Analyse
Voor wie zijn schaapjes op het droge heeft 11 jaar geleden - donderdag 14 december 2006

Maandelijks rente binnenrijven via fondsen? Het kan via een fondsenrenteplan.

Maandelijks rente binnenrijven via fondsen? Het kan via een fondsenrenteplan. Voorwaarde is wel dat u bereid bent om enig risico te aanvaarden. Enkel de bancaire plannen vinden we op dit moment de moeite waard.

Vorige maand hebben we gezien hoe u een kapitaal kunt opbouwen door bijvoorbeeld maandelijks een bedrag te storten in een fondsenspaarplan. Deze maand kijken we hoe u op het einde van die rit uw kapitaal kunt omdopen tot een bron van inkomsten.

NIET VOOR IEDEREEN
Uw opgespaarde kapitaal omzetten in een periodieke rente is verleidelijk, zeker op het moment van uw pensioen, wanneer er minder geld in het laatje komt. De beste formule is in dat geval een rentebelegging. Tal van banken en verzekeraars bieden formules aan zonder risico, maar er zijn ook renteplannen mét risico die een potentieel hoger rendement bieden. Stel u daarom bij uw keuze twee vragen:
– wenst u uw kapitaal te allen tijde veilig te stellen?
– hebt u de uitgekeerde rente nodig om van te leven?
Is uw antwoord ‘ja’ op een van beide, dan kiest u beter voor een risicoloze belegging zoals een renteniersrekening of een renteniersverzekering met een gegarandeerd rendement (tak 21-formule). In dat geval vertrouwt u uw financiële tussenpersoon uw kapitaal toe en krijgt u periodiek een rente, die vooraf vastgelegd werd. Ook de som die u op de einddatum zult terugkrijgen, ligt vast. De meeste instellingen bieden u soortgelijke formules aan.

FONDSENRENTEPLAN
Antwoordde u op beide vragen negatief, dan kunt u opteren voor een fondsenrenteplan waarvan zowel de uitgekeerde rente als het kapitaal op de einddatum afhangen van de financiële markten. Bij dat plan krijgt u periodiek, bijvoorbeeld elke maand, de vooraf afgesproken rente uitbetaald.
Vergis u niet, uw bankier betaalt die rente niet zelf, hij verkoopt gewoon een aantal fracties van deelbewijzen van uw fondsen. Op termijn hebt u dus in aantal minder fondsen, maar dat wordt in principe goedgemaakt door de hogere waarde van uw fondsen. In principe. Alles zal afhangen van de evolutie van de fondsen waarin u belegt en van … uw gulzigheid. Doen de beurzen of obligatiemarkten het slecht of wilt u een veel geld ontvangen op periodieke basis, dan zullen uw fondsen ook veel moeten opbrengen. Anders wordt wat van het kapitaal afgenomen om de rente uit te betalen. U riskeert dus uw eigen kapitaal op te eten indien u op te grote voet wilt leven. Maar laten we eerlijk zijn. Om een zeer hoge rente te halen moet men over een groot kapitaal beschikken of bereid zijn een stuk(je) kapitaal op te offeren. Zelf gaan we ervan uit dat u op de vervaldatum uw (geïndexeerd) kapitaal zo goed als intact terug wilt hebben.

ONZE KEUZE
Zowel banken als verzekeraars bieden renteplannen in fondsen aan. Wij baseren onze keuze op de flexibiliteit van het plan en de kosten. Zo is het belangrijk dat u onmiddellijk de uitkering kunt stopzetten. Volgens ons opteert u daarbij het beste voor een gemengd fonds, aangepast aan uw risicoprofiel. Gelet op de kosten, de onderliggende kwaliteit van de fondsen en de vaak verplichte aanvullende waarborgen (zoals een overlijdensdekking) vermijden we verzekeringsplannen. De plannen van ING en Deutsche Bank kosten niets extra’s en laten een ruime keuze toe. De KBC-plannen nemen enkel zeer defensieve fondsen op. Dat beperkt het risico maar ook het potentiële rendement.

Renteplannen in fondsen

Naam renteplan

Instelling

Minimale
begin-
inleg (€)

Max. fonds /
Keuze-
aanbod (1)

Wanneer
opvragen?
(maand)

Min.
looptijd (jaar)

Min. uitkering (€)

Kosten uitkering

… in fondsen (zonder vervaldag)

KBC Uitkeringsplan/
Afbouwplan

KBC

vrij

1/31

1,2,3,4,6,12

vrij

125

(2)

Senior Invest High Yield

ING

10.000

1/alle

1,3,6,12

5

vrij

(2)

Verkoopsmandaat

Deutsche Bank

vrij

1/alle (3)

1,3,6,12

vrij

100

(2)

… in levensverzekeringen van het type tak 23

AXA Life Invest

AXA Belgium

12.500

5/17

vrij

5

125

2,48 (4)

Fortuna di Generali

Generali

2.000

5/11

1,3,6,12

5

625

2,5 (5)

KBC-Life Invest
Plan Capital

KBC

2.500

5/11

1,3,6,12

vrij

100

(6)

(1) Voorbeeld: bij KBC kunt u maximaal 1 beleggingsfonds steken in het renteplan. Daarbij hebt u de keuze uit 31 fondsen. U kunt de rente opvragen per 1, 2, 3, 4, 6 en 12 maanden; (2) afhankelijk van type fonds: eventuele roerende voorheffing en/of beurstaks van 1,1 %; (3) bij Deutsche Bank kunt u beleggen in fondsen van Deutsche Bank en dat van zijn 24 partners; (4) 2,48 euro per opname plus degressieve uitstapkost gedurende de eerste vier jaar (max. 2%); (5) 2,5 euro per opname plus degressieve uitstapkost gedurende de eerste vier jaar (max. 3 %); (6) uitstapkost van 1 % gedurende de eerste zes jaar.

Pas de rente aan

Bij een fondsenrenteplan is een lange beleggingshorizon essentieel (> 10 jaar). Hoe langer u uw geld kunt missen, hoe meer de beurs de moeite kan lonen. Toch raden we u aan om minstens een keer per jaar uw renteplan te bekijken en eventueel aan te passen. Hou daarbij rekening met het overgebleven kapitaal, het kapitaal dat u op vervaldatum terug wilt, de rendementsvooruitzichten en uw beleggingshorizon.

Deel dit artikel