Analyse
Dividenduitkering niet altijd vanzelfsprekend 11 jaar geleden - donderdag 9 februari 2006

In tegenstelling tot wat velen denken, keren fondsen van het distributietype niet altijd een dividend uit.

Beleggingsfondsen kunnen we in vele categorieën opsplitsen. Een daarvan is het onderscheid gebaseerd op de bestemming van de opbrengsten die elk fonds krijgt onder de vorm van dividenden en coupons. Koopt u deelbewijzen van het kapitalisatietype, dan herbelegt het beleggingsfonds al die opbrengsten automatisch. U merkt hier omzeggens niets van. Kiest u daarentegen voor het distributietype, dan worden (een deel van) de opbrengsten uitgekeerd in de vorm van een dividend. In de meeste gevallen is dat jaarlijks. Soms zelden. Soms nooit …

Onze tabellen
· De fondsen in onze tabellen zijn van het kapitalisatietype. De uitzonderingen op de regel: de wereldwijde aandelenfondsen Robeco en Rolinco en de Angelsaksische fondsen van Fidelity en JPMorgan.
· In de grafiek scheiden de wegen van het fonds dat zijn dividenden uitkeert (DIS, in het vet) duidelijk van hetzelfde fonds dat zijn dividenden automatisch herbelegt (CAP) vanaf de eerste dividenduitkering (oktober 2000). Zowel het beheer als de kostenstructuur zijn hier voor de rest dezelfde. De verschillen worden des te groter naarmate de dividenden hoger zijn en er meer uitkeringen zijn gebeurd. Zowel KBC Renta AUD-Renta CAP als KBC Renta AUD-Renta DIS kwamen eind 1999 op de markt tegen 800 Australische dollar (AUD). Eind januari bedroeg de inventariswaarde van het CAP-fonds 1128,64 AUD en dat van het DIS 820,18 AUD. Een verschil van 308,46 AUD! Ondertussen keerde het distributiedeelbewijs wel voor 266 AUD aan brutodividenden uit. Als u die zelf had herbelegd in het fonds, dan zou u (bruto!) op dezelfde inventariswaarde als het kapitalisatiecompartiment uitkomen.

EVOLUTIE KBC RENTA AUD-RENTA DIS (in het vet) EN KBC RENTA AUD-RENTA CAP (basis 100, in AUD)

Onderschat nooit de impact van dividenden op lange termijn, zeker niet bij obligatiefondsen. Op het eerste gezicht zou u het niet denken, maar beide obligatiefondsen in de grafiek zijn krek dezelfde. Het enige verschil is dat het fonds in het vet de inkomsten jaarlijks uitkeert en het andere ze integraal herbelegt. U ziet duidelijk wanneer het distributiefonds zijn jaarlijkse dividenden uitkeert (zwarte lijnen).

Verschillende fiscaliteit
· Op fiscaal vlak worden distributiefondsen anders behandeld dan kapitalisatiefondsen:
– in het voordeel van de distributiefondsen speelt de totale afwezigheid van de beurstaks (TOB). Voor kapitalisatiedeelbewijzen betaalt u op dit moment 1,1 % bij verkoop.
– in het nadeel speelt de roerende voorheffing van 15 % of 25 %. Dat laatste tarief geldt voor fondsen naar buitenlands recht die vóór 1994 opgericht zijn. Kapitalisatiedeelbewijzen van fondsen die geen 40 % in obligaties beleggen, zijn vrijgesteld van die voorheffing. Voor de andere betaalt u sinds kort de RV op het intrestgedeelte bij verkoop (zie F&S 135).
· En wat nu als u de voordelen van beide systemen met elkaar zou kunnen combineren? Met andere woorden, bestaan er fondsen waarbij u geen beurstaks moet betalen (= distributiefondsen) en die geen roerende voorheffing aanrekenen omdat er simpelweg geen dividend wordt uitgekeerd?

Wie beslist?
· Het is de raad van bestuur van elk fonds – dit zijn immers vennootschappen – die op de algemene vergadering het al dan niet uitkeren van een dividend en de eventuele grootte ervan voorstelt. Als aandeelhouder kunt u daarover meestemmen.
· Wordt er beslist om geen dividend uit te keren, dan wordt het geld uiteraard in het fonds gehouden in de vorm van gereserveerde winsten en verrekend in de inventariswaarde. Dat kan eventueel een volgend jaar worden uitgekeerd.

Welke fondsen?
· Wij contacteerden de vier grootbanken en vroegen hen welke dividendgerechtigde fondsen vorig jaar geen dividenden hebben uitgekeerd en waarom (zie tabel). Daarbij valt op dat het hier vooral gaat om aandelenfondsen die in bepaalde sectoren beleggen.
– De leeftijd van het fonds is belangrijk. Zo wacht ING de afsluiting van het eerste volledige boekjaar af alvorens tot een dividendbetaling over te gaan. In de tabel is dat bijvoorbeeld het geval voor ING (L) Invest Europe Growth; dat pas eind 2004 opgericht werd en het eerste volledige boekjaar op eind september van dit jaar afsluit.
– Het bedrag dat in aanmerking komt voor de uitkering van het dividend is na aftrek van eventuele kosten te klein. Dat is vaak het geval voor fondsen die beleggen in de informatica- en biotechnologiesector. Dexia zorgt daarbij ervoor dat het dividendrendement van elk fonds dat van zijn gevolgde index niet overschrijdt.

FONDSEN DIE GEEN DIVIDEND UITKEERDEN IN 2005 (1)

DEXIA

KBC

Dexia Equities B World Technology

EMIF Austria Index Plus

Dexia Equities L 21st Century

EMIF Belgium Index Plus

Dexia Equities L Nasdaq

EMIF Europe Growth

Dexia Equities L Biotechnology

EMIF Europe Small Cap

Dexia Sustainable Pacific (2)

EMIF France Index Plus

FORTIS (3)

EMIF Germany Index Plus

Fortis Comfort Bond (2)

EMIF Ireland Index Plus

Fortis Comfort Eq. High Dividend Europe (2)

EMIF Italy Index Plus

Fortis L Equity Biotech World

EMIF Netherlands Index Plus

ING

EMIF Scandinavia Index Plus

ING (L) Invest Biotechnology

EMIF Spain Index Plus

ING (L) Invest Europe Growth (2)

EMIF Switzerland Index Plus

ING (L) Invest European IT

EMIF World Emerging Equities

ING (L) Invest European Small Caps

KBC Equity Biotechnology

ING (L) Invest New Technology Leaders

KBC Equity Euro Technology

 

KBC Equity Internet

(1) Waarbij we ons beperken tot de fondsen van het uitkeringstype van de vier grote banken; (2) van te recente datum; (3) Fortis L Equity Nasdaq keerde begin vorig jaar voor het eerst sinds zijn ontstaan (2000) een beperkt dividend uit.

Opportuniteiten?
· Als koper van een distributiedeelbewijs gaat u ervan uit dat u elk jaar een dividend krijgt. Dat is in sommige gevallen dus niet het geval. Bedenk dat u als dividendliefhebber nooit aan uw trekken zult komen met fondsen uit de technologiesector. Mik eerder op obligatiefondsen of op fondsen die speciaal beleggen in aandelen met een hoog dividendrendement zoals ING (L) Invest Euro High Dividend. De kans is groot dat fondsen die in het verleden hoge dividenden hebben uitgekeerd dat ook in de toekomst zullen doen.
· Het omgekeerde geldt echter ook. Sommige fondsen uit de tabel bestaan al meer dan vijf jaar en hebben nog nooit of bijna nooit een dividend uitgekeerd. Indien zo’n fonds plots wel een dividend uitkeert – iets wat u op voorhand weet – dan is de kans groot dat het opnieuw jaren zal duren eer zich dat opnieuw zal voordoen. Wij verwachten dat dit het geval zal zijn voor Fortis L Equity Nasdaq dat vorig jaar voor het eerst sinds 2000 een klein dividend heeft uitgekeerd.
· Dat opent perspectieven want (bijna) geen dividend krijgen, is ook (bijna) geen roerende voorheffing betalen. En voor distributiedeelbewijzen dokt u geen beurstaksen (1,1 % op de totale verkoopprijs) af. Voor de rest gedragen de fondsen zich in de praktijk identiek.
· Weet echter dat u volgens de nieuwe fiscaliteit toch roerende voorheffing zult betalen op het moment van verkoop van fondsen van het uitkeringstype die geen dividenden uitkeren en die minstens 40 % in obligaties beleggen. Wij hebben echter geen weet van obligatiefondsen of gemengde fondsen die dit doen.
Opgelet : de strategie en de kwaliteiten van het desbetreffende fonds moet u in de eerste plaats interesseren. Uiteraard dient u uw belegging te toetsen aan uw risicoprofiel. Blindelings fondsen kopen omwille van het hoge dividend is uit den boze.

Deel dit artikel