvoorbeeld een beweging van de rentevoeten of de bekendmaking van economische cijfers, vermindert u het risico van uw portefeuille aanzienlijk door zowel aandelen als obligaties op te nemen. In ruil boet u slechts mondjesmaat in aan potentieel rendement.

GEEN TWEELINGEN
Eenmaal u hebt beslist om uw portefeuille aan te vullen met een rentedragende belegging, hebt u de keuze tussen een individuele obligatie en een gespreid obligatiefonds. De verschillen tussen beide zijn groot (zie tabel).
Tenzij u beschikt over voldoende kapitaal, raden we u een goed beheerd obligatiefonds aan. Dat geldt des te meer voor risicovolle categorieën (vreemde munten, bedrijfsobligaties). Zij houden rekening met de kwaliteiten van het beheer en de grootte van de kosten (beheer én instapkosten).

Wenst u echter individuele obligaties te kopen, denk dan aan volgende tips:
– kies voor obligaties van goede emittenten. Vergeet niet dat obligaties in vreemde munten enkel passen in een al gediversifieerde portefeuille. Voor onze (wekelijkse) tips kunt u terecht bij de ledendienst op 02/542 33 51 en in het magazine Budget Week.
– hou uw obligaties bij tot de eindvervaldag. Enkel dan is uw rendement verzekerd en vermijdt u extra kosten.

OBLIGATIEFONDS VERSUS OBLIGATIELENING

 

OBLIGATIEFONDS

OBLIGATIELENING

 

+

Uitgeversrisico

gespreide portefeuille

één emittent

Beheer

professioneel

statisch (opvolging nodig)

Kopen en verkopen

elke dag

niet altijd evident

Instapbedrag

laag

vaak hoog

Kapitalisatie dividenden

mogelijk

niet mogelijk

 

 

+

Eindvervaldag

neen

ja

Kapitaalbescherming?

neen

enkel op eindvervaldag

Rendement

niet gekend

gekend op voorhand

Dividenden/coupons

niet gekend

gekend op voorhand

Kosten

afhankelijk van fonds

beperkte tot geen kost

 

PAM BONDS EUR (vet, linkerschaal) EN RENTEVOETEN IN EUR (rechterschaal)

Tot half 2005 bezorgden de dalende rentevoeten (rechterschaal, in %) het fonds van Petercam mooie meerwaarden. De nadelen van de forse rentestijging die volgde, werden deels getemperd door het actieve fondsenbeheer.

WAAROM (NIET) KIEZEN VOOR EEN FONDS?
· De voornaamste voordelen:
Diversificatie. Een fonds belegt in obligaties van verschillende uitgevers, verschillende types van emittenten, verschillende looptijden en eventueel ook verschillende munten.
Professioneel beheer. De beheerder zal continu obligaties kopen en verkopen naargelang van zijn verwachtingen voor de obligatiemarkt.
Liquiditeit. De meeste fondsen koopt en verkoopt u dagelijks.
Laag instapbedrag. Vanaf enkele euro’s hebt u al een fonds.
Kapitalisatie. U hebt de mogelijkheid om uw jaarlijkse dividenden automatisch te herbeleggen in het fonds.

· De voornaamste nadelen:
Onbekend rendement. Fondsen hebben geen vervaldag. U kent uw eindrendement en de hoogte van uw eventuele dividenden nooit vooraf.
Geen kapitaalbescherming. Stijgen de rentevoeten, dan daalt de inventariswaarde van uw fonds. Maar op termijn mag u rekenen op koerswinst.
Kosten. Fondsen rekenen naast instapkosten ook jaarlijkse beheerskosten aan.

WAAROM (NIET) KIEZEN VOOR EEN OBLIGATIE?
· De voornaamste voordelen:
Zekerheid. Behoudens faillissement van de uitgever weet u perfect hoeveel u zult verdienen en welke coupon u zult ontvangen.
Kapitaalbescherming. Weliswaar schommelt de koers van de obligatie gedurende haar looptijd, u bent zeker dat u op het einde van de rit uw inleg terugkrijgt. Opgelet. Dat geldt in munt van uitgifte en vóór eventuele kosten.
Prijs. Nieuwe obligaties (primaire markt) koopt u tegen de uitgifteprijs. Enkel bestaande obligaties (secundaire markt) kosten geld.

· De voornaamste nadelen:
Spreiding. Alle eieren in één mand. Hoe riskanter de belegging (vreemde munten, bedrijfsobligaties), hoe groter de kans op verlies.
Instapbedrag. Voor kleine bedragen kunt u meestal geen obligaties kopen, laat staan een portefeuille van obligaties.
Verhandelbaarheid. Wet van vraag en aanbod. Sommige emissies zijn niet te koop aan correcte prijzen.
Statisch beheer. Bij herbelegging van de obligatie of van de (jaarlijkse) coupons bent u afhankelijk van de rentevoeten van dat moment.

Deel dit artikel