Analyse
Het jaar van het gouden varken 10 jaar geleden - donderdag 15 maart 2007
Voor de Chinezen begint het nieuwe jaar alvast onder een gunstig gesternte, ook al konden de beleggers niet lachen met de maatregelen van de Chinese overheid om te economie en beurzen te doen afkoelen.

Voor de Chinezen begint het nieuwe Chinese jaar alvast onder een gunstig gesternte, ook al konden de beleggers niet lachen met de maatregelen die de Chinese overheid uitgedokterd had om te economie en beurzen te doen afkoelen. Laat u daardoor niet afschrikken. Beleggen in China blijft de moeite waard. Maar weet dat wie de staart van de Chinese draak vastpakt stevig moet vasthouden.

BIJLTJESDAG
Eind februari schokten de Chinese autoriteiten de wereldwijde beurzen door aan te kondigen dat er maatregelen genomen zullen worden om de lokale economie (laatste groeicijfer: 10 %) en beurzen (afhankelijk van gekozen index en markt: tussen +26 % en +160 %, in euro, sinds begin 2006) te doen afkoelen. De illegale investeringen in het land zouden worden gefnuikt en de kredietverstrekking zou aan banden worden gelegd door een verhoging van de reserves van de banken.
Wereldwijd vreesden de beleggers dat dit een rem zou betekenen op de groei van de Chinese bedrijven en dus van het land en dus van de wereld. Wat volgde was een sneeuwbaleffect dat niet alleen de Chinese beurzen trof (-9,3 % voor de Chinese A-markt) maar ook de westerse beurzen. Het grootste eendagsverlies voor Wall Street sinds 2003 was een feit (-3,4 %). Half maart recupereerde de A-markt al de verliezen maar staat de teller voor de andere Chinese markten nog steeds op negatief.
Moet u nu uw gespecialiseerde aandelenfondsen verkopen en op een veiliger belegging overstappen? Neen, de perspectieven voor de Chinese beurs en economie ogen nog steeds goed. Voorwaarde is dat u niet bang bent om wat risico’s te nemen. 

ECONOMISCHE GROEI CHINA (donkergrijs) EN EUROZONE (in %)

Wij verwachten dat er voorlopig nog geen einde komt aan het Chinese groeimirakel. De export en de investeringen zorgen voor de taart, de aanzwengeling van de binnenlandse consumptie kan er in de toekomst nog enige kersen op plaatsen.

GROEI TE KOOP
· De hevige wereldwijde reactie op nieuws uit China hoeft niet (meer) te verbazen. Het land is zich immers langzaam maar zeker aan het ontpoppen tot een van de hoofdrolspelers op het internationale economische toneel. De Chinese economie rijgt de puike groeicijfers aaneen alsof het niets is (zie staafgrafiek). Ook voor dit jaar wordt een groeicijfer van 10 % verwacht, de afkoelingsmaatregelen ten spijt. Net zoals voor de kabouters kunnen we ons afvragen waar de Chinese groei toch vandaan komt. Het antwoord: export en investeringen. Hoewel de export weinig toegevoegde waarde biedt, is China meester in het in elkaar knutselen van halfafgewerkte ingevoerde producten. Massavolume tegen lage kostprijs is de slogan. Het snel stijgende handelsoverschot bedraagt al meer dan 160 miljard dollar. De investeringen worden vooral aangewakkerd door buitenlandse bedrijven. Goedkope arbeid, degelijke infrastructuur en speciale economische zones met tal van voordelen (zoals subsidies en sterk verlaagde belastingen) trekken massaal bedrijven aan. Zij willen niet alleen profiteren van de goede plaatselijke voorwaarden, het is ook belangrijk om voet aan wal te krijgen op de gigantische binnenlandse markt.
· De Chinese overheden zijn zich bewust van de mogelijke problemen gekoppeld aan een afhankelijkheid van export en (buitenlandse) investeringen. Daarom doen ze verwoede pogingen om de binnenlandse vraag aan de wakkeren. Die is slechts goed voor nog geen 40 % van de totale economische activiteit. In Europa, Japan en de VS is dat eerder 60 à 70 %. De eerste stappen zijn alvast gezet. Het ontmantelde systeem van sociale zekerheid wordt opnieuw op de rails gezet en onderwijs, kinderzorg, landbouw en woningbouw worden (financieel) aangemoedigd. De stijgende inkomens doen de Chinezen opnieuw sparen én consumeren. Vroeg of laat kan dat resulteren in een echte binnenlandse markt waardoor het land niet meer zo afhankelijk is van de export.
· Interessant om te weten, is dat China momenteel werk maakt van de invoer van transparantie en deugdelijk bestuur binnen de bedrijven. Daarnaast hertekent het land ook zijn financiële sector. Zo mogen Chinese banken en beursvennootschappen voor het eerst bepaalde buitenlandse beleggingen kopen. Ook werd de wisselmarkt gemoderniseerd.

EN DE YUAN?
Sinds de Chinese munt in 2005 de koppeling met de Amerikaanse dollar opgaf, boekte ze al een winst van 5 % tegenover de dollar (2 % tegenover de euro). Dat is veel minder dan verwacht. De goede economische situatie, het gigantische handelsoverschot en de forse wisselreserves hadden in theorie moeten resulteren in een fors hogere yuan. Dat is niet gebeurd want de Chinese autoriteiten waken erover dat een mogelijke plotse en te sterke koersstijging niet te veel op de economie zal wegen. De kans dat de yuan fors lager gaat tegenover de dollar en de euro is daarentegen ook zeer onwaarschijnlijk.

HOE BELEGGEN IN CHINA?
· Hoger las u al dat beleggen in China niet voor doetjes is. Zowel mogelijke forse stijgingen als dalingen liggen in het verschiet. Absolute voorwaarden zijn daarom een lange beleggingshorizon (tien jaar) en een sterke maag die tegen een mogelijke (beurs)stoot kan. Daarbij raden we u aan om slechts een beperkt deel van uw portefeuille in de regio te beleggen.
· U kunt op verschillende manieren profiteren van de hoge economische groei in China. We laten een rechtstreekse belegging in Chinese bedrijven (zoals de Brits-Hongkongse financiële groep HSBC Holdings die onze collega’s van Budget Week koopwaardig achten) of in westerse bedrijven met Chinese banden (zoals de Belgen Bekaert, Picanol en Van de Velde) voor wat ze zijn en focussen ons op een gespreide belegging in de vorm van een beleggingsfonds. Diversificatie is immers een must, zeker wat groeilanden aangaat. Maar liefst vier mogelijkheden dienen zich aan:
Groeilandenfondsen: de meeste groeilandenfondsen beleggen in drie regio’s: Azië (zowat de helft van de portefeuille), Latijns-Amerika (25 %) en Oost-Europa (20 %). Zowat 10 tot 15 % vloeit rechtstreeks in de Chinese beurzen. We raden dit type fonds af omwille van de beleggingen in Latijns-Amerika en Oost-Europa. Tegen de huidige (hoge) koersen vinden we de beurzen uit die regio’s te risicovol om in te beleggen.
Aziatische fondsen: zij beleggen vooral in China (zowat een derde van de portefeuille) en in Zuid-Korea (25 %). Daarnaast krijgt, afhankelijk van het fonds, Indonesië, Thailand of Taiwan een grote weging. Het voordeel: een gespreide belegging over verschillende landen. Het nadeel: vaak wordt er geld gestopt in landen die niet interessant zijn, zoals Indonesië en Taiwan. Een juiste landenkeuze is daarom belangrijk. Kies voor het uitstekend beheerde Templeton Asian Growth Fund (verdeeld door Deutsche Bank en aan een lage forfaitaire instapkost te verkrijgen bij Keytrade Bank). Een belegging met hoog potentieel rendement die geschikt is voor diegenen die een extra risico niet schuwen.
Trackers: sinds eind 2005 kunt u op Euronext terecht voor gespecialiseerde trackers op China en Hongkong. Zowel iShares FTSE/Xinhua China 25 (om de drie maanden) als Lyxor ETF China Enterprise en Lyxor ETF Hong Kong (HSI) (beide jaarlijks) keren dividenden uit. De dividenden van Lyxor worden daarbij dubbel belast (tweemaal 25). Vervelend. Wij mikken liever op een gespecialiseerd aandelenfonds dat goed zijn functie vervult en dat de inkomsten automatisch herbelegt.
China-fondsen: grofweg kunnen we daarbij drie types fondsen onderscheiden. De breedste fondsen zijn zij die mikken op ‘Groot-China’; de beurzen van Hongkong, het vasteland van China en het minder interessante Taiwan. Wij raden u aan om die fondsen links te laten liggen omwille van de positie in Taiwan. Kies voor de fondsen die uitsluitend mikken op ‘Klein-China’, zonder Taiwan dus. Daarbij hebt u de keuze uit de fondsen die beleggen in Hongkong en diegene die beleggen in Hongkong en de Chinese vastelandsbeurzen. Onze voorkeur gaat naar CAF Greater China (Deutsche Bank, *****) en Invesco Greater China A (****, o.a. verdeeld door Deutsche Bank en – tegen lagere en forfaitaire instapkosten – BinckBank en Keytrade Bank). Zij beleggen niet of nauwelijks buiten ‘Klein-China’, hun misleidende fondsennaam ten spijt. Het populaire Templeton China A (*****, o.a. verdeeld door Deutsche Bank, BinckBank en Keytrade Bank) kopen we niet omwille van de vele beleggingen in Taiwan. Een alternatief is SISF Hong Kong Equity (verdeeld door Deutsche Bank, *****) dat uitsluitend mikt op de Hongkongse beurs. Verkies dit fonds boven het minder goed beheerde Balzac Hong Kong Index (*).

EVOLUTIE BREDE CHINESE BEURZEN (in het vet) EN WERELDWIJDE AANDELENBEURS SINDS 2002 (basis 100)

De laatste jaren mag de prestatie van de index die alle Chinese beurzen volgt (vette lijn) er wezen. Wij verwachten zelfs nog heel wat vuurwerk van de Chinese beurzen. Vergeet echter nooit dat beleggen in China de nodige risico’s met zich meebrengt. Een langetermijnperspectief is noodzakelijk.

Diverse munten, diverse resultaten?

Chinese aandelenfondsen worden zowel in euro als in Amerikaanse dollar uitgedrukt. Er bestaan er zelfs in Hongkongse dollar. Heeft dat een impact op uw resultaten? Neen. Belangrijk om te weten, is dat de munt van uitgifte van een fonds van geen enkel belang is voor uw uiteindelijke rendement, in euro. Wat telt, zijn immers de munten waarin het fonds zelf belegt.

Deel dit artikel