Analyse
Nieuws bij Osiris 11 jaar geleden - maandag 4 september 2006

Bij het fonds Osiris Equities Belgian High Yield treden enkele veranderingen op.

Bij het fonds Osiris Equities Belgian High Yield treden enkele veranderingen op.

Opslorping…
· Op 23 augustus vond een buitengewone algemene vergadering plaats, waarop werd beslist om het compartiment « Strategic Belgian Stocks » van het fonds Osiris te fuseren met het compartiment « Equities Belgian High Yield » van hetzelfde fonds. Beide compartimenten beleggen in Belgische aandelen en volgen ongeveer hetzelfde beleggingbeleid. Maar het eerste fonds was veel te klein geworden om nog een correct beheer te kunnen verzekeren. Door de fusie wordt het fondsenaanbod van Bank Degroof trouwens wat meer gestroomlijnd. Als u deelbewijzen van één van beide fondsen had, verandert de fusie voor u niets, omdat ze allebei erg dicht bij elkaar stonden.
· De gehanteerde ruilverhouding is de volgende : één deelbewijs van het compartiment « Strategic Belgian Stocks » geeft recht op 11,954 deelbewijzen van « Equities Belgian High Yield ». Indien u deelbewijzen van het opgeslorpte fonds materieel in bezit hebt, mag u niet vergeten ze voor de omruiling bij uw bank binnen te brengen.

… en naamverandering
Parallel met de fusie krijgt Osiris Equities Belgian High Yield, dat in 1991 op de markt kwam als Osiris High Yield Belgian Shares opnieuw een andere naam. Sinds 23 augustus gaat het fonds nu door het leven als Osiris Equities Belgium Active. Maar voor u heeft die naamverandering geen enkele implicatie.

Uitstekende prestaties
· Zoals u kunt zien op de grafiek slagen de beheerders van dit fonds er al verschillende jaren in om regelmatig beter te presteren dan de Belgische beurs in haar geheel. Het fonds voert in zijn categorie bovendien vaak het rendementsklassement aan. Het recept dat de beheerders daarvoor gebruiken, is het dynamische of actieve beheer van de portefeuille. Ze volgen dus niet klakkeloos een referentie-index zoals de Bel 20, maar ze kopen aandelen die ze volgens hun eigen methodologie ondergewaardeerd vinden. Terwijl veel beheerders met actief beheer op hun bek gaan, is deze strategie voor Bank Degroof de jongste jaren erg lonend gebleken.
· We raden nog steeds aan om in uw fondsenportefeuille een gewicht van 15 à 20 % toe te kennen aan Belgische aandelenfondsen. Osiris Equities Belgium Active is in dit verband een uitstekende keuze. Dit fonds is beschikbaar bij Bank Degroof, maar deze bank, die gespecialiseerd is in vermogensbeheer, zal u wellicht doorverwijzen naar uw gebruikelijke bank. Verifieer echter goed of die niet te veel kosten aanreken. De in het prospectus voorziene instapkosten bedragen maximaal 3 %, maar Bank Degroof rekent slechts 1,5 % aan. Dat is volgens ons de grens van de aanvaardbare kosten.

Osiris Equities Belgium Active (Bank Degroof)
(vroeger Osiris Equities Belgian High Yield)

Voornaamste posities

Sectorspreiding

Waarde, kosten en taksen

Fortis

10,0 %

Financiële sector

36 %

Inventariswaarde

229,61 EUR

Suez

10,0 %

Consumptie

20 %

Instapkosten

1,50 %

Almancora

7,3 %

Utilities

11 %

Beheerskosten

0,20 %

Interbrew

6,5 %

Technologie

9 %

TER

1 %

Dexia

6,2 %

Telecom

7 %

TOB (uitstap)

1,1 % (750 EUR)

KBC

4,8 %

Rendement

 

Solvay

4,3 %

1 maand

3,0 %

Mobistar

3,5 %

12 maanden

23,3 %

Delhaize

3,1 %

3 jaar

28,8 %

Belgacom

3,0 %

5 jaar

17,7 %

De samenstelling van de portefeuille dateert van eind juli 2006. De inventariswaarde en de rendementen worden uitgedrukt op 31/08/2006. De rendementen op 3 jaar en op 5 jaar zijn uitgedrukt op jaarbasis.                      

Deel dit artikel