Analyse
Belasting op kapitalisatiefondsen 11 jaar geleden - dinsdag 21 februari 2006

Beurstaks op fondsen, verzekeringspremies en kapitalisatiefondsen : de regering voerde een “soldenperiode” in, die tot eind februari loopt.

Beurstaks op fondsen, verzekeringspremies en kapitalisatiefondsen : de regering voerde een “soldenperiode” in, die tot eind februari loopt.

Wat zeggen de regels ?
Als u deelbewijzen van kapitalisatiefondsen met een Europees paspoort die minstens 40 % van hun portefeuille beleggen in vastrentende beleggingen zoals obligaties en liquiditeiten verkoopt, moet uw bank sinds 1 januari 2006 een voorheffing inhouden op een bedrag dat overeenstemt met de intresten die het fonds sinds 1 juli 2005 heeft ontvangen. Daarnaast is op de verkoop van uw deelbewijzen ook een beurstaks (TOB; taks op beursoperaties) van 1,1 % van kracht.

“Soldenperiode”
Om de beleggers ertoe aan te zetten hun kapitalisatiedeelbewijzen snel om te zetten in uitkeringsdeelbewijzen voerde de regering een “soldenperiode” in. Vanuit het standpunt van de regering is het immers interessanter dat u in uitkeringsdeelbewijzen belegt omdat dit haar sneller en regelmatiger fiscale inkomsten garandeert : namelijk bij elke uitkering van het dividend in plaats van enkel bij de verkoop. Die soldenperiode loopt tot eind februari en houdt in dat u bij de omzetting van kapitalisatiedeelbewijzen in uitkeringsdeelbewijzen de verschuldigde TOB van 1,1 % na een jaar kunt terugkrijgen. De voorwaarde is wel dat u uw nieuwe uitkeringsdeelbewijzen gedurende één jaar op een effectenrekening laat staan. De exacte modaliteiten over de manier waarop de TOB terugbetaald zal worden, zijn nog niet bekend. Zoals het er nu naar uitziet, zal de terugbetaling echter niet automatisch gebeuren en zult u ze moeten aanvragen. Hou er ook rekening mee dat bij een overstap naar uitkeringsdeelbewijzen roerende voorheffing wordt afgehouden op de totale coupon die het fonds in 2006 op basis van de geïnde inkomsten in 2005 over 2005 uitkeert, ook al hebt u bij de verkoop van uw kapitalisatiedeelbewijzen begin 2006 al een voorheffing betaald op de intresten over de laatste zes maanden van 2005.

Wat raden we u aan ?
We hebben het in december al geschreven, maar we herhalen het nog eens : volgens ons heeft het uiteindelijk weinig zin uw kapitalisatiedeelbewijzen om te zetten in uitkeringsdeelbewijzen. Kapitalisatiefondsen blijven immers een belegging voor de lange termijn. Dat u bij de verkoop ervan een hogere TOB moet betalen, speelt op die lange termijn niet zo’n grote rol. Het argument dat u de tot eind februari betaalde TOB terug kunt krijgen, mag dus geen aanleiding zijn om u te overhaasten. Verlies ook de praktische kant van de zaak niet uit het oog. Opteren voor uitkeringsdeelbewijzen houdt in dat u heel het jaar dividenden int, soms in buitenlandse munten, waarmee kosten gepaard gaan. Indien u niet echt behoefte hebt aan regelmatige dividendinkomsten, raden we u dan ook aan om uw kapitalisatiedeelbewijzen te houden.

Deel dit artikel