Analyse
De kangoeroe springt niet meer zo hoog als voorheen 11 jaar geleden - donderdag 9 maart 2006

Obligatiefondsen in Australische dollar verdienen niet langer een plaats in onze portefeuilles.

Obligatiefondsen in Australische dollar verdienen niet langer een plaats in onze portefeuilles.

Voor het eerst sinds 1999 springen de Australische obligatiefondsen niet meer in onze modelportefeuilles. We nemen dus afscheid van een belegging die u gedurende die tijd gemiddeld zo’n 5 % per jaar heeft opgebracht. Niet slecht voor een obligatiebelegging. En vooral de laatste jaren lagen de rendementen voor de belegger hoog omwille van de goede prestatie van de Australische dollar ten opzichte van de euro en de hoge rentevergoeding van obligaties in Australische dollar.
Wat telt, is echter de toekomst, niet het verleden. Twee elementen liggen immers aan de basis van onze advieswijziging.

Muntpotentieel ?
Belangrijk bij elke obligatiebelegging in vreemde munt is de inschatting van het muntpotentieel. Wij beleggen veelal in vreemde valuta indien we geloven in het opwaartse potentieel van die munt tegenover de euro. En dat was tot voor kort steevast het geval voor de Australische dollar (AUD). Vooral onder impuls van de hoge vraag naar grondstoffen en de hoge rentevergoeding van de plaatselijke obligaties veroverde de AUD een plaats op de wereldkaart. De klim van 4,2 % over de afgelopen twaalf maanden zorgde echter ervoor dat de AUD op dit moment – en dat voor het eerst in meer dan tien jaar – correct gewaardeerd is ten opzichte van de euro. Weg muntpotentieel dus.

Rentevoordeel ?
· Een ander aantrekkelijk aspect van de obligatiefondsen Down Under is altijd al de hoge rentevergoeding ten opzichte van soortgelijke obligaties in euro geweest. Ze ligt immers een pak boven die in euro, ongeacht de looptijd van de obligatie. Op dit moment bedraagt de zogenaamde spread voor obligaties op middellange looptijd (tot 5 jaar) zo’n 2 %, voor obligaties op lange looptijd (tot 10 jaar) een kleine 1,7 %. Dat betekent dat een overheidsobligatie in AUD met een looptijd van 10 jaar een coupon biedt van zo’n 5,25 %, een Belgische 3,55 %.
· Op het eerste gezicht lijkt er dus geen vuiltje aan de lucht. Wat ons echter stoort, is dat dit rentevoordeel snel daalt. Eind september bedroeg de spread nog 2,3 %, nu is dat al meer dan een half procent minder. En het einde is niet in zicht.
Wij denken immers dat de Australische centrale bank haar rentevoeten nu eerder zal verlagen dan verhogen. Bij onze tegenvoeters zijn de vastgoedprijzen en de inflatie immers onder controle. Hierdoor heeft de Australische centrale bank geen reden om de rentevoeten op te krikken. De obligatierentes zullen deze tendens volgen. Gevolg: bij elke ingreep van de Europese centrale bank zal het rentesurplus afkalven en de AUD aan aantrekkelijkheid inboeten. Hierdoor zal de munt depreciëren. Dat muntrisico wordt volgens ons niet meer voldoende gecompenseerd door het extra couponrendement.

Aandelen blijven interessant
Australische aandelen blijven in tegenstelling tot obligaties interessant. De combinatie van de dynamische economie, de tal van exportgerichte bedrijven die zullen profiteren van een daling van de AUD en de nog steeds goedkope beurs van Sydney compenseert meer dan voldoende het muntrisico.

Wat te doen?
· Wij raden de bezitters van de gespecialiseerde fondsen in Australische dollarobligaties aan om hun winsten te verzilveren en de overstap te maken naar andere obligatiefondsen met meer potentieel zoals Zweedse en Britse obligatiefondsen.
· Belangrijk is dat u de overstap kadert binnen uw risicoprofiel en portefeuille. Niet zomaar om het even welke obligatiecategorie is interessant voor om het even wie. Zo kunt u in dit nummer lezen dat we de Zwitserse obligatiefondsen enkel aanraden voor diegenen die geen al te lange beleggingshorizon nastreven (zo’n vijf jaar) en daarbij een portefeuille zonder te veel risico beogen.
Laat u dus leiden door onze voorbeeldportefeuilles. Ze staan onder de rubriek ‘Strategie’ van ‘Fondsen & Sicavs’. Uiteraard kunt u ze ook verkrijgen via onze ledendienst (02/542 33 51).
· Maak gebruik van de mogelijkheid om te switchen tussen compartimenten. Hierdoor betaalt u immers niet opnieuw instapkosten. In het geval van ING levert u dat een besparing op van 3 %, bij KBC is dat 2,5 %. De beurstaks op fondsen van het kapitalisatietype (1,1 %) blijft wel steeds van toepassing! Concreet:
– Houders van ING (L) Renta Fund II AUD kunnen de stap zetten naar de interessante fondsen ING (L) Renta Fund II GBP (***, Britse obligaties) of ING (L) Renta Fund II SEK (***, Zweedse obligaties). Wenst u echter Japanse obligaties, Amerikaanse obligaties of bedrijfsobligaties in euro dan moet u bij deze instelling helaas het volle pond (3 %) betalen. Die compartimenten behoren immers tot een ander beleggingsfonds.
– Houders van KBC Renta AUD-Renta hebben keuze te over. Zij kunnen gratis overstappen naar KBC Renta Dollarenta (***, Amerikaanse obligaties), KBC Renta Sekarenta (***, Zweedse obligaties), KBC Renta Swissrenta (**, Zwitserse obligaties) of KBC Renta Yenrenta (***, Japanse obligaties).
– Hetzelfde geldt voor de aandeelhouders van KB Lux Bond Australian Dollar (Kredietbank Luxembourg). Begin februari werd dit fonds immers opgenomen in KBC Renta AUD-Renta. De conversieverhouding bedroeg 0,894592 stuks van het KBC-fonds per deelbewijs van het KBL-fonds. Beide voerden al een identiek beleid.
– Ten slotte betalen de houders van Fidelity II Australian Dollar Currency Fund geen instapkosten bij een overstap naar Fidelity II Euro Corporate Bond Fund (kwalitatieve bedrijfsobligaties in euro).
Niets belet u om ook een korting op de instapkosten te vragen indien u zou overstappen naar een totaal ander beleggingsfonds. U loopt immers niet weg met uw geld en dat mag worden beloond.

ING (L) RENTA FUND II AUD (in AUD)

Het oudst beschikbare AUD-obligatiefonds op onze markt heeft er een mooie rit opzitten in plaatselijke munt. Sinds zijn creatie klom het fonds jaarlijks gemiddeld 6,5 %. Omgezet naar euro bedroeg de stijging zelfs meer dan 8 %. Neem uw winst en mik op obligatiefondsen met meer potentieel, zoals Zweedse of Britse obligatiefondsen.

Deel dit artikel