Analyse
Welkom op onze website 11 jaar geleden - vrijdag 15 september 2006
De laatste aanwinst op onze website is een rubriek die als leidraad kan dienen in de wereld van de gestructureerde producten.

Op de startpagina vindt u aan de linkerkant alle hoofdrubrieken terug: aandelen, fondsen, obligaties, kasbons, spaarrekeningen, enzovoort. Sinds kort kwam er een nieuwe telg bij: ‘gestructureerde beleggingen’.

GESTRUCTUREERDE BELEGGINGEN
· Volgens cijfers van BEAMA, de beroepsvereniging van de fondsenindustrie in ons land, palmen de zogenaamde ‘beleggingsfondsen met kapitaalbescherming’ een kwart van onze fondsenindustrie in. Dergelijke producten vinden we met andere woorden in vele portefeuilles terug. De grootste verschillen met de klassieke beleggingsfondsen is dat die fondsen een eindvervaldag hebben en dat ze het beginkapitaal al dan niet gedeeltelijk beschermen. Op onze website spreken we van ‘gestructureerde beleggingen’. Zij omvatten naast de populaire beleggingsproducten ook ‘notes’ en bepaalde verzekeringsproducten (tak 23) waarvan het rendement op de vervaldag gelinkt is aan een al dan niet complexe formule.
· Wij delen die categorie producten op naargelang de mate van kapitaalbescherming die ze bieden: totale, partiële of geen. Laat hierover geen twijfel bestaan: het gaat steevast om de al dan niet gedeeltelijke bescherming van het beginkapitaal, in uitgiftemunt, op de eindvervaldag én vóór kosten. Oef!

RUBRIEK SPECIAAL VOOR U
· Klikt u op de rubriek ‘Gestructureerde beleggingen’ aan de linkerkant van onze startpagina, dan verschijnen automatisch de namen van de beleggingen met ‘totale bescherming’ die nog lopende zijn. Inderdaad, die producten hebben een ‘intekenperiode’ waarin de aankoopprijs vastgelegd is en waarin de instapkosten meestal minder hoog liggen. Ook is het die aankoopprijs die gelinkt is aan de minimale prijs die u ontvangt op de eindvervaldag. Bij groot succes kan die periode vervroegd worden afgesloten.
· Wilt u de nog lopende producten zien die van een ‘partiële bescherming’ genieten of met ‘geen bescherming’, dan klikt u op die respectieve termen bovenaan de tekst op uw scherm.
· Voor elke categorie kunt u ook de ‘archieven’ raadplegen. De knop hiervoor bevindt zich onderaan de tekst op uw scherm. U vindt er de analyses van alle producten sinds januari.
· Wilt u weten wat we denken van een bepaald product en kent u niet de volledige naam, dan gebruikt u beter de zoekfunctie bovenaan de site. Daarbij volstaat het om een deel van de productnaam in te vullen. Stel dat u een product van ING zoekt. Een zoektocht op de term ‘ING’ levert u het maximum van 100 resultaten op. Dat is te veel. U kunt nu uw zoekopdracht verfijnen via de functie ‘Verfijnd zoeken’ onderaan uw scherm. Vervolgens typt u opnieuw de term ‘ING’ in en beperkt u uw zoektocht tot de rubriek ‘Gestructureerde beleggingen’.

TOEGEVOEGDE WAARDE
· Wij bieden u voor elk gestructureerd product een schat van informatie aan. Stel dat u geïnteresseerd bent in een van de laatste telgen van KBC, KBC Equisafe World Sustainables 2. Dat product laat u toe om te beleggen in een korf van aandelen die door KBC geselecteerd werden op grond van hun duurzame en maatschappelijk verantwoorde beleid. Daarbovenop geniet u van volledige kapitaalbescherming op de eindvervaldag. Klinkt interessant, niet? U kunt nu de zoekfunctie gebruiken of rechtstreeks naar het veld ‘Totale bescherming’ in de rubriek ‘Gestructureerde beleggingen’ gaan. Selecteer de productnaam.
· In het nieuw geopende venster krijgt u alle kerninformatie over het product: uiterste intekenperiode (29/09), vervaldag (31/10/2011), mate van kapitaalbescherming (100 %), initiële inventariswaarde (1.000 euro), instapkosten (2,5 %), fiscaliteit (geen roerende voorheffing, wel een beurstaks van 1,1 % bij een vervroegde uitstap) en rendement (= het gehanteerde mechanisme voor de berekening van de opbrengst, in dit geval 100 % van de evolutie van de korf met 30 internationale aandelen waarbij enkel gekeken wordt naar de laatste twaalf maanden).
· De bovenstaande gegevens zijn allemaal data die u ook in uw agentschap terugvindt. Onze toegevoegde waarde ligt in de analyse ervan. Zo berekenden we dat u vier kansen op tien hebt om enkel uw begininleg terug te krijgen (vóór kosten), één kans op tien om een nettorendement te behalen van minder dan 2 %, één kans op tien om tussen 2 % en 5 % te scoren, twee kansen op tien om een winst tussen 5 % en 10 % te boeken, evenveel kansen op een winst tussen 5 % en 10 % en ten slotte twee kansen op tien om iets hoger dan 10 % te rapen.
· Ons verdict: hebt u geen problemen met de niet geringe kans van enkel uw begininleg terug te zien op de eindvervaldag, dan raden wij dat product aan als alternatief voor een vastrentende belegging in euro voor diegenen die een potentieel hoog, maar onzeker eindrendement niet schuwen.

Deel dit artikel