Analyse
De terugkeer van een kampioen 11 jaar geleden - donderdag 9 februari 2006

Voor het land van de rijzende zon lijkt het ergste achter de rug. Een goed moment om positie te nemen ?

Voor het land van de rijzende zon lijkt het ergste achter de rug. De economische indicatoren lichten langzaam groen op. Een goed moment om positie te nemen ?

De beleggersinteresse in Japan is vandaag de dag bijzonder groot. Dat is niet zo verwonderlijk. Na meer dan een decennium van zwakke economische groei lijkt het erop dat de Japanse economie een nieuwe adem heeft gevonden. En vorig jaar behoorde de brede Japanse beurs tot een van de beste van de klas met een winst van 46 %. Veel beleggers willen dan ook een graantje meepikken van die opleving via een belegging in een van de vele Japanse aandelenfondsen. Gelet op de huidige hoge aandelenkoersen en rekening houdend met hun matige potentieel raden we u dat echter af. Toch verdienen Japanse beleggingen, en meer bepaald obligatiefondsen, een plaats in een gediversifieerde portefeuille.

Autonome groei
· Na het ineenstuiken van de financiële sector en het uiteenspatten van de Japanse beursbubbel begin 1990 reeg Japan de zwakke economische prestaties en recessies aan elkaar. Het land kampte met een zieke financiële sector die geen krediet meer durfde te verlenen en had daarnaast last van dalende prijzen (= deflatie) waardoor er weinig werd geconsumeerd. Koppel daaraan een politieke onwil om door de zure appel te bijten en Japan zat al snel in een vicieuze cirkel.
· Maar zie, vandaag doet het land van de rijzende zon zijn naam eindelijk eer aan. De katalysator was uiteindelijk een externe factor, namelijk het aantrekken van de wereldwijde groei, vooral in Azië en de Verenigde Staten, de belangrijkste handelspartners. Na een groei van 2,7 % in 2004 verwachten we ook een groei van meer dan 2 % voor 2005. Met dank aan de zwakke yen (- 13,2 % t.o.v. de dollar). Die maakte Japanse producten goedkoper in het buitenland waardoor de belangrijke exportsector uitstekend boerde.
· Nog belangrijker voor de buitenwereld was echter de aantrekkende binnenlandse consumptie (kleinhandelsverkopen + 1,1 % in het laatste boekjaar). Dat was voor het eerst sinds lang het geval en werd geïnterpreteerd als een bijzonder gunstig teken dat het nu wel de goede richting uitgaat. De Japanse consument ziet het leven goed zitten omwille van de daling van de werkloosheid (4,6 % in november), de verhoogde kwaliteit van het nieuwe jobaanbod en de doorgevoerde loonsverhogingen.
De export en de gezinsconsumptie resulteren voor het eerst sinds heel lang in een stabiele economische groei. Voeg daarbij een hervormingsgezinde eerste minister en u hebt een mooie cocktail voor de toekomst.

Financiële sector zeer belangrijk
· Lange tijd liepen de Japanse financiële instellingen gebukt onder het juk van slechte schulden en kredieten. Hierdoor kwamen ze zelf in zo’n slechte papieren te zitten dat ze op een gegeven moment weigerden om risico’s te nemen en krediet te verstrekken aan tal van bedrijven. Dat duwde de economische activiteit van het land nog meer kopje onder.
· Daarom werd in oktober 2002 een financiële stimuleringscampagne gelanceerd. Het doel was de slechte kredieten met de helft te verminderen tegen eind maart 2005. De resultaten overtroffen de verwachtingen. Maar liefst 60 % van de slechte kredieten zijn verdwenen door de verstrengde controles, de verbeterde financiële bedrijfssituatie (dankzij de economische groei), de lage rentes (die lenen goedkoop maken) en de oprichting van een overheidsorgaan dat zich toelegde op harde bedrijfsherstructurering.
· Vandaag acht de Japanse overheid het probleem van slechte kredieten zelfs opgelost. Het laatste boekjaar tekenden Japanse banken opnieuw winsten op. Hierdoor kunnen ze hun intermediaire rol als kredietverstrekker voor gezinnen en bedrijven opnieuw opnemen. In dat opzicht vormt deze belangrijke sector geen rem meer op de economische groei.

Yen, een geval apart
· Belangrijk bij elke belegging buiten de eurozone is het potentieel van de vreemde munt, in dit geval de yen (zie grafiek). Het niveau van de yen wordt in goede banen geleid door de minister van Financiën. Sinds 1991 intervenieerde die maar liefst 340 keer, meestal via de Japanse centrale bank, op de wisselkoersmarkten. Het scenario was daarbij klassiek: steeg de yen ten opzichte van de Amerikaanse dollar dan werd er massaal yen verkocht en Amerikaanse dollar gekocht. Hierdoor deprecieerde de yen t.o.v. de dollar. Ter vergelijking, de Amerikaanse centrale bank intervenieerde slechts 22 maal gedurende die periode.
· De laatste Japanse interventie dateert echter van maart 2004. Vandaag hebben de autoriteiten dan ook geen echte redenen meer om zich sterk met de wisselkoers te bemoeien en een mogelijke stijging van de yen een halt toe te roepen. De Japanse bedrijven hebben immers geen duwtje meer nodig in het huidige stabiele economische klimaat. Een lichte stijging van de yen verzacht daarbij de energiefactuur.
· Sinds maart 2001 liggen de leidende rentevoeten op 0 %. Nu de tijd van deflatie langzaam achter de rug lijkt (in december was er een inflatie van 0,1 %), laaien de discussies op om de rentevoeten te verhogen. De kans is groot dat de economische groei gekoppeld aan de (hoge) energieprijzen voor (lichte) inflatie zullen zorgen. Dat zal volgens ons resulteren in een renteverhoging voor het einde van het jaar.
· Beide elementen – de voorziene renteverhoging gekoppeld aan de gezapige interventiepolitiek – zullen de yen ondersteunen. Op dit moment vinden we de munt nog zo’n 10 % ondergewaardeerd ten opzichte van de euro. Onze verwachting is dat die onderwaardering al op korte termijn zal beginnen te verdwijnen.

EVOLUTIE JAPANSE YEN IN EURO

Sinds 2000 verloor de Japanse yen al meer dan een vijfde ten opzichte van de euro. Wij verwachten dat aan die daling een einde komt. Mik op het muntpotentieel via een belegging in obligatiefondsen. U voegt daarbij meteen ook een extra diversificatie toe aan uw portefeuille.

Obligatiefondsen
· Voornamelijk twee argumenten spelen in het voordeel van Japanse beleggingen:
– ze voegen een belangrijk diversificatieaspect toe aan uw portefeuille
– de onderwaardering van de yen zien we wegebben
· In het kaderstuk kunt u lezen waarom we geen voorstander zijn van Japanse aandelenfondsen. Wat rest, zijn gespecialiseerde obligatiefondsen. Hier hebt u niet veel keuze maar het aanbod voldoet aan onze wensen. Zowel ING (L) Renta Fund Yen (***), als KBC Renta Yenrenta en Parvest Japan Yen Bond (**) houden er een soortgelijke strategie op na en mogen worden gekocht. Alle drie beleggen ze hoofdzakelijk in overheidsobligaties met een resterende looptijd van zo’n vijf jaar. Het dividendrendement van de fondsen schommelt rond de 1,2 %. Dat magere cijfer wordt volgens ons voldoende gecompenseerd door het muntpotentieel en het diversificatieaspect.

JAPANSE BEURS: NOG STEEDS TE MIJDEN
· Vorig jaar maakten de Japanse aandelenfondsen een einde aan de jaren van matige tot negatieve prestaties (zie grafiek, in JPY). Wij raden u echter af om op de kar te springen. De reden: Japan is op dit moment een van de duurdere westerse beurzen volgens diverse beursratio’s. Dat zal niet snel veranderen als we kijken naar de flauwe prospectieve winstcijfers van de beursgenoteerde bedrijven. Daarbij schommelt het dividendrendement rond 1 % (in België is dat bijvoorbeeld 2,9 %). Kortom, in Japanse aandelen beleggen is volgens ons pure speculatie.
· Enkele weetjes …
– Op dit moment is de Japanse beurs de tweede grootste ter wereld. Ze neemt een achtste in van de totale wereldmarkt.
– De drie grootste sectoren zijn de financiële sector (Mitsubishi Financial, Mizuho Financial), de cyclische consumptiesector (Tokyo Motor, Honda, Nissan Motor) en de industriële sector (Mitsubishi, East Japan Railway).
– De bekendste beursgraadmeter is de Nikkei 225, die de grootste 225 aandelen bevat (zie grafiek). De andere bekende index, de Topix, bevat meer dan 1600 aandelen.

Deel dit artikel