Analyse
Zoek rendement waar het te vinden is 11 jaar geleden - donderdag 11 mei 2006

Hoewel de obligatiefondsen in euro te lijden hebben van de stijging van de obligatierentes zijn ze interessant om het obligatiegedeelte van uw portefeuille te diversifiëren.

Hoewel de obligatiefondsen in euro op dit moment te lijden hebben van de stijging van de obligatierentes blijven ze een interessant middel om het obligatiegedeelte van uw portefeuille te diversifiëren. We tippen vooral op bedrijfsobligatiefondsen, waarvan het potentieel ons iets hoger lijkt op lange termijn.

Bij de obligatiefondsen in euro maken we een onderscheid tussen de fondsen die hoofdzakelijk beleggen in staatsobligaties en de fondsen die de nadruk leggen op obligaties uitgegeven door privéondernemingen (in onze tabellen vermeld onder de benaming ‘corporate’). De voorbije jaren verwezenlijkten de bedrijfsobligatiefondsen regelmatig een hoger rendement dan de fondsen die beleggen in staatsobligaties. En volgens ons zal dat zo blijven.

Een pluspuntje
· Dat resultaatverschil kan worden verklaard door het feit dat bedrijfsobligaties een hogere coupon uitbetalen dan staatsobligaties. Waarom? Omdat het risico (iets) hoger ligt.
Een bedrijf kan het financieel immers moeilijk krijgen als gevolg van bijvoorbeeld een te hoge schuldenlast en zelfs failliet gaan, wat kan leiden tot het niet betalen van een of meerdere coupons en in het slechtste geval tot de niet terugbetaling van de obligatielening. Dat risico is daarentegen quasi onbestaand voor een overheid, althans toch in onze contreien.
· Momenteel is het extra rendement dat door een bedrijfsobligatie aangeboden wordt nogal aan de lage kant (zie grafiek), maar nog altijd goed in de huidige context van lage rentevoeten. Sinds 2002 is de financiële situatie van de ondernemingen immers aanzienlijk verbeterd. Ze hebben hun kosten verlaagd, hun balans gezond gemaakt en hun winst verhoogd. Aangezien het risico kleiner is geworden, stellen de beleggers zich tevreden met een iets minder hoog extra rendement. Het lage rendement van staatsobligaties heeft overigens tal van beleggers doen opteren voor risicovollere beleggingen die meer rendement beloven zoals onder meer de bedrijfsobligaties. Die sterke vraag heeft geleid tot een stijging van de koers van de bestaande bedrijfsobligaties en tot een daling van het rendement.

Wat brengt morgen?
· Vandaag de dag kunnen we ons de vraag stellen of de ‘corporates’ het beter zullen blijven doen dan de staatsobligaties. En dat omwille van twee redenen:
– Risicoloze staatsobligaties zouden in de ogen van de beleggers opnieuw aantrekkelijk kunnen worden naarmate de obligatierentes stijgen. Dat ten koste van de bedrijfsobligaties, waarvan de koers zal dalen als gevolg van een zwakkere vraag. Op dit ogenblijk blijft de vraag naar bedrijfsobligaties echter nog hoog. Staatsobligaties bieden immers nog altijd niet een voldoende hoog rendement om ervoor te zorgen dat beleggers opnieuw massaal erin zouden gaan beleggen. Alleen als de obligatierentes nog zouden stijgen, zou dat kunnen veranderen. Toch zal volgens ons de impact op de koersen van de bedrijfsobligatiefondsen beperkt zijn omdat we ons niet verwachten aan een sterke rentestijging.
– De tweede risicofactor komt van de bedrijven zelf. Zij verwezenlijken op dit moment mooie winstcijfers en verwennen hun aandeelhouders door superdividenden toe te kennen, eigen aandelen in te kopen (om de winst per aandeel te verhogen) of over te gaan tot fusies of acquisities om hun groei veilig te stellen. Nu ze zich minder zorgen maken om hun schulden, bestaat het risico dat hun financiële situatie zal verslechteren. Dit zou een hoger risico betekenen voor de beleggers, die dus een hoger extra rendement zullen eisen. Daardoor zullen de koersen van de bestaande bedrijfsobligaties dalen. Zolang de economische context gunstig blijft en de ondernemingen stevige winsten boeken, blijven zij beschut. Maar we verwachten een lichte vertraging van de economische groei vanaf eind 2006. En op dat moment kan het risico toenemen, zij het in een gematigd tempo.
· Ondanks het feit dat het risico voor bedrijfsobligatiefondsen op dit moment lichtjes groter is geworden, zullen de negatieve gevolgen die eruit voort kunnen vloeien beperkt blijven. Wij verwachten zelfs dat de negatieve gevolgen gecompenseerd zullen worden door het extra rendement dat bedrijfsobligaties bieden.

Nog interessant?
Momenteel pleit niets voor een brutaal herstel van de rentevoeten. Een herstel dat nefast zou zijn voor de obligatiekoersen in het algemeen. Ook al staan de rendementen van obligatiebeleggingen op dit moment onder druk, toch blijven bedrijfsobligatiefondsen in euro interessant in het kader van een gediversifieerde portefeuille (zie onze ‘ Strategie ').

UITSPLITSING VAN DE UITGEVERS VOLGENS HUN KWALITEIT IN DE FONDSENPORTEFEUILLE

Rating Moody's

Aaa

Aa

A

Baa

Overige (1)

Rating Standard & Poor's

AAA

AA

A

BBB

Dexia Sust. Euro Corporate Bonds

8 %

31 %

44 %

14 %

3 %

Fidelity II Euro Corporate Bond A

19 %

11 %

28 %

26 %

16 %

Fortis L Bond Corporate Euro

16%

7 %

50 %

27 %

0 %

ING (L) Renta Fund Eurocredit

1 %

22 %

57 %

12 %

8 %

KBC Bonds Corporates Euro

4 %

16 %

56 %

24 %

0 %

PAM (L) Bonds EUR Quality

10 %

8 %

45 %

33 %

4 %

Parvest Euro Corporate Bond

4 %

13 %

52 %

17 %

14 %

(1) Uitgevers van mindere kwaliteit of die geen rating hebben

En mijn fonds?
· Bedrijfsobligatiefondsen beleggen niet in obligaties van om het even welke onderneming. De beheerders beperken hun beleggingen tot uitgevers van goede faam, d.w.z. die in een gezonde financiële situatie verkeren (zie tabel). De ratings toegekend aan die uitgevers door de ratingbureaus die belast zijn met het controleren van de financiële solvabiliteit van die ondernemingen liggen tussen AAA en BBB bij Standard & Poor's en tussen Aaa en Baa bij Moody's.
U treft dus geen, of zeer weinig, obligaties aan van risicovolle uitgevers (dergelijke obligaties zijn eerder bestemd voor speculanten). De beheerders spreiden het risico overigens over meerdere tientallen uitgevers. Als een van hen in moeilijkheden zou komen, zal dat weinig invloed hebben op het rendement van het fonds.
· Als we rekening houden met het rendement dat de jongste jaren verworven werd, het genomen risico en de bestendigheid van de resultaten, dat alles samengevat door onze * in onze tabellen, dan steken vier fondsen met de kop boven het maaiveld uit. Ze krijgen allemaal ***. U mag ze kopen. Het betreft PAM (L) Bonds EUR Quality (Petercam), Fortis (L) Bond Corporate Euro, Dexia Sustainable Euro Corporate Bonds en KBC Bonds Corporates Euro (KBC).

RENDEMENTSVERSCHIL TUSSEN BEDRIJFSOBLIGATIES EN STAATSOBLIGATIES IN EURO

Na een piek te hebben bereikt in 2002 is het rendementsverschil tussen bedrijfsobligaties en staatsobligaties aanzienlijk verkleind. Maar verwacht wordt dat het opnieuw zal toenemen. Niet zo goed voor de bestaande bedrijfsobligaties en de fondsen die erin beleggen, maar gelukkig voldoende gecompenseerd door het feit dat ze hogere coupons opleveren.

Deel dit artikel