Analyse
Dexia Full Invest Low 11 jaar geleden - maandag 3 april 2006
In enkele kranten maakte Dexia vorige week reclame voor Dexia Fullinvest Low.

In enkele kranten maakte Dexia vorige week reclame voor Dexia Fullinvest Low. Daarin meldde de bank dat het fonds de jongste tien jaar een gemiddeld jaarlijks rendement opleverde van 6,17 % (cijfers op 31/12/2005 vóór kosten en taksen). Is het interessant om op dit product in te tekenen ?

Defensieve benadering
· Dexia Fullinvest Low behoort tot de categorie van de gemengde fondsen, die voor elke euro die u erin belegt een goede spreiding van de risico’s garanderen. Zelf beleggen deze fondsen immers tegelijk in aandelen uit verschillende landen en sectoren en in obligaties in verschillende munten en met verschillende looptijden. Dit soort fonds is dan ook op uw maat gesneden als u geen zin hebt, of over onvoldoende tijd of middelen beschikt om zelf een beleggingsportefeuille samen te stellen.
· Meer specifiek is Dexia Fullinvest Low een gemengd defensief fonds, of met andere woorden een fonds dat weinig risico’s inhoudt. De koersschommelingen worden immers beperkt door de massale aanwezigheid van obligaties, want zoals u weet schommelen de koersen daarvan minder dan die van de aandelen. De portefeuille is momenteel voor 56 % belegd in obligaties, voor 33 % in aandelen en voor 11 % in liquiditeiten.
· Zoals u duidelijk kunt zien op de grafiek betekent een en ander echter allerminst dat het fonds niet in waarde kan dalen. Lange periodes van koersstijgingen en –dalingen kunnen elkaar opvolgen. De jongste periode van daling, die nog vers in het geheugen ligt, duurde van 2000 tot 2003. De koers van het fonds daalde dan met bijna 15 %. En het duurde zelfs tot eind 2004 voor het fonds het volledige verloren terrein weer goedmaakte. Het rendement van 6,17 %, waarvan de reclame gewag maakt, kan deze realiteit niet verdoezelen. Het gaat om een gemiddelde over een lange termijn uit het verleden, dat niets zegt over de toekomst.

Horizon en risico
· Op lange termijn wordt het risico op schommelingen echter gecompenseerd door de hoop op een hoger rendement dan wat u kunt halen met een vastrentende risicoloze belegging, en dat is te danken aan de aandelen in de portefeuille. Voor een gemengd defensief fonds raden momenteel een beleggingshorizon aan van minstens 5 à 7 jaar.
· U mag er natuurlijk in beleggen als u aanvaardt dat de waarde van uw belegging schommelt. Als u mikt op de absolute bescherming van uw kapitaal, zelfs op lange termijn, dan moet u veeleer mikken op een spaarverzekering. En als u nog wat meer koersschommelingen aanvaardt, kunt u opteren voor een neutraal of zelfs agressief gemengd fonds, met meer aandelen in de portefeuille, op voorwaarde evenwel dat u in dat geval over een voldoende lange beleggingshorizon beschikt : 7 à 10 jaar als u belegt in een neutraal fonds en minstens 10 jaar als u belegt in een agressief fonds.

Welk fonds ?
Ons zusterblad Fondsen & Sicavs analyseerde de prestaties van verschillende gemengde defensieve fondsen. Daaruit blijkt dat het fonds van Dexia regelmatig goede resultaten laat optekenen in termen van rendement, risico en regelmaat. De fondsen Isis Global Assets Equity Low (Bank Degroof), KBC Master Defensive (KBC) en Portfolio MM 25 (Bank J. Van Breda) scoren weliswaar nog iets beter, maar het verschil is momenteel zo klein, dat u, als u klant bent van Dexia, eventueel ook op Dexia Fullinvest Low mag intekenen.

Deel dit artikel