Analyse
Pluk de vruchten van uw Canadese dollarbeleggingen 11 jaar geleden - donderdag 9 februari 2006

De obligatiefondsen in Canadese dollar waren de beste obligatiefondsencategorie in 2005.

Profiteer van de mooie klim van de Canadese dollar om uw volledige winst te nemen op de gespecialiseerde obligatiefondsen. Die klim mag vooral op het conto worden geschreven van de mooie prestatie van de Canadese dollar ten opzichte van de euro. De CAD won immers meer dan 18 %. Een klim die er kwam door de talrijke buitenlandse investeringen en beleggingen in het land.

Een goed rapport
· Sinds 2004 boekt de Canadese economie kwartaal na kwartaal puike groeicijfers. Na een groei van 2,9 % in 2004 klom de economie met 2,8 % in 2005. Voor volgend jaar verwachten we cijfers rond de 3 %. Dat terwijl de eurozone zich moest tevredenstellen met een groei van 1,2 % vorig jaar. Voor dit jaar verwachten we bij ons een groei van 1,8 %.
· De Canadese bloei heeft zo zijn redenen. De werkloosheid daalt gestaag en schommelt rond historisch lage records (eind vorig jaar: 6,5 %). Dat ondersteunde het vertrouwen van de Canadezen waardoor de gezinnen weinig sparen en vooral consumeren dat het een lieve lust is. Net als elders ter wereld was ook in Canada de rente vrij laag, en lenen dus erg goedkoop. Dat ondersteunde de koopwoede.
· Door die grote vraag moeten de bedrijven hun productiecapaciteit aanzwengelen. Hierdoor namen ook de bedrijfsinvesteringen toe. Dat is vooral het geval voor de energiesector, omdat door de hoge energieprijzen investeringen in nieuwe exploitaties gewettigd zijn. Maar ook de ganse industrie doet inspanningen om het hoofd te blijven bieden aan de wereldwijde concurrentie. Dat verbetert de globale productiviteit van Canada.
· Daaraan kunnen we nog de goed in de hand gehouden inflatie (slechts 1,6 % in december), de gecontroleerde overheidsschuld (minder dan 50 % van het bruto binnenlandse product) en het begrotingsoverschot (0,7 %) toevoegen. Kortom, geen vuiltje aan de lucht wat economische perspectieven betreft.

De keerzijde van de medaille
· De straffe economische prestaties en de vele lokale bedrijfsinvesteringen lokten tal van (buitenlandse) investeerders en beleggers naar Canada. De forse stijging van de grondstofprijzen vergrootte daarbij aanzienlijk de aantrekkingskracht van de talrijke bedrijven die actief zijn in de energie- en grondstoffensectoren. Aandelen uit die sectoren maken ongeveer de helft uit van de kapitalisatie van de beurs van Toronto. Met een winst van bijna 47 % was die dan ook een van de betere in 2005 en zelfs van de laatste jaren. Na de recente prestaties achten we het stijgingspotentieel van de beurs te beperkt. Ook de grote afhankelijkheid van de grondstoffensector is een risicofactor. Voorlopig belegt u hier beter niet in.
· Een ander element dat menig (vooral Aziatische) belegger verleidde, was de hogere rentevergoeding die Canadese obligaties boden boven de rentevergoeding van de thuismarkt. Dat alles leidde tot een sterke vraag naar CAD met een forse koersstijging van de munt als gevolg. Volgens ons heeft de munt haar potentieel nu volledig opgebruikt. De obligaties leveren weliswaar nog steeds een ietwat hogere coupon op dan deze die we in onze contreien terugvinden, maar het verschil slinkt en is onvoldoende om nog langer een aankoop van obligatiefondsen in CAD aan te raden.

Verkopen en dan?
· Wij raden u aan uw Canadese obligatiefondsen te verkopen. Beleg uw winsten in obligatiemarkten met meer potentieel, zoals Zweedse obligaties (muntpotentieel). De fondsen van de obligatiecategorieën die we interessant vinden, vindt u in het vet terug in onze tabellen.
· Wij raden u daarbij aan om binnen hetzelfde beleggingsfonds een switch tussen compartimenten te maken. Hierdoor betaalt u immers geen nieuwe instapkosten. Een onmiddellijke besparing die – in dit geval – kan oplopen tot 3 % naargelang de verdeler. Zo kunnen de houders van Dewaay Canadian Bonds de stap zetten naar het Amerikaanse obligatiefonds Dewaay American Bonds (***). Bezit u ING (L) Renta Fund II CAD of KBC Renta Canarenta, dan hebt u keuze te over. Bij ING betaalt u geen instapkosten indien u overstapt op fondsen die in interessante markten beleggen zoals ING (L) Renta Fund II GBP (Britse obligaties, **) of ING (L) Renta Fund II SEK (Zweedse obligaties, ***). Wel betaalt u het volle pond (3 %) als u kiest te beleggen in ING (L) Renta Fund Yen (Japanse obligaties, ***). Dit is een compartiment van een ander beleggingsfonds.
Bij KBC kunt u kiezen uit KBC Renta Dollarenta (Amerikaanse obligaties, ***), KBC Renta Sekarenta (Zweedse obligaties, ***), KBC Renta Swissrenta (Zwitserse obligaties, **) of KBC Renta Yenrenta (Japanse obligaties).

EVOLUTIE CANADESE DOLLAR IN EURO

Het potentieel van de Canadese munt is volgens ons opgebruikt na de klim van de afgelopen jaren (stijgende lijn in de grafiek). Ook het renteverschil met de euro wordt steeds kleiner. Neem uw winst en verkoop uw obligatiefondsen in CAD. Elders vindt u meer potentieel.

Deel dit artikel