Analyse
Uw geld of uw leven? 11 jaar geleden - donderdag 12 oktober 2006
De levensverzekeringen gekoppeld aan een beleggingsfonds, de zogenaamde tak 23-fondsen, zijn terug van weggeweest.

De levensverzekeringen gekoppeld aan een beleggingsfonds, de zogenaamde tak 23-fondsen, zijn terug van weggeweest. De premie-inkomsten uit dat product verdubbelden ruimschoots vorig jaar, het productaanbod groeit gestaag en voor het eerst sinds lang vinden we ook enkele verzekeringsproducten ronduit interessant.

GEEN BELEGGINGSFONDSEN
Tak 23-fondsen werden gekozen op grond van hun transparantie, potentieel, kosten en risicogewogen prestaties. De koersevolutie van die levensverzekeringen hangt daarbij af van een of meer (interne) beleggingsfondsen. De producten zijn dan ook even risicovol als beleggingsfondsen.
De regelgeving voor een tak 23 is soepeler. Zo moeten beleggingsfondsen aan risicospreiding doen. Een tak 23 is daartoe niet verplicht. Gelukkig wijst de praktijk uit dat de meeste verzekeringsproducten wel degelijk aan spreiding doen. De beheerder van een tak 23 heeft zelfs meer beleggingsvrijheid. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de enige Belgische hedgefondsen verzekeringsproducten zijn.
De informatieverstrekking van een tak 23 is soepeler en minder veeleisend.
De controle door de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen (CBFA) is minder streng voor een tak 23 dan voor een beleggingsfonds.
Tak 23 is steeds op naam en bestaat meestal uitsluitend uit kapitalisatiedeelbewijzen. Een beleggingsfonds kan zowel aan toonder als op naam zijn en kan ook uitkeringsdeelbewijzen verdelen.
Een tak 23-contract wordt beëindigd wanneer de verzekerde overlijdt. Een beleggingsfonds blijft doorlopen.

EVOLUTIE INCASSO TAK23 SINDS 1993 (miljoen EUR)

Het spectaculaire succes van tak 23 in 2005 is ook van fiscale aard: de invoer begin dit jaar van de nieuwe taks op levensverzekeringen van 1,1 % zette heel wat beleggers aan om eind 2005 al hun boodschappen te doen. Dit jaar wordt dan ook een terugval verwacht.

Tak 23-fondsen verdeeld door Defa

Naam tak23

Beheerder

Aantal

fondsen

Instapkost (in %) (1)

Uitstapkost in jaar (in %)

normaal

Defa

1

2

3

4

5

6

ALI

AXA Belgium

17

6

1

2

1,5

1

0

0

0

Belstar

Belstar

37

3

1

2

1,5

1

0,5

0

0

OHRA

Delta Lloyd Life

12

5

1

5

4

3

2

1

0

Top Profit

Fortis AG

21

3,5

0,5

2

1,5

1

0,5

0

0

Generali

Generale

11

1

0,5

3

2

1

0

0

0

WFS

Winterthur

25

4

0,75

2

1,5

1

0,5

0

0

(1) Daarbovenop komt nog de premietaks van 1,1 %.

KOSTEN BELANGRIJK
Wij analyseren tak 23-producten op dezelfde manier als klassieke beleggingsfondsen. Een belangrijk aspect daarbij is het kostenplaatje. De kostenstructuur van tak 23-producten is enigszins verschillend van die van de beleggingsfondsen, ook al betaalt u hier ook instap- en beheerskosten.
– Bij elke storting dokt u de 1,1 % taks op levensverzekeringen af. Bij verkoop is er nooit beurstaks. U bent meestal vrijgesteld van roerende voorheffing.
– U betaalt veelal degressieve uitstapkosten. Die zijn des te hoger naarmate u nog niet lang in het product zit. Die kost is niet te onderschatten en verplicht een langetermijnvisie. In de tabel ziet u dat u 5 % uitstapkosten betaalt als u binnen het jaar na aankoop uw OHRA-fondsen verkoopt. Pas vanaf jaar zes is de uitstap gratis.
– Bij tak 23 betaalt u steeds een minimuminstapbedrag, vaak 2.500 euro en zijn de minimale bijkomende stortingen ook bepaald. Daarnaast kan uw makelaar vrij hoge instapkosten aanrekenen, tot 6 %. Uiteraard is dat veel te veel. In het akkoord dat Test-Aankoop gesloten heeft met makelaar Defa (zie kader) beperkt u die kost. Zo bedragen de instapkosten voor de Top Profit-producten van Fortis AG 0,5 % in plaats van 3,5 %.
– Wij hechten ook belang aan de kosten gelinkt aan de verzekering zelf. De meeste verzekeraars rekenen die extra ballast aan. Die kosten komen bovenop de kosten eigen aan het onderliggende fonds en hebben niets te maken met de kwaliteiten van uw product. Zo rekent Generali bijvoorbeeld jaarlijks 1,2 % aan. Winterthur rekent dan weer geen bijkomende kost aan.
Belangrijk om te weten is dat meestal enkel de kosten eigen aan het onderliggende fonds in de inventariswaarde en dus in de geafficheerde rendementen worden weerspiegeld. De kosten eigen aan de verzekering worden afgetrokken van uw aantal deelbewijzen (units). Veel beleggers verliezen ze daarom uit het oog.

Voordeel bij Defa

De onafhankelijke Gentse verzekeringsmakelaar Defa is de eerste makelaar waarmee Test-Aankoop een akkoord sluit op het vlak van tak 23. Concreet krijgen de abonnees van Budget Week en Fondsen & Sicavs een extra 0,5 % korting op de al verlaagde instapkosten van een selectie tak23-fondsen van de verzekeraars uit de tabel hierboven. Die korting betekent echter niet dat die producten daarom automatisch interessant zijn geworden. U vindt de makelaar terug op www.defa.be of op het nummer 09/346 86 26.

Deel dit artikel