Analyse
Vis noch vlees 12 jaar geleden - donderdag 12 januari 2006

KBC en Fortis Bank maken de beleggers warm voor fondsen die ‘het best mogelijke rendement’ beloven.

Zowel KBC als Fortis Bank promoten op dit moment een soortgelijk product. KBC lanceerde KBC Privileged Portfolio Protected (bestaat ook in een levensverzekeringsjasje: KBC-Life Privileged Portfolio Protected) en Fortis Bank doet het al een tijdje met Fortis L Fund Safe . Het voornaamste doel van beide producten is uw kapitaal te beschermen tot een bepaald niveau. Vandaar ook de term Protected enSafe in de respectieve fondsennamen.
Naast dit vangnet ingeval de beurzen dalen, kunt u met die producten ook profiteren van het ‘best mogelijke rendement’ ingeval de beurzen stijgen.

Risicoprofiel
· Zowel het product van Fortis Bank als dat van KBC worden aangeboden in verschillende versies. De kenmerken zijn afhankelijk van het door u gekozen risicoprofiel …
Fortis L Fund Safe belegt in een internationale portefeuille aandelen en obligaties en bestaat uit de drie compartimenten Stability (25 % aandelen, 75 % obligaties), Balanced (50 %, 50 %) en Growth (75 %, 25 %).
KBC Privileged Portfolio Protected is een dakfonds en bestaat ook uit drie vergelijkbare types: Defensive, Dynamic en Highly Dynamic.
· Uw keuze zal naast het potentiële rendement (hoe risicovoller, hoe hoger) nu ook het theoretische beschermingsniveau van uw portefeuille bepalen. Theoretisch, want zowel Fortis Bank als KBC hameren erop dat de beschermingsniveaus niet gewaarborgd zijn:
Stability/Defensive kan jaarlijks tot 5 % verliezen
Balanced/Dynamic legt de bodem op 10 % jaarlijks
Growth/Highly Dynamic kan jaarlijks dalen met 15 %

Vangnet
· De fondsen kunt u vergelijken met de klassieke gemengde fondsen. Enkel de aanwezigheid van het vangnet is verschillend. Dat vangnet wordt jaarlijks berekend op de verjaardag van elk compartiment. En dus niet op het moment van uw aankoop.
· Is de portefeuille na een jaar in waarde gestegen, dan zal het (theoretische) bodemniveau naargelang van het gekozen risicoprofiel worden opgetrokken naar 95 %, 90 % of 85 % van de laatste netto-inventaris-waarde. Startte Fortis L Fund Safe Balanced bijvoorbeeld op 100 euro en noteert het fonds na een jaar op 115 euro, dan klimt het bodemniveau van 90 naar 103,5 euro (= 90 % van 115 euro).
· Doen de markten het slecht dan zal de beheerder delen van zijn portefeuille inruilen tegen risicoloze beleggingen om zo de daling te beperken tot het bodemniveau. Startte Fortis L Fund Safe Balanced bijvoorbeeld op 100 euro en noteert het fonds na een jaar op 90 euro, dan wordt het nieuwe bodemniveau 81 euro (= 90 % van 90 euro).

Nuancering
· Een (gedeeltelijke) bescherming van de portefeuille is natuurlijk interessant. Als we echter rekening houden met de bodemniveaus (5 %, 10 % en 15 %) en kijken naar hoe elk klassiek gemengd fonds het er van af heeft gebracht sinds zijn creatie, moeten we dat voordeel toch nuanceren. De meeste gemengde fondsen verloren tijdens hun bestaan (voor sommigen is dit al tien jaar en langer) jaarlijks slechts eenmaal meer terrein dan de relevante bodemniveaus. Het praktische nut van een theoretisch vangnet is in dit geval dus relatief.
· Rest nu de vraag of u niet te veel betaalt voor die bescherming in termen van potentieel rendement
– Vooreerst zijn er de kosten. Fortis Bank rekent 1,75 % jaarlijkse beheerskosten aan, wat 0,5 % meer is dan de eigen gemengde beleggingen. Ook KBC vraagt 0,5 % extra bovenop het beheerloon van de onderliggende fondsen.
– Bij schommelende beurzen zal de beheerder veel transacties uitvoeren. Hij zal participaties omruilen tegen cash om dan opnieuw aandelen en obligaties te kopen. Dat kost geld en weegt op het rendement.
– Daarbij worden er technisch gezien telkens (duurdere) aandelen gekocht in een beurshausse en (goedkopere) aandelen verkocht in een beursdaling. Kortom, het omgekeerde wat u in feite moet doen, namelijk kopen wanneer de aandelen goedkoop staan en verkopen wanneer ze duur noteren.
– Ten slotte treedt er een vertragingseffect op in de portefeuille. Bij koersdalingen is de portefeuille beter beschermd dan een klassieke portefeuille omwille van de cashcomponent, bij koersstijgingen zal het omgekeerde zich voordoen, waardoor de koersstijging ietwat zal getemperd worden.

Concreet
· Dit type belegging is volgens ons uitsluitend weggelegd voor de defensieve beleggers die bovenal hun portefeuillerisico wensen te beperken.
· Zij moeten zich echter de vraag stellen of zelfs de meest risicoschuwe formule in dit geval – een potentieel verlies van 5 % jaarlijks – wel bij hen past. Zij zijn wellicht beter gediend met een product met volledige kapitaalbescherming.
· Wij vinden de geboden bescherming zelfs weinig nuttig voor dit type belegging. Temeer omdat de kans reëel is dat het potentiële rendement op termijn eronder kan lijden.
· Beleggers die met een enkele aankoop een gediversifieerde portefeuille wensen te bezitten en daarbij een beetje risico niet schuwen, kunnen opteren voor een goed beheerd defensief gemengd beleggingsfonds. Die fondsen beleggen tot een derde van de portefeuille in aandelen en hebben al aangetoond een meerwaarde te bieden op termijn. Opgelet, hier is geen sprake van kapitaalbescherming. Onze voorkeur gaat naar KBC Master Defensive, Portfolio Multi-Manager 25 (verdeeld door Bank J. Van Breda) en Isis Global Assets Equity Low (Bank Degroof).

EVOLUTIE ISIS GLOBAL ASSETS EQUITY LOW (in euro)

Wij prefereren een goed beheerd defensief gemengd fonds zoals dat van Bank Degroof boven een product met gedeeltelijke kapitaalbescherming zoals Fortis L Fund Safe. Op termijn zal het Isis-fonds waarschijnlijk beter presteren. Daarbij is de kans op een verlies groter dan dat toegelaten bij het Fortis-fonds vrij beperkt.

Deel dit artikel