Analyse
De kroon op het werk 10 jaar geleden - donderdag 11 januari 2007
De aantrekkingskracht van Zweedse beleggingen schuilt vooral in het opwaartse potentieel van de munt tegenover de euro.

De aantrekkingskracht van Zweedse beleggingen schuilt vooral in het opwaartse potentieel van de lokale munt tegenover de euro. Terwijl we de beurs van Stockholm vooralsnog te duur en te risicovol vinden, mikken we wel op Zweedse obligaties via een gespecialiseerd beleggingsfonds.

BERESTERKE ECONOMIE
Wie had dat gedacht? Midden september werden de sociaal-democraten onder leiding van premier Göran Persson door de kiezers bedankt voor bewezen diensten. En dat terwijl de grootste economie van Scandinavië een uitstekend economisch rapport kon voorleggen. De economie groeide met 4,4 % in het derde kwartaal, de inflatie is met een cijfer rond de 1,7 % onder controle en de werkloosheidsgraad (3,7 %), sinds jaar en dag de achilleshiel van het Zweedse model, werd aan banden gelegd. Ter vergelijking: voor de eurozone bedragen die cijfers respectievelijk 2,7 %, 1,9 % en 7,6 %.
De nieuwe centrumrechtse regering van premier Fredrik Reinfeldt rust echter niet op de lauweren van de voorhangers en gooit zelfs de beuk erin. Bedrijven worden fiscaal aangespoord om jongeren in dienst te nemen, de werkloosheidsuitkeringen evenals de belastingen op de laagste loonschijf worden verlaagd en Zweedse kroonjuwelen zoals de financiële instelling Nordea, de luchtvaartmaatschappij SAS en de telefoonmaatschappij TeliaSonera worden verder geprivatiseerd om de staatsschuld te verlichten. Ook heeft de premier al verkondigd open te staan voor buitenlandse investeerders en staat hij niet weigerachtig tegenover grensoverschrijdende overnames en fusies.

ING (L) RENTA FUND II SEK (vet) EN KBC RENTA SEKARENTA (basis 100)

Het fonds van KBC presteert de laatste jaren ietwat beter dan het ING-broertje maar schommelt ook iets meer. De verschillen zijn echter klein en beide fondsen zijn elkaar waard. U mag een van beide ***-fondsen kopen.

KROON IS TROEF
Dat alles zou wel eens positief kunnen zijn voor de Zweedse kroon. De belastingverlagingen zullen de economie een extra duwtje in de rug geven en de verwachte toename van de consumptie zou kunnen leiden tot een verdere rentestijging door de Riksbank, de Zweedse centrale Bank. Die trok in december al de leidinggevende rentevoeten op met 0,25 % tot 3 % en liet uitschijnen dat een verdere stijging zeer waarschijnlijk is. Het is niet ondenkbaar dat er een hoger niveau dan in de eurozone (3,5 % momenteel) behaald wordt. Dat moet de koers van de ondergewaardeerde kroonmunt ondersteunen (zie grafiek). Ook de verwachte terugstroom van Zweeds geld uit het buitenland en de toevloed van buitenlands geld onder impuls van de privatiseringen zullen de munt hoogstwaarschijnlijk stutten.

ZWEEDSE KROON IN EURO

Het opwaartse potentieel van de Zweedse kroon schatten wij hoog in. Op dit moment vinden we de kroon zowat 15 % ondergewaardeerd tegenover de euro.

PORTEFEUILLE OP MAAT
Lezers die regelmatig een blik werpen op onze strategie op p. 20 weten ondertussen dat we al lang een boontje hebben voor Zweedse-kroonobligaties (‘SEK’ in de portefeuilles). Dat is vooral te danken aan het bovenvermelde muntpotentieel. Concreet mogen beleggers zowat 15 % tot 20 % van hun portefeuille steken in Zweedse obligatiefondsen. Een bijkomend pluspunt is dat die post zorgt voor een betere risicospreiding van uw portefeuille.

TWEELINGINGEN
Wat het fondsenaanbod betreft, hebt u niet veel keuze. Enkel ING en KBC bieden een Zweeds obligatiefonds aan. Gelukkig voldoet het beperkte aanbod aan onze eisen. De verschillen tussen ING (L) Renta Fund II SEK (***) en KBC Renta Sekarenta (***) zijn niet groot. De beheerders zwemmen immers in dezelfde kleine vijver. Kijken we naar de portefeuilles, dan valt wel op hoe weinig obligaties erin zitten; een dik tiental. De krimpende Zweedse staatsschuld zal zelfs resulteren in nog minder aanbod, wat de obligatieprijzen de hoogte zal injagen. Dat is goed nieuws voor de fondsen.
Beide fondsen nemen vooral staatsemissies op (vier vijfde van de portefeuille) en beleggen de rest in obligaties van kwalitatieve bedrijven zoals de spaarbanken Ab Spintab en Stadshypotek Ab. Zelfs op debiteurenvlak wordt daarbij dus geen enkel risico genomen.
Het fonds van KBC doet het de laatste tijd beter dan dat van ING. Dat komt omdat er gekozen werd voor obligaties met langere looptijden. En die hebben het iets beter gedaan. Het KBC-fonds (risicoklasse twee) is dan weer iets risicovoller dan dat van ING (risicoklasse een).
Ga voor het fonds dat het gemakkelijkst voor u te kopen is. Eind december kostte een deelbewijs van KBC 4499,09 SEK en van ING 3511,5 SEK. Dat komt overeen met respectievelijk 498,6 euro en 389,15 euro.

Dure Zweedse aandelen

Kijken we naar de verwachte koerswinst en het dividendrendement, dan vinden we de beurs van Stockholm duur. Daarbovenop schommelen de waarden op de grootste Scandinavische beurs vrij hevig waardoor we onze pollen afhouden van Zweedse aandelen.

Deel dit artikel