Analyse
De terugkeer van de kangoeroe 11 jaar geleden - woensdag 15 november 2006
Iets minder dan een jaar nadat we de obligatiefondsen in Australische dollar met winst op zak verkocht hebben, verschijnen ze opnieuw in onze aanbevolen portefeuilles.

Iets minder dan een jaar nadat we de obligatiefondsen in Australische dollar met winst op zak verkocht hebben, verschijnen ze opnieuw in tal van onze aanbevolen portefeuilles. Een comeback die volop gerechtvaardigd is gelet op de herwonnen kracht van de munt en de opnieuw aantrekkelijke vooruitzichten op het vlak van de rentetarieven.

LEVENDIGE MUNT
Eind januari stelden we dat de kangoeroe-obligaties niet meer zo hoog zouden springen als voorheen. De Australische munt had toen immers het grootste deel van haar potentieel prijsgegeven. Eind 2005 werd overigens een piek bereikt zoals blijkt uit onze eerste grafiek. Iets minder dan een jaar later ziet de situatie er helemaal anders uit. De Australische dollar is intussen wat gezakt en evolueert nu op een opnieuw veelbelovend niveau. We ramen het haussepotentieel van de munt op een goede 7 %. Hoewel de stuiptrekkingen van de kangoeroemunt een risicofactor blijven, dragen ze voor een ervaren belegger ook bij tot de charme.

AUSTRALISCHE DOLLAR IN EURO

Na het hoogtepunt dat eind 2005 bereikt werd, is de Australische dollar opnieuw gedaald tot een aantrekkelijk niveau voor de Europese belegger.

DUBBEL VOORDEEL OP RENTEVLAK
Behalve het hernieuwde potentieel van de munt is een belegging in Australische obligaties ook interessant omwille van de obligatierentes.
Eerst en vooral zijn de Australische rentetarieven sinds het begin van het jaar aanzienlijk gestegen. In het kielzog van de verhogingen verricht door de Reserve Bank of Australia – de Australische centrale bank – die haar leidende rentevoet optrok van 5,50 % tot 6,25 %, wisten ook de obligatierentes zich te herstellen. Nemen we het voorbeeld van obligaties op vijf jaar, de zowat gemiddelde looptijd van obligaties die terug te vinden zijn in de fondsenportefeuilles. De rentetarieven voor die obligaties flirten met de drempel van 6,50 % tegenover ongeveer 5,60 % begin januari.
En dat is nog niet alles. De stijging die aan het andere uiteinde van de wereld opgetekend werd, was ook hoger dan die in Europa. Resultaat: vergeleken met het begin van het jaar neigt de balans nu eerder in het voordeel van Australische obligaties. Het extra rendement dat verkregen wordt op een obligatie op vijf jaar is bijvoorbeeld gestegen van 2 % begin dit jaar tot 2,5 % op dit moment.

EVOLUTIE OBLIGATIERENTES OP VIJF JAAR IN AUD

Sinds het begin van het jaar zijn de Australische rentetarieven opmerkelijk gestegen. Terzelfder tijd zijn ook de Europese rentetarieven gestegen, maar in mindere mate, wat de situatie aan het andere uiteinde van de wereld nog gunstiger maakt.

BEPERKT FONDSENAANBOD
Beleggers hebben slechts de keuze uit twee gespecialiseerde obligatiefondsen. ING (L) Renta Fund II Australian Dollar (ISIN: LU0057641069) en KBC Renta AUD-Renta (LU0099232505). Beide worden goed beheerd (***) en verschillen weinig van elkaar. Ze beleggen slechts een vijfde van de portefeuille in obligaties van een Australische uitgever. Opvallend is de aanwezigheid van de obligaties in AUD van het Zwitserse Eurofima, een supranationale financieringsinstelling voor rijdend spoorwegmaterieel met een uitstekende kredietwaardigheid.
De fondsen verdienen een plaats in een correct gespreide portefeuille. Hoeveel plaats hangt af van uw risicoprofiel en beleggingshorizon.
Mik op het fonds dat voor u het gemakkelijkst en het goedkoopst te kopen is (zie hieronder).

Wees kostenbewust!

Indien we u iets aanraden in portefeuilleverband, dan is dat omdat we het potentieel van de nieuwe belegging hoger inschatten dan dat van de oude, ná aftrek van alle kosten. In dit geval is dat eventueel na aftrek van de beurstaks en de roerende voorheffing. U kunt nieuwe instapkosten vermijden door een ander compartiment van hetzelfde beleggingsfonds van de hand te doen. Bij ING is dat een compartiment van ING (L) Renta Fund II Fund (bij voorkeur Belgian Government Euro, CAD, Danske Krone of NOK). Bij KBC is dat een compartiment van KBC Renta Fund (bij voorkeur Canarenta, Decarenta, EMUrenta. Eurorenta, Short/Medium/Long EUR, Nokrenta of NZD-Renta). Aarzel niet om met uw bank te onderhandelen over de instapkosten.

ING (L) RENTA FUND II AUD (vet) EN KBC RENTA AUD-RENTA (basis 100)

We merken weinig verschillen tussen het fonds van ING en dat van KBC. KBC rekent wel 2,5 % instapkosten aan, ING 3 %. Kies de voor u gemakkelijkste en goedkoopste oplossing om uw portefeuille te spreiden.

Deel dit artikel