Analyse
België - Luxembourg : 1-0 ? 11 jaar geleden - donderdag 11 mei 2006

Eind april verwierp de Europese Commissie de Luxemburgse klacht tegen de Belgische Staat betreffende de abonnementstaks. Buitenlandse fondsen blijven belast in ons land. Voor beleggers komt het neer op het scoren in eigen doel.

Eind april verwierp de Europese Commissie de Luxemburgse klacht tegen de Belgische Staat betreffende de zogenaamde abonnementstaks. Buitenlandse fondsen blijven daarmee belast in ons land. Alvast goed nieuws voor Vadertje Staat maar voor ons, beleggers, komt het neer op het scoren in eigen doel.

Minister van Financiën Reynders zal in zijn nopjes zijn. Eind april verwierp de Europese Commissie immers de klacht van de Luxemburgse belangenverenigingen ALFI (beleggingsfondsen) en ABBL (financiële sector) betreffende de toepassing van de Belgische jaarlijkse taks op de collectieve beleggingsinstellingen, de zogenaamde abonnementstaks. De klacht dateerde van 2003.
Dat is goed nieuws alvast voor de Belgische begroting. Niet alleen vrijwaart dit besluit de verwachte opbrengsten van zo’n 50 miljoen euro voor dit jaar, ook blijven de sinds 2004 geaccumuleerde opbrengsten behouden én kan de abonnementstaks in de toekomst blijven bestaan en geld in het laatje brengen. Tot zover het goede nieuws. Want het zijn uiteindelijk wij, de beleggers, die voor die taks opdraaien.

Abonnementstaks?
· Een beleggingsfonds zeult tal van kosten met zich mee. De meest bekende zijn de eenmalige instapkosten en de jaarlijkse vergoeding voor het professionele beheer. Beleggers die er af en toe een fondsenprospectus of een (half)jaarverslag op naslaan, weten echter dat er nog andere kosten worden aangerekend: voor de administratie, de revisor, de gedane transacties, de bewaargevende bank, enzovoort. Zo maakt ook de abonnementstaks deel uit van het totale kostenpakket.
· Die belasting is een taks die de Belgische overheid heft op elk fonds dat in ons land wordt verkocht, ongeacht of het hier om een fonds naar Belgisch recht of naar buitenlands recht gaat. Ze bedraagt 0,07 % van het netto-vermogen van elk beleggingsfonds op eind 2005. Volgend jaar wordt dat 0,08 %.
Concreet betekent dit dat het rendement van elk fonds dat in België wordt verkocht op dit moment jaarlijks met 0,07 % afgeroomd wordt door die belasting. Dat lijkt op zich niet zoveel maar weet dat die taks vaak zo’n 5 % van het totale kostenplaatje uitmaakt. En hoe lager de kostenstructuur van het fonds, hoe meer die taks zal doorwegen. Dat merken we vooral bij activaklassen die sowieso goedkoper zijn om te beheren zoals obligatiefondsen en vooral thesauriefondsen of bij beheerders die met een zeer lage kostenstructuur werken, zoals het Amerikaanse Vanguard. De Belgische taks kan dan voor een aanzienlijke kostenverhoging zorgen.

Protectionisme?
· Hoewel de Belgische abonnementstaks al sinds 1993 wordt toegepast, was er tot 2004 geen vuiltje aan de lucht voor Luxemburg. Tot 2004 hief de Belgische overheid immers enkel een belasting op beleggingsfondsen naar Belgisch recht, ongeacht of ze hun deelbewijzen verkochten in ons land of in het buitenland. Buitenlandse fondsen werden daarentegen vrijgesteld van die belasting. Dat speelde uiteraard in het voordeel van die laatste.
· Sinds 2004 veranderde onze overheid echter het geweer van schouder. Niet alleen vallen alle buitenlandse fondsen nu ook onder de Belgische belasting, er geldt sindsdien een vrijstelling voor de fondsen naar Belgisch recht die in het buitenland worden verdeeld. Dat had dus twee gevolgen: Onze fondsen werden aantrekkelijker in het buitenland en buitenlandse fondsen minder aantrekkelijk in België. De omgekeerde wereld dus.
Dat stuitte tegen de Luxemburgse borst, voor wie België een belangrijke afzetmarkt is (zie ' Belgisch of buitenlands ?'). Enkele belangenverenigingen dienden dan ook een klacht in bij de Europese Commissie wegens exportsteun en protectionisme. Die klacht werd nu van tafel geveegd.
De Commissie is van oordeel dat de door België gehanteerde methode om alle fondsen die in België worden aangeboden op dezelfde manier te belasten coherent is met de bedoeling om tot gelijke concurrentievoorwaarden te komen voor alle fondsen die ons land rijk is.

En in Luxemburg?
· Het toppunt is dat ook Luxemburg een eigen abonnementstaks heeft. Maar die wordt enkel betaald door Luxemburgse fondsen. Ze bedraagt 0,05 % van het netto-vermogen voor alle types fondsen, met uitzondering van de thesauriefondsen (0,01 %) en de fondsen bestemd voor de grote professionele beleggers (0 % of 0,01 %). Buitenlandse fondsen worden in Luxemburg dus vrijgesteld.
· Concreet betekent dit dat een Luxemburgs fonds dat wordt verdeeld in België dus twee abonnementstaksen betaalt: de Luxemburgse en de Belgische. Samen 0,12 % kosten waard. U merkt het, dat begint al te tellen als kostenpost waar het fonds in feite niets aan heeft.

Terug naar af
· Met de beslissing van de Europese Commissie kwam er een einde aan de speculatie omtrent de Belgische abonnementstaks voor fondsen naar buitenlands recht. Buitenlandse beleggingsfondsen worden in ons land dus niet aantrekkelijker ten opzichte van Belgische.
· De Belgische abonnementstaks en de dubbele taks voor Luxemburgse fondsen spelen vooral in het nadeel van de beleggingsfondsen die ‘goedkoop’ worden beheerd zoals indexfondsen en voor de fondsen die sowieso minder kosten aanrekenen zoals de obligatie- en de thesauriefondsen.
· Vergeet echter niet dat het kostenplaatje slechts een element is van een fondsenanalyse. Nog belangrijker is het om die fondsen te kiezen die goede verwachtingen bieden en die passen binnen uw profiel en uw portefeuille. Er is daarbij geen enkele reden om Luxemburgse fondsen niet op te nemen in uw portefeuille.

Belgisch of buitenlands ?
· Volgens cijfers van de Belgische fondsenvereniging BEAMA hadden beleggingsfondsen naar buitenlands recht eind 2005 een marktaandeel op onze markt van rond de 40 %, zo’n 110 miljard euro. Dat belangrijke afzetgebied wordt praktisch volledig ingenomen door fondsen naar Luxemburgs recht. Fondsen naar Brits, Duits, Frans en Iers recht verdelen de kruimels.
· Om te weten of een fonds naar buitenlands recht is:
– vaak volstaat het te kijken naar de fondsennaam; zo wijst de ‘B’ in de naam AXA B Fund Talents naar de Belgische afkomst en de ‘L’ in Fortis L Equities World naar de Luxemburgse
– onder de ‘ Gedetailleerde fiches ’; vindt u elk fondsenstatuut terug daarvoor klikt u op de fondsennaam en kijkt u naar de ‘Juridische rechtsvorm’

Deel dit artikel