Analyse
Fondsen met kapitaalbescherming 11 jaar geleden - woensdag 8 februari 2006

Voornaamste troeven van die producten : veiligheid en potentieel hoog rendement. Ons advies over het huidige aanbod.

Zingt uw bankier ongebreideld de lof van de laatste vondst van het huis waarbij veiligheid en rendement hand in hand gaan ? Staat u verbaasd te kijken naar een reclame die u belooft dat u zonder dat u zich de minste zorgen hoeft te maken een mooie beursmeerwaarde kunt opstrijken door in te tekenen op een revolutionair verzekeringscontract ?

Hieronder vindt u een uitgebreide selectie van fondsen en sicavs met kapitaalbescherming die momenteel worden aangeboden. Naast de belangrijkste kenmerken van de producten vindt u ook onze ramingen over de rendementsperspectieven en een duidelijk concreet advies. 

Momenteel is het mogelijk om in te tekenen op :

Post-Optima KILIMANJARO - tot 17/02/2006 (behoudens vervroegde afsluiting)
Fortis B Fix 2006 Equity 14 Reverse Click - tot 24/02/2006 (behoudens vervroegde afsluiting)
Fortis B Fix 2006 Equity 15 Reverse Spread - tot 24/02/2006 (behoudens vervroegde afsluiting)
Fortis B Fix 2006 Equity 16 Best Click - tot 24/02/2006 (behoudens vervroegde afsluiting)
Fortis B Fix 2006 Equity 17 Triple Five Plus - tot 24/02/2006 (behoudens vervroegde afsluiting)
Fortis B Fix 2006 Equity 18 Triple Five Plus - tot 24/02/2006 (behoudens vervroegde afsluiting)
KBC ClickPlus First Choice Short Term 11 - tot 24/02/2006 (behoudens vervroegde afsluiting)
KBC ClickPlus Financials Short Term 7 - tot 24/02/2006 (behoudens vervroegde afsluiting)
KBC Equisafe World Selection 6 - tot 24/02/2006 (behoudens vervroegde afsluiting)
KBC Equisafe Japan Invest 10 - tot 24/02/2006 (behoudens vervroegde afsluiting)
KBC EquiPlus Safety Booster 6 - tot 24/02/2006 (behoudens vervroegde afsluiting)
Dexia Clickinvest B World Stars 2 - tot 24/02/2006 (behoudens vervroegde afsluiting)
PanEuroLife Power Fund - tot 12/04/2006 (behoudens vervroegde afsluiting)
Post-Multifix HIMALAYA - tot 03/03/2006 (behoudens vervroegde afsluiting)

………………………………………………………………………………………………………………..

Post-Optima KILIMANJARO

· Intekening: tot 17/02/2006 (behoudens vervroegde afsluiting)
· Promotor: Bank van De Post
· Soort product: verzekeringscontract op naam gekoppeld aan een beleggingsfonds (tak 23)
· Vervaldag : 06/03/2011 (5 jaar)
· Kapitaalbescherming op de vervaldag: 100 % van het ingelegde kapitaal (vóór kosten)
· Minimuminleg : 2 500 EUR
· Instapkosten: 2 % (tijdens de intekenperiode)
· Fiscaliteit: volgens de nu van kracht zijnde wetgeving is bij intekening een taks verschuldigd van 1,1%.
· Rendement: gekoppeld aan de evolutie van een mandje met 15 internationale aandelen. Op de eindevervaldag wordt een meerwaarde uitgekeerd die gelijk is aan 170 % van de evolutie van het mandje, met dien verstande dat voor elk aandeel dat op één van de tien zesmaandelijkse observatiedata met 30 % of meer is gestegen, voor de uiteindelijke berekening een stijging van 30 % in rekening wordt gebracht.
· Onze verwachtingen:
– ± 4 kansen op 10 om enkel de begininleg terug te krijgen (vóór kosten)
– ± 2 kansen op 10 op een nettorendement van minder dan 2 %
– ± 2 kansen op 10 om een nettorendement te halen tussen 2 % en 5 %
– ± 2 kansen op 10 om een nettorendement te halen tussen 5 % en 7,9 %
· Advies: de rendementsperspectieven zijn aan de magere kant. We zouden niet intekenen.

………………………………………………………………………………………………………………..

Fortis B Fix 2006 Equity 14 Reverse Click

· Intekening: tot 24/02/2006 (behoudens vervroegde afsluiting)
· Promotor: Fortis Bank
· Soort product: kapitalisatiefonds
· Vervaldag: 02/05/2007 (14 maanden)
· Kapitaalbescherming op de vervaldag: 100 % van het ingelegde kapitaal (vóór kosten)
· Initiële inventariswaarde  : 1 000 EUR
· Instapkosten: 2 % (tijdens de intekenperiode)
· Rendement: gekoppeld aan de evolutie van een mandje met 20 internationale aandelen. De eventuele meerwaarde die wordt toegekend op de eindvervaldag is gelijk aan 40 % min 4 % voor elk aandeel dat op om het even welk ogenblik tijdens de looptijd van het product meer dan 20 % hoger of lager noteerde dan bij de start.  
· Fiscaliteit: volgens de wetgeving die nu van kracht is, is er geen roerende voorheffing op de meerwaarde. Bij uitstappen vóór de vervaldag is wel een beurstaks van 1,1 % verschuldigd.
· Advies: dit product wordt voorgesteld als een efficiënt instrument om een stagnatie van de beurskoersen tegen te gaan, maar het bidet volgens onze berekeningen slechts zeer weinig kansen om überhaput enig rendement op te leveren.  Niet kopen.

………………………………………………………………………………………………………………..

Fortis B Fix 2006 Equity 15 Reverse Spread

· Intekening: tot 24/02/2006 (behoudens vervroegde afsluiting)
· Promotor: Fortis Bank
· Soort product: kapitalisatiefonds
· Vervaldag: 03/12/2007 (1 jaar en  9 maanden)
· Kapitaalbescherming op de vervaldag: 100 % van het ingelegde kapitaal (vóór kosten)
· Initiële inventariswaarde  : 1 000 EUR
· Instapkosten: 2 % (tijdens de intekenperiode)
· Rendement: gekoppeld aan de evolutie van een mandje met 15 internationale aandelen. De eventuele meerwaarde die op de eindvervaldag wordt toegekend is gelijk aan 40 % min het verschil tussen de gemiddelde prestatie van de vijf aandelen die het sterkst hebben gepresteerd en die van de vijf aandelen die de slechtste prestatie hebben neergezet.
· Fiscaliteit: volgens de wetgeving die momenteel van kracht is, is er geen roerende voorheffing op de meerwaarde. In geval van uitstap vóór de eindvervaldag is wel een berustaks verschuldigd van 1,1 %.
· Advies: dit product wordt voorgesteld als een manier om ook in een dalende aandelenmarkt een positief rendement te halen maar volgens onze berekeningen biedt het slechts weinig kansen om überhaupt enig rendement op te leveren.  Niet kopen.

………………………………………………………………………………………………………………..

Fortis B Fix 2006 Equity 16 Best Click

· Intekening: tot 24/02/2006 (behoudens vervroegde afsluiting)
· Promotor: Fortis Bank
· Soort product: kapitalisatiefonds
· Vervaldag: 01/03/2011 (5 jaar)
· Kapitaalbescherming op de vervaldag: 100 % van het ingelegde kapitaal (vóór kosten)
· Initiële inventariswaarde : 1 000 EUR
· Instapkosten: 2 % (tijdens de intekenperiode)
· Rendement: gekoppeld aan de evolutie van een mandje met 15 internationale aandelen. De toegekende meerwaarde op de eindvervaldag is gelijk aan het hoogste van de vijf jaarlijks vastgeklikte percentages. Elke klik wordt bepaald op basis van de gemiddelde evolutie van het aandelenmandje sinds de start, met dien verstande dat voor de stijging waarmee voor elk aandeel rekening wordt gehouden een plafond is vastgelegd. Het eerste jaar bedraagt dit plafond 10 % en het wordt daarna elk jaar met 10 % verhoogd om in het laatste jaar uit te komen op 50 %. Voor de dalingen wordt echter met de werkelijke daling rekening gehouden.
· Fiscaliteit: volgens de nu van kracht zijnde wetgeving is er geen roerende voorheffing op de meerwaarde. Bij uitstappen vóór de vervaldag is een beurstaks van 1,1 % verschuldigd.
· Onze verwachtingen:
– ± 3 kansen op 10 om enkel de begininleg terug te krijgen (vóór kosten)
– ± 2 kansen op 10 op een nettorendement van minder dan 1,5 %
– ± 2 kansen op 10 om een nettorendement te halen tussen 1,5 % en 3 %
– ± 2 kansen op 10 om een nettorendement te halen tussen 3 % en 5 %
– ± 1 kans op 10 om een nettorendement te halen tussen 5 % en 8 %
· Advies: de perspectieven zijn aan de magere kant. Niet kopen.

………………………………………………………………………………………………………………..

Fortis B Fix 2006 Equity 17 Triple Five Plus

· Intekening: tot 24/02/2006 (behoudens vervroegde afsluiting)
· Promotor: Fortis Bank
· Soort product: uitkeringsfonds
· Vervaldag: 01/09/2014 (8 jaar en zes maanden)
· Kapitaalbescherming op de vervaldag: 100 % van het ingelegde kapitaal (vóór kosten)
· Initiële inventariswaarde: 1 000 EUR
· Instapkosten: 2 % (tijdens de intekenperiode)
· Coupons:
– 5% bruto de eerste 3 jaar
– tussen 0 % en 8 % bruto, de volgende 5 jaar. De coupon is gelijk aan de gemiddelde evolutie (sinds de start) van een mandje met 20 internationale aandelen met dien verstande dat voor elk aandeel dat in waarde stijgt een forfaitaire stijging van 8 % in rekening wordt gebracht. Als de op die manier berekende evolutie van het mandje negatief is, wordt voor het betrokken jaar geen enkele coupon toegekend. 
· Terugbetaling op de vervaldag: 100 % van het ingelegde kapitaal (vóór kosten)
· Fiscaliteit: coupons onderworpen aan de roerende voorheffing (15 % momenteel)
· Onze verwachtingen:
– ± 8 kansen op 10 op een nettorendement van 1,3 %
– ± 2 kansen op 10 om een nettorendement te halen tussen 1,3 % en 5,1 %
· Advies: defensief profiel, maar de perspectieven zijn niet goed genoeg. Niet kopen.

………………………………………………………………………………………………………………..

Fortis B Fix 2006 Equity 18 Triple Five Plus

· Intekening: tot 24/02/2006 (behoudens vervroegde afsluiting)
· Promotor: Fortis Bank
· Soort product: kapitalisatiefonds
· Vervaldag: 01/09/2014 (8 jaar en zes maanden)
· Kapitaalbescherming op de vervaldag: 115 % van het ingelegde kapitaal (vóór kosten)
· Initiële inventariswaarde : 1 000 EUR
· Instapkosten: 2 % (tijdens de intekenperiode)
· Rendement: gekoppeld aan de evolutie van een mandje met 20 internationale aandelen op basis van een mechanisme met jaarlijkse kliks. De eerste drie jaar wordt telkens 5 % vastgeklikt. De vijf volgende jaren zal het vastgeklike percentage variëren van 0 % tot 10 %. Het zal gelijk zijn aan de evolutie van het mandje ten opzichte van het startniveau, met dien verstande dat voor elk aandeel waarvan de waarde stijgt, forfaitair rekening wordt gehouden met een stijging van 10 %, ongeacht de werkelijke stijging. Als het mandje op een negatieve manier evolueert, wordt het vastgeklikte percentage teruggebracht tot 0 %. De toegekende meerwaarde op de eindvervaldag zal gelijk zijn aan de som van de op die manier vastgeklikte percentages.
· Fiscaliteit: volgens de nu van kracht zijnde wetgeving moet geen roerende voorheffing worden betaald op de meerwaarde. Bij uitstap vóór de eindvervaldag is een beurstaks van 1,1 % verschuldigd.
· Onze verwachtingen:
– ± 8 kansen op  10 om een nettorendement te halen van  1,4 %
– ± 1 kans op 10 om een nettorendement te halen tussen 1,4 % en 2 %
– ± 1 kans op 10 om een nettorendement te halen tussen 2 % en 5,8 %
· Advies: Defensieve belegging, maar de perspectieven zijn aan de magere kant. Niet kopen.

………………………………………………………………………………………………………………..

KBC ClickPlus First Choice Short Term 11

· Intekening: tot 24/02/2006 (behoudens vervroegde afsluiting)
· Promotor: KBC
· Soort product: kapitalisatiefonds
· Vervaldag: 31/03/2010 (iets meer dan 4 jaar)
· Kapitaalbescherming op de vervaldag: 100 % van het ingelegde kapitaal (vóór kosten)
· Initiële inventariswaarde : 1 000 EUR
· Instapkosten: 2,5 % (tijdens de intekenperiode)
· Fiscaliteit: volgens de nu van kracht zijnde wetgeving is geen roerende voorheffing verschuldigd op de maarwaarde. Bij uitstap vóór de vervaldag is een beurstaks van 1,1 % verschuldigd.
· Rendement: gekoppeld aan de evolutie van een mandje met 30 internationale aandelen. De toegekende meerwaarde op de eindvervaldag is gelijk aan 100 % van de positieve evolutie van het mandje, berekend op basis van de koersen op het einde van elk trimester.
· Onze verwachtingen:
– ± 4 kansen op 10 om enkel de begininleg terug te krijgen (vóór kosten)
– ± 1 kans op 10 op een nettorendement van minder dan 1 %
– ± 2 kansen op 10 om een nettorendement te halen tussen 1 % en 4 %
– ± 2 kansen op 10 om een nettorendement te halen tussen 4 % en 9 %
– ± 1 kans op 10 op een nettorendement van meer dan 9 %
· Advies: u mag overwegen om in dit product te beleggen als alternatief voor kasbons met een korte looptijd op voorwaarde dat u enige onzekerheid aanvaardt over het uiteindelijke rendement, met name het risico dat u enkel uw begininleg terugkrijgt. Beleg er slechts met mondjesmaat in en enkel vanuit de optiek om te diversifiëren.

………………………………………………………………………………………………………………..

KBC ClickPlus Financials Short Term 7

· Intekening: tot 24/02/2006 (behoudens vervroegde afsluiting)
· Promotor: KBC
· Soort product: kapitalisatiefonds
· Vervaldag: 30/09/2008 (2 jaar en zes maanden)
· Kapitaalbescherming op de vervaldag: 100 % van het ingelegde kapitaal (vóór kosten)
· Initiële inventariswaarde : 1 000 EUR
· Instapkosten: 2,5 % (tijdens de intekenperiode)
· Fiscaliteit: volgens de nu van kracht zijnde wetgeving is geen roerende voorheffing verschuldigd op de meerwaarde. Bij vervroegd uitstappen is een beurstaks van 1,1 % verschuldigd.
· Rendement: gekoppeld aan de evolutie van een mandje met 20 internationale aandelen uit de financiële sector. De toegekende meerwaarde op de eindvervaldag is gelijk aan 75 % van de positieve evolutie van het mandje, berekend op basis van de koersen op het einde van elk trimester.
· Onze verwachtingen:
– ± 5 kansen op 10 om enkel de begininleg terug te krijgen (vóór kosten)
– ± 1 kans op 10 op een nettorendement van minder dan 2,5 %
– ± 2 kansen op 10 om een nettorendement te halen tussen 2,5 % en 7 %
– ± 2 kansen op 10 op een nettorendement van meer dan 7 %
· Advies: de verwachtingen zijn naar onze smaak wat aan de magere kant. Voor deze belegging met een relatief korte looptijd wegen de kosten zwaar door. We zouden niet kopen.

………………………………………………………………………………………………………………..

KBC Equisafe World Selection 6

· Intekening: tot 24/02/2006 (behoudens vervroegde afsluiting)
· Promotor: KBC
· Soort product: kapitalisatiefonds
· Vervaldag: 28/12/2012 (6 jaar en 10 maanden)
· Kapitaalbescherming op de vervaldag: 100 % van het ingelegde kapitaal (vóór kosten)
· Initiële inventariswaarde : 1 000 EUR
· Instapkosten: 2,5 % (tijdens de intekenperiode)
· Fiscaliteit: volgens de nu van kracht zijnde wetgeving  is er geen roerende voorheffing op de meerwaarde. Bij uitstap vóór de vervaldag is een beurstaks van 1,1 % verschuldigd.
· Rendement: gekoppeld aan de evolutie van een mandje met 30 internationale aandelen. De toegekende meerwaarde op de eindvervaldag is gelijk aan 100 % van de evolutie van het mandje (de uiteindelijke waarde van het mandje wordt berekend op basis van de maandelijkse koersen tijdens de laatste 18 maanden van de looptijd van het fonds).
· Onze verwachtingen:
– ± 3 kansen op 10 om enkel de begininleg terug te krijgen (vóór kosten)
– ± 2 kansen op 10 op een nettorendement van minder dan 3 %
– ± 1 kans op 10 om een nettorendement te halen tussen 3 % en 4,5 %
– ± 2 kansen op 10 om een nettorendement te halen tussen 4,5 % en 8 %
– ± 2 kansen op 10 op een nettorendement van meer dan 8 %
· Advies: u mag overwegen om in dit product te beleggen als alternatief voor traditionele beleggingen in euro, op voorwaarde dat u enige onzekerheid aanvaardt over het uiteindelijke rendement, met name het risico dat u enkel uw begininleg zult terugkrijgen. Beleg er slechts met mondjesmaat in en enkel vanuit de optiek om te diversifiëren. 

………………………………………………………………………………………………………………..

KBC Equisafe Japan Invest 10

· Intekening: tot 24/02/2006 (behoudens vervroegde afsluiting)
· Promotor: KBC
· Soort product: kapitalisatiefonds
· Vervaldag: 31/03/2010 (iets meer dan 4 jaar)
· Kapitaalbescherming op de vervaldag: de kapitaalbescherming heeft betrekking op de inventariswaarde in USD (1 000 USD). De belegger blijft blootgesteld aan het wisselkoersrisico op de Amerikaanse munt.
· Initiële inventariswaarde : 1 000 USD
· Instapkosten: 2,5 % (tijdens de intekenperiode)
· Fiscaliteit: volgens de nu van kracht zijnde wetgeving is er geen roerende voorheffing op de meerwaarde. Bij uitstap vóór de eindvervaldag is een beurstaks van 1,1 % verschuldigd.
· Rendement: gekoppeld aan de evolutie van de Nikkei 225 index (Japanse beurs). De toegekende meerwaarde op de eindvervaldag zal gelijk zijn aan de evolutie van de index, berekend op basis van peil van de index op de maandelijkse observatiedatum tijdens de laatste zes maanden van de looptijd van het fonds.
· Onze verwachtingen:
– ± 5 kansen op 10 om 1 000 USD terug te krijgen
– ± 1 kans op 10 op een rendement in USD van minder dan  2 %
– ± 2 kansen op 10 op een rendement in USD tussen  2 % en 8 %
– ± 2 kansen op 10 op een rendement in USD van meer dan  8 %
· Ons advies : hoewel dit fonds gekoppeld is aan de Japanse beurs, moet het worden gezien als een belegging in Amerikaanse dollar. Voor een diversificatie van uw obligatiebeleggingen in USD, biedt  KBC EquiPlus Safety Booster 6, dat weliswaar een iets langere looptijd heeft, volgens ons interessantere perspectieven. We verkiezen dan ook dit fonds boven KBC Equisafe Japan Invest 10.

………………………………………………………………………………………………………………..

KBC EquiPlus Safety Booster 6

· Intekening: tot 24/02/2006 (behoudens vervroegde afsluiting)
· Promotor: KBC
· Soort product: kapitalisatiefonds
· Vervaldag: 28/12/2012 (6 jaar en 10 maanden)
· Kapitaalbescherming op de vervaldag: de kapitaalbescherming heeft betrekking op de inventariswaarde in USD (1 000 USD). Als belegger blijft u blootgesteld aan het wisselkoersrisico op de Amerikaanse munt.
· Initiële inventariswaarde : 1 000 USD
· Instapkosten: 2,5 % (tijdens de intekenperiode)
· Fiscaliteit: volgens de nu van kracht zijnde wetgeving is er geen roerende voorheffing op de meerwaarde. Bij uitstap vóór de vervaldag is een beurstaks van 1,1 % verschuldigd.
· Rendement: gekoppeld aan de evolutie van een mandje met 30 internationale aandelen. De toegekende meerwaarde op de eindvervaldag is gelijk aan twee keer de evolutie van het mandje (de eindwaarde van het mandje wordt berekend op basis van de maandelijkse koersen tijdens de laatste 18 maanden van de looptijd van het fonds).
· Onze verwachtingen:
– ± 3 kansen op  10 om 1 000 USD terug te krijgen.
– ± 1 kans  op 10 op een rendement in USD van minder dan  3 %
– ± 1 kans op 10 op een rendement in USD tussen  3 % en 6 %
– ± 2 kansen op 10 op een rendement in USD tussen  6 % en 10 %
– ± 3 kansen op 10 op een rendement in USD van meer dan 10 %
·  Ons advies : interessant alternatief voor obligatiebeleggingen in Amerikaanse dollar. Beleg er enkel in als diversificatie voor uw dollarbeleggingen.

………………………………………………………………………………………………………………..

Dexia Clickinvest B World Stars 2

· Intekening: tot 24/02/2006 (behoudens vervroegde afsluiting)
· Promotor: Dexia
· Soort product: kapitalisatiefonds
· Vervaldag: 26/03/2012 (6 jaar)
· Kapitaalbescherming op de vervaldag: 100 % van het ingelegde kapitaal
· Initiële inventariswaarde : 500 EUR
· Instapkosten: geen instapkosten tijdens de intekenperiode
· Rendement: gekoppeld aan de evolutie van een mandje met 15 internationale aandelen (5 Europese, 5 Amerikaanse en 5 Japanse).op basis van een mechanisme met jaarlijkse kliks. Elk jaar is het vastgeklikte percentage gelijk aan de gemiddelde evolutie van de aandelen sinds de startdatum, met dien verstande dat voor de tien sterkst presterende aandelen uit het mandje rekening wordt gehouden met een forfaitaire stijging van 10 %, ongeacht de werkelijke stijging. Voorts kan er nooit een negatiefpercentage worden vastgeklikt. De toegekende meerwaarde op de eindvervaldag zal gelijk zijn aan de op die manier vastgeklikte percentages.
· Fiscaliteit: volgens de nu van kracht zijnde wetgeving is er geen roerende voorheffing op de meerwaarde. Bij uitstap vóór de vervaldag is een beurstaks verschuldigd van 1,1 %.
· Onze verwachtingen:
– ± 5 kansen op 10 om enkel de begininleg terug te krijgen
– ± 3 kansen op 10 op een nettorendement van minder dan 2 %
– ± 1 kans op 10 om een nettorendement te halen tussen 2 % en 4 %
– ± 1 kans op 10 op een nettorendement van meer dan 4 %
· Advies: de perspectieven zijn niet goed genoeg.  Niet kopen.

………………………………………………………………………………………………………………..

PanEuroLife Power Fund

· Intekening: tot 12/04/2006 (behoudens vervroegde afsluiting)
· Promotor: PanEuroLife
· Soort product: verzekeringscontract op naam gekoppeld aan een beleggingsfonds (tak 23)
· Vervaldag: 18/04/2012 (6 jaar)
· Kapitaalbescherming op de vervaldag: geen enkele kapitaalbescherming
· Initiële waarde : 1 000 EUR
· Instapkosten: tot 6 % (de makelaar bepaalt vrij de kosten)
· Coupons:
– de eerste 3 jaar  : 8 % bruto
– de jaren nadien : 10 % min 0,25 keer het verlies dat de tien slechtst presterende aandelen van een mandje met 25 internationale aandelen sinds het begin hebben geleden. Als die tien slechtst presterende aandelen gemiddeld een positieve prestatie neerzetten, wordt de coupon definitief vastgelegd op 10 % en wordt het terugbetaalde bedrag op de vervaldag vastgelegd op 100 %.
· Terugbetaling op de vervaldag: als op geen enkele jaarlijkse observatiedatum de selectie van de tien slechtst presterende aandelen uit het mandje een positieve evolutie vertoont, zal van het uiteindelijk terugbetaalde bedrag op de eindvervaldag het gemiddelde verlies van de tien slechtst presterende aandelen uit het mandje worden afgetrokken.
· Fiscaliteit: een taks van 1,1% bij het instappen  - coupons onderworpen aan de roerende voorheffing (15 % momenteel)
· Onze verwachtingen:
– ± 6 kansen op 10 om een negatief rendement te halen
– ± 2 kansen op 10 op een nettorendement van minder dan 4 %
– ± 2 kansen op 10 om een nettorendement te halen tussen 4 % en 6,3 %
· Advies: De risico’s zijn niet onaanzienlijk en het uitzicht op een mooi rendement is beperkt.  Niet kopen.

………………………………………………………………………………………………………………..

Post-Multifix HIMALAYA

· Intekening: tot 03/03/2006 (behoudens vervroegde afsluiting)
· Promotor: De Post
· Soort product: kapitalisatiefonds
· Vervaldag: 01/04/2009 (iets meer dan 3 jaar) tenzij er een vervroegde terugbetaling is
· Vervroegde terugbetaling: op 01/10/2007 tegen 112 % indien het aandelenmandje waaraan het product gekoppeld is met 12 % of meer is gestegen (volgens de hierna vermelde berekeningsmethode).
· Kapitaalbescherming op de vervaldag: 100 % van het ingelegde kapitaal (vóór kosten)
· Initiële inventariswaarde : 500 EUR
· Instapkosten: 1,75 % (tijdens de intekenperiode)
· Rendement: gekoppeld aan de evolutie van een mandje met 20 internationale aandelen. Tenzij er een vervroegde terugbetaling is, zal de toegekende meerwaarde op de eindvervaldag gelijk zijn aan de gemiddelde evolutie van het aandelenmandje, met dien verstande dat voor de tien sterkst presterende aandelen automatisch wordt rekening gehouden met een forfaitaire stijging van 21 %, ongeacht de werkelijke evolutie.
· Fiscaliteit: volgens de nu van kracht zijnde wetgeving is er geen roerende voorheffing op de meerwaarde. Bij uitstap vóór de vervaldag is een beurstaks van 1,1 % verschuldigd.
· Onze verwachtingen:
– minder dan 1 kans op 10 op een vervroegde terugbetaling na de eerste 18 maanden (in dat geval zou het jaarlijkse nettorendement  6,4 % bedragen)
– ± 7 kansen op 10 om enkel de begininleg terug te krijgen (vóór kosten) na drie jaar
– ± 2 kansen op 10 op een nettorendement van minder dan 3 % na drie jaar
– minder dan 1kans op 10 op een nettorendement van meer dan 3 % na drie jaar
· Advies: De perspectieven zijn niet goed genoeg. Niet kopen.

………………………………………………………………………………………………………………..

Deel dit artikel